Vaccin, bokslut, soliditet, prognoser & Ung Företagsamhet

De digitala mötena avlöser varandra. Jag saknar verkligen möten med människor. Dialog, kroppsspråk, ögonkontakt. Allt det som leder ett möte framåt. Tyvärr lär vi få hålla i detta ett bra tag till. Skulle vara förvånad om det inte blir fram till sommaren.

Får många frågor om vaccinet. I Kalmar har vi byggt upp en organisation för detta. Vi har erbjudit oss att ställa upp med större kommunala lokaler när massvaccineringen väl kommer igång. Vaccinet är en oerhört stark signal om hopp just nu. Därför är det viktigt att vi gör allt vi kan för att det ska gå så snabbt som möjligt när väl större volymer kommer. Hittills har Kalmar kommun använt allt vaccin som vi fått.

Igår presenterades det preliminära bokslutet för Kalmar kommun. Det visar på ett överskott på 120.7 miljoner. Det är en bra bit över budget och förklaras till stor del av de extra statsbidrag som gått till kommunerna detta märkliga år. Pandemin och de sjunkande skatteintäkterna har ”kostat” Kalmar 83 miljoner hittills. Samtidigt har vi under 2020 fått 130 miljoner i ökade generella statsbidrag. Så såg det inte ut för några månader sedan. Då var minskningen av skatteintäkterna betydligt större. En annan bidragande orsak till överskottet är att vi under 2020 fick fler invånare än vad vi budgeterat för.

Ett högt resultat tillsammans med avskrivningar utgör basen för att finansiera kommunens investeringar. Under 2020 investerade vi för 524 miljoner. Självfinansieringsgraden på våra investeringar var under året 95 procent.

Till detta så har det gjorts ett ordentligt arbete under året med att ”utrangera” gamla anläggningstillgångar som legat och belastat resultaträkningen. Totalt har detta kostat 170 miljoner i resultatet men det innebär också att driftsbudgeten för de kommande åren förstärks med cirka 25 miljoner per år. Jag är väldigt glad över att vi gjort detta och inte lämpat över dessa kostnader på framtida generationer.

Vi har jobbat stenhårt med ekonomin under de senaste åren samtidigt som vi gjort stora satsningar på välfärden. Har man kontroll/ordning och reda i ekonomin så är det möjligt. När jag tillträdde hade kommunen en negativ soliditet inklusive pensionsskulden på -3 procent. Nu är den uppe på 22.4 procent.

Min bedömning är att vi behöver komma upp ännu högre i soliditet för att klara de utmaningar vi har framför oss. Vi har stora investeringar i simhall, reningsverk, skolor, vård och omsorgsboenden och infrastruktur. Lägg därtill klimatförändringar som kommer ställa krav på kommunerna.

Perioden 2020-2030 är en period då många av dessa investeringar ska genomföras och då måste man ständigt arbeta med ekonomin. Jag vägrar genomföra investeringar som får betalas av generationen som kommer efter oss. De kommer ha sina utmaningar!

planutskottet igår fick vi en första prognos över bostadsbyggandet 2021. Det går ner i förhållande till topp året 2020 vilket är ganska naturligt.

Så här ser fördelningen ut i prognosen:

172 villor/småhus

549 hyresrätter/bostadsrätter

93 specialbostäder i form av vård- och omsorg eller LSS. 

Jag gläder mig också åt att det blev ett rekord år för Ung Företagsamhet under 2020. Totalt hade 860 elever i Kalmar län ett UF-företag under året, 394 av dem fanns i Kalmar kommun.

 

Utsläppsrätter, USA & äldreomsorg

EUs handel med utsläppsrätter har varit utskällt av många. Nu några år efter att det införts är det tydligt att det börjar fungera och ge resultat. I Portugal återstår bara ett kolkraftverk, i Spanien försvann hälften av kolkraftverken under förra året. I Tyskland ska Vattenfalls kolkraftverk i Hamburg stängas efter bara fem år.

Tror det är viktigt att ibland peka på de framsteg som görs i klimatarbetet. Lätt att man fastnar i det negativa..

Tror inte jag är ensam om att följa den dramatiska utvecklingen i USA. Blir väldigt tydligt att det också går att dra paralleller till Sverige. SD-ledaren Åkesson tyckeräven efter stormningen av kongressen att det hade varit bättre om Donald Trump vunnit valet. Det säger en hel del!

Jag är glad över att vi under flera år prioriterat äldreomsorgen i Kalmar. Detta genom utbyggnad/upprustning av boenden men också fokus på socialt innehåll och hög andel utbildade inom verksamheten.

Tycker Centerpolitikern Bengt Thörnblad hade en bra och resonerande artikel om äldreomsorgen i Barometern idag. Delar i mångt och mycket hans analys. Han påpekar att det finns en del politiker som vill flytta fokus till förstatliganden och andra organisatoriska förändringar. Detta skulle vara ödesdigert. Det minsta äldreomsorgen behöver nu är stora omorganisationer av det slag som polisen genomgick för några år sedan.

Sätt istället fokus på resurser, bra arbetsmiljö, hög kvalité och hög andel utbildad personal.

Thörnblad tycker exempelvis att man inte ska använda undersköterskor till att städa. Det har han helt rätt i. De ska ägna sig åt omsorg! Den förändringen är redan genomförd i Kalmar.

I den senaste budgeten gjorde vi rejäla ytterligare satsningar på äldreomsorgen. Vi utökade med 5.3 miljoner för ökad andel äldre, 1.8 miljoner för sjuka som är under 65 år och 4.4 miljoner i en särskild personalsatsning (bland annat slopade delade turer).

Imorgon har vi återigen möte med samtliga gruppledare kring pandemin. På agenda finns bland annat distansundervisning, idrotten, föreningslivet & vaccin.

 

Alkohol, stöd, befolkning & Linnéstaden

Även om ingen kan ha trott på att alkoholstoppet vid 20.00 skulle hävas på lördag så måste regeringen ha större framförhållning med besked än ett dygn!

Man måste nu också se till att påskynda handläggning och utbetalningar av de stöd som utlovats till näringslivet.

Jag har dagligen kontakt med företagare som är både upprörda och frustrerade över detta. Hyran ska betalas, boksluten ska upprättas, momsen ska in, varsel av duktiga medarbetare ska förhindras.

De senaste beskeden som kommit när det gäller stöd är bra men nu gäller det att pengarna kommer ut till företagen också!

Fick precis siffror från Arbetsförmedlingen för december månad. Arbetslösheten i riket har nu stigit till 8.8 procent, en ökning med 1.4 procent. I Kalmar län är den 8.1 procent och i Kalmar 7.9 procent.

Under 2020 ökade Kalmars befolkning med 887 personer. Trots pågående pandemi. Det är en ökning med 1.2 procent, detta att jämföra med hela riket som fram till 1 nov (senaste SCB statistiken) ökade med 0.5 procent.

Jag är är helt övertygad om att den relativt lägre arbetslösheten hänger ihop med att vi växer och är attraktiv som kommun. Vi har bredd i näringslivet, stora offentliga och privata investeringar och hög kvalité i välfärden.

I Kalmar kan man helt enkelt ha hög kvalité i livet!

Jag har i många år sagt att livskvalité slutligen kommer att bli en faktor för var människor slår ner sina bopålar. Pandemin har påskyndat denna resa, inte minst genom digitaliseringen och möjligheten att kunna jobba var man än befinner sig. Att vi är väldigt nära att nå målet om hundra procents tillgång till fiber är mot denna bakgrund oerhört vältajmat, även om vi vid tidpunkten för beslut inte hade en aning om någon pandemi.

Läser reportaget om det nybyggda omsorgsboendet i Linnéstaden.

I artikeln står att jag träffat Aleris som drog igång byggnationen. Det stämmer. På mötet var jag väldigt tydlig med att Kalmar kommun har en plan för att klara utbyggnaden av vård- och omsorgsboenden. Detta genom att i huvudsak hyresupphandla fastighetsägandet genom LOU. Att meddela något annat hade varit att bryta mot lagen! En kommun måste konkurrensutsätta hyresavtal eller drift av ett boende.

Företaget beskrev sin affärsidé som gick ut på att de bedömde behovet av vård – och omsorgsboenden i hela landet som så pass högt att de inte behövde ha något avtal för att starta byggnationen.

Jag förvånades över att man vågade starta en byggnation för 180 miljoner utan att ha ett avtal vare sig med Kalmar kommun eller någon annan kommun. Jag är fortsatt förvånad över detta.

Under byggtiden har det förekommit två olika upphandlingar. I inget av fallen har man lämnat anbud.

Under hösten har det kommit påstötningar om att kommunen skulle strunta i att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i Lindsdal och istället hyra det nya vård och omsorgsboendet vid Linnéstaden. Både jag och omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin har avvisat detta.

Ett nytt och modernt boende i Lindsdal är efterlängtat och rätt ur ett geografiskt perspektiv. I Lindsdal bor lika många invånare som i en mindre svensk kommun! Jag är inte beredd att bryta vårt löfte till Lindsdalsborna om ett nytt vårdboende. Om man har levt hela sitt liv i Lindsdal så ska man också kunna fortsätta leva i Lindsdal när man behöver vård och omsorg på äldre dagar.

Redan för tio år sedan tog vi en utbyggnadsplan för att möta den ökade andelen äldre i Kalmar kommun. Sedan dess har följande genomförts:

 • Nytt boende på Varvsholmen
 • Nytt boende i Berga
 • Utbyggnad av Jungmansgården
 • Nytt boende i Norrliden
 • Helt ombyggt och utbyggt boende i Smedby
 • Nu pågår totalrenovering av Oxhagshemmet där det blir inflytt i april/maj i år.
 • Just nu pågår byggnation av nytt boende på Karlssons äng
 • Nytt vård- och omsorgsboende i Lindsdal är ute på upphandling.

När byggnationen i Lindsdal är klar så har vi i stort täckt behovet av platser på vård- och omsorgsboende i Kalmar kommun fram till 2030. Det är inte många större kommuner i landet som är i det läget. Det beror på att vi redan för tio år insåg det som alla redan visste, att andelen äldre kommer öka.

Odlingslotter

Inte sedan Fanerdun har jag fått så mycket samtal från människor som nu. Då var en del kritiska medan andra var väldigt entusiastiska. Då var det affärer, mänskliga rättigheter och storpolitik.

Nu handlar samtalen uteslutande om odlingslotter. Och ja, samtliga som ringt mig har varit besvikna och upprörda.

Historiken som jag fått lyssna till sträcker sig över olika områden och har olika tidsperspektiv. Den innehåller också helt olika besked från kommunens företrädare. Från uppmaningar till att bygga hus på odlingslotter till motsatsen.

För många människor betyder odlingslotterna väldigt mycket. För en del är det enda chansen till odling och att ha en plats där man kan vara. För individer och för samhället är odling positivt, det är bra för folkhälsan och för klimatet. Därför finns det också tydliga skrivningar i kommunens budget om att vi ytterligare ska främja detta.

Mot denna bakgrund känns de senaste veckorna inte bra. Det första brevet som gick ut uppfattade många som ett hot. Det är nu läge för ett omtag i hela frågan genom dialog med de som har odlingslotter i varje område.

Jag har inte fått några synpunkter på att kommunen vill reda  upp avarter i form av taggtråd, höga plank, eldstäder med mera. Det måste vara ordning och reda.

Ikväll äger det första dialogmötet rum. Min förhoppning är att man på dessa möten kan starta en process där man hittar former för varje område. Förutsättningarna mellan de olika områdena skiljer sig så mycket åt att i alla fall jag landat i att det inte går att ha ett enda regelverk för hela kommunen. Det bästa vore sedan att varje område bildar en förening som kan hålla ihop dialogen med kommunen och gemensamt med Serviceförvaltningen hitta formerna i varje område. Så gör man i många andra kommuner och det måste gå också i Kalmar.

Vi vill ha odling, vi vill ha dialog och vi vill vara en kommun som har två öron och en mun i samtalet med de som utgör Kalmar kommun, nämligen dess invånare.

Pengar, partiledare & äldreomsorg

Måndagens besked om kraftigt ökade statsbidrag till välfärden för 2021 hjälper naturligtvis till i det kommunala budgetarbete som nu pågår runtom i landet. Tillskottet på totalt 14 miljarder är väldigt välkommet sett till att prognoserna över skatteintäkterna går rakt ned i källaren nästa år.

Ökningen av skatteintäkterna täcker inte ens avtalade löneökningar, än mindre täcks kostnader för investeringar eller kostnader för fler äldre och yngre. Nu finns förutsättningar att få ihop en budget under nästa år men det kommer inte finnas utrymme för några större satsningar under 2021.

Smålyssnade lite på dagens partiledardebatt. Blir bara deppig. Vilken låg nivå! Gapigt. Total ovilja till att gemensamt försöka hitta lösningar på de utmaningar vi har framför oss.

Jimmie Åkesson deltar trots att han uppenbarligen är sjuk. Rekommendationerna gäller alla andra men inte honom. Under pandemin har han krävt Lock-down, munskydd och Tegnells avgång. Trovärdighet noll!

Är glad över att vi för drygt tio år sedan tog fram en plan för att möta den ökade andelen äldre i vårt samhälle. Sedan dess har följande byggts nytt eller byggts om: 

 • Varvsholmen
 • Nya Ingelstorpsvägen i Smedby
 • Nya Vänskapens väg i Norrliden
 • Berga backe. 
 • Utbyggnad av Jungmansgården

Oxhagshemmet byggs nu om. 

På Karlssons Äng byggs nytt vård och omsorgsboende och Lindsdal ligger en upphandling ute.

När dessa två boenden är klara så har Kalmar täckt behoven av platser fram till 2030. Det är faktiskt riktigt bra. Parallellt med detta pågår arbetet med att höja kvalitén i all äldreomsorg med sikte på att vara Topp 30 i landet.

Imorgon startar Kalmarsundsveckan. Ett väldigt bra program både torsdagen och fredagen!

 

70 000 Kalmarbor! Här är min analys.

2002 var jag relativt nybliven Kalmarbo. Det året passerade vi 60 000 invånare. Jag kom ihåg att min företrädare Kjell Henriksson gladde sig mycket åt detta. Han hade i många år kämpat med industrinedläggningar och strukturomvandling.

Nu 18 år senare så passerar vi nästa milstolpe, 70 000 invånare.

Jag har skrivit det många gånger innan men det tål att upprepas. Det finns inget egenvärde i att växa! Befolkningstillväxt är dock avgörande om vi ska hålla igång både privata och offentliga investeringar. Det hade vi stora bekymmer med när jag började som kommunalråd. Jag åkte till Stockholm och uppvaktade byggbolag och fastighetsbolag och försökte få dem intresserade av att investera och satsa i Kalmar. Nu är många av dem på plats och det är drivet av flera saker.

IKEAs etablering var en sådan nyckel. Det lade grunden för Hansa City och flera hundra jobb. Alla dessa etableringar innebar att framförallt ungdomsarbetslösheten gick ned rejält i Kalmar. Från att ha legat högst i arbetslöshet bland våra jämförelsekommuner så har vi stadigt legat lägst under senare år.

Bildandet av Linnéuniversitetet och övergången från högskoleort till en universitetsstad är en annan helt avgörande fråga.

Övertagandet av Kalmar Öland Airport var också strategiskt viktigt. Det blev fler avgångar och konkurrens på trafiken till Stockholm. Kalmar blev mer tillgängligt.

Vår satsning på att hela kommunen ska vara med i utvecklingen har också bidragit. Två gånger har vi blivit Årets Landsbygdskommun under de senaste 14 åren.

Kalmar har blivit en av landets bästa evenemangsstäder med allt från Ironman till teatern i Krusenstiernska. Det händer grejer i vår kommun. Det i sig skapar trivsel bland alla oss som bor här.

Satsningen på livskvalité genom hög kvalité i skola, förskola, äldreomsorg och kommunal service är också en avgörande nyckel.

Att kommunens invånare känner stolthet över Kalmar och i väldigt stor utsträckning rekommenderar vänner och bekanta att flytta hit eller besöka vårt Kalmar är en annan komponent. Ingen reklamkampanj i världen kan ersätta detta.

Jag tror också att de satsningar som vi gjort på badbryggor, promenadstråk och öppningarna mot vattnet har gjort att många känner att det är i Kalmar man kan leva det goda livet. Lägg därtill vårt föreningsliv som genom åren fått ökat stöd och moderna anläggningar.

Vi har gått från botten till toppen när det gäller att producera bostäder. Under många år var denna fråga det mest avgörande tillväxthindret för vårt näringsliv.

Vi ska heller inte underskatta signalvärdet i att det faktiskt gick att omlokalisera en riktig vass myndighet från Stockholm till Kalmar. En omlokalisering som många dömde ut men som blev en succé och ett mönster för andra omlokaliseringar. All kompetens finns faktiskt inte i våra storstäder!

Det här är bara ett axplock av händelser som tillsammans med andra faktorer har gjort det möjligt att vi på relativt kort tid passerat 70 000 invånare. Nu gläds vi ett par dagar sedan laddar vi om för nya utmaningar!

Framtiden formar vi själva! Jag är övertygad, inte minst mot bakgrund av pandemin, att kommuner som Kalmar med ett stort mått av livskvalité, är i vinnarhålet när människor funderar över var de ska leva sina liv!

Lite budget, bygglov & Västra Sjön

Första mötet med kommunstyrelsen efter sommaren. Var över på lite mer än en timme. Inga kontroversiella ärenden.

Delårsuppföljningen för juni visar ett överskott på 56 miljoner. Regeringen har verkligen varit följsam i denna kris och säkerställt resurser till välfärden. Stor kontrast mot finanskrisen där det var fritt fall i kommunernas ekonomi. Ett mindre statsbidrag kom året efter. Det spelar roll vem som styr när det är kris!

Nu väntar vi på besked om förutsättningarna för 2021. Det kommer när regeringen och samarbetspartierna presenterar höstbudgeten om några veckor. Med tanke på raset i skatteintäkterna så måste de generella statsbidragen höjas med lägst 10 miljarder. Skulle också önska en särskild satsning på äldreomsorg.

Efter höstbudgeten går vi in i ett mer skarpt budgetarbete. I dessa osäkra tider är det inte så enkelt. Vår prioritering här i Kalmar är att undvika besparingar på kommunens kärnverksamhet och hålla i de investeringar som är planerade. Kommunsektorn får i dessa tider inte bidra till att förstärka lågkonjunkturen på det sätt som skedde 2008 i samband med finanskrisen.

I den bästa av världar så skulle man i dessa osäkra tider få föra över överskott från det ena året till det andra men det är inte tillåtet överhuvudtaget. På det sättet skulle man kunna jämna ut resultat över ett par år och skapa rimligare planeringsförutsättningar.

För mig är Kalmar-moderaternas nya linje i Samhällsbyggnadsnämnden häpnadsväckande. De har nu gjort till en princip att aldrig tillåta bygglov som inte till punkt och pricka stämmer överens med detaljplanen. Den möjlighet att bevilja bygglov med mindre avvikelser kommer inte nyttjas meddelar moderaterna med nya oppositionsrådet Hanne Deverén i spetsen. Rent politiskt är detta naturligtvis ingen nackdel för oss övriga.

Ordföranden i Samhällsbyggnadsnämnden Peter Akinder beskriver det väl i ett inlägg på BG Svedjenäs blogg:

…………………………………………………………………………………………………………..

”Moderaterna, med kommunalrådet Hanne Deverén i spetsen, ger nu besked att man inte kommer att anstränga sig tillräckligt för att underlätta för företag som vill expandera och enskilda människor som vill skapa sig en framtid i Kalmar.

I konstruktiv anda, till gagn för Kalmars utveckling, försöker dagens styrande majoritet bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet vara pragmatisk och lösningsorienterad.
Beslut i byggnadsnämnder över hela Sverige, som Hanne Deverén och Anton Stampe kallar för ”godtyckliga” och ”rättsosäkra”, handlar om att i olika fall göra liten avvikelse från gällande detaljplan.
Vid vårt senaste sammanträde, i förra veckan, beviljade exempelvis samhällsbyggnadsnämnden med brett stöd bygglov för uppförandet av en padelhall i ett industriområde, etablerandet av en industrilokal vid flyget och omvandling av en scoutstuga i Hagby till bostad.
När dessa frågor behandlades röstade Moderaterna demonstrativt nej. Med sitt agerande börjar Moderaterna bli allt mer isolerat i nämnden. Det är tydligt att även de partier som man tänker sig samarbeta med efter valet inte längre delar Moderaternas inställning.
Visst är det så att samhällsbyggnadsnämnden i vissa fall fattar andra beslut än vad samhällsbyggnadskontorets mycket skickliga tjänstemän föreslår. Och visst har kommunen många gällande detaljplaner, även om flera har åtskilliga år på nacken. Men det är nämndens politiska uppgift att med balans, omdöme och noggrannhet väga samman de många olika omständigheter som finns när beslut ska fattas.
Att Moderaterna inte ser saken på det sättet blir allt tydligare. Där har det hänt något de senaste åren. Här skiljer sig Moderaterna i Kalmar från moderater i andra delar av landet.
Det är inte ett bekymmer för de tre partier som leder kommunen. Men det kan bli ett stort problem för både enskilda och Kalmars näringsliv om den attityden får gälla efter nästa val.
Peter Akinder.
……………………………………………………………………………………………..

 

Nu ska jag vara med och inviga ett nytt sjökort över Västra Sjön. Det sägs att vi inte har någon skärgård i Kalmar men det har vi visst! Problemet är att den inte är tillgänglig för nån som inte är uppfödd i en båt. Det ligger grund lite här och där. Det har segelsällskapet Vikingarna med Hasse Martinsson nu tagit tag i. Man har mätt och märkt alla grynnor och tagit fram ett sjökort. Det var 150 år sedan sist så det var verkligen dags.

Detta möjliggör och öppnar upp en stor del av Kalmars fina skärgård för fler!

I nästa vecka drar Kalmarsundsveckan igång. Denna gång på distans under torsdagen och fredagen. Det är verkligen ett bra program som tagits fram.

Gå gärna in och följ. Det ger både kunskaper och insikter!

https://kalmarenergi.se/kalmarsundsveckan/

Företagsbesök, ÖP & 47 kvar

Nu är dagarna proppfulla igen. Det gillar jag!

Har lovat mig själv att försöka planera in rejält med träning denna höst. Hittills har det gått bra. För mig är framförallt löpträning ett sätt att få vara själv men också att älta utmaningar. Förra veckan blev det tre mil. Ska försöka hålla mig där någonstans per vecka.

Var imorse på företagsbesök hos Bravida. I mars månad upphörde de fysiska besöken ute på företag men nu är vi igång igen. Självklart med avstånd och respekt. Sen har ju inte pandemi-perioden från mars inneburit att vi inte haft kontakt med företag. Tvärtom! Det har nog aldrig varit så mycket samtal som under denna period men de fysiska mötena har varit begränsade.

Igår hade vi sittning inom majoriteten för arbetet med Kalmars nya översiktsplan. Det är ett riktigt spännande arbete! I en översiktsplan så kikar man framåt med åtminstone ett 15-årigt perspektiv. Det handlar om allt från trafik och grönstruktur till bostäder och vattenförsörjning. Ambitionen är att ha ett förslag till samrådshandling framme kring årsskiftet. Om detta blir det sedan dialog med medborgare, myndigheter och näringsliv. Synpunkterna fångas sedan in av kommunen till en ny version som ställs ut för synpunkter. Därefter blir det beslut i kommunfullmäktige. Det är en lång process men det är å andra sidan ett dokument som är väldigt viktigt och har en lång tidsplan.

Igår kväll kom nya siffror från Kommuninvånarregistret. Just nu är vi 69 953 invånare i Kalmar. Det fattas sålunda 47 personer till 70 000! Skulle inte vara förvånad om vi passerar detta under kommande dagarna.

Så viktigt och bra att Kalmar äntligen betecknas som en Grön stad av Sveriges förenade studentkårer. För många studenter är just vetskapen om att man får en bostad avgörande för valet av studieort.

Nu nya möten och träffar som leder vår härliga kommun framåt. Steg för steg. Kan kanske skriva lite om det i nästa inlägg.

Västerås i topp första halvåret!

Här kommer då lite utlovade analyser och statistik över SCBs befolkningsstatistik för första halvåret. Det finns absolut inget egenvärde i sig för en kommun att växa men vill man ha investeringar från både privata och offentliga aktörer så är befolkningstillväxt A och O.

Det blev väldigt tydligt när jag för jag var ordförande för Parlamentariska landsbygdsutredningen. Jag möttes av otaliga berättelser från kommuner som vittnade om detta. Svag eller negativ befolkningstillväxt gjorde att man hade svårt att locka barnfamiljer till orten. Att köpa ett hus i en kommun där befolkningen minskar gör att många tvekar eller får problem med finansieringen hos banken.

Privata fastighetsägare får också motsvarande problem även om behovet av hyresrätter är stort på en ort och människor är beredda att betala hyran i lika hög grad som i grannkommunen. Det finns lite olika politiska förslag för att möta detta men det grundläggande problemet kan bara lösas genom att vi får en jämnare befolkningstillväxt i hela landet. Man borde också stimulera fram investeringar genom uppluckrat strandskydd på landsbygd och ge statliga garantier för investeringar i bostäder på landsbygd. Motsvarande system finns i Norge och där har garantierna knappt behövt användas.

Det man kan konstatera är att befolkningstillväxten har påverkats rejält i hela Sverige under pandemin. Befolkningen växte med blygsamma 0.23 procent eller 24 801. Nu är vi 10 352 390 invånare i hela riket.

Kalmar växer med blygsamma 190 personer under det första halvåret vilket motsvarar 0.27 procent. Första halvåret brukar vi ligga lite lägre så det är ändå okej med tanke på Covid 19. Förra året växte vid med 334 under första halvåret, befolkningen i riket ökade med 51 004.

Under motsvarande period 2019 växte Kalmar län med 524 invånare medan vi växer med 258 i år.

Om vi jämför med andra residensstäder så ser det ut så här:

 1. Västerås + 1025 invånare vilket motsvarar 0.66 procent

2. Nyköping + 391 invånare, vilket motsvarar 0.6 procent. 

3. Malmö + 1860 invånare, vilket motsvarar 0.5 procent. 

4. Halmstad + 434 invånare, vilket motsvarar 0.4 procent. 

5. Jönköping + 415 invånare, vilket motsvarar 0.29 procent.

6. Gävle + 282 invånare, vilket motsvarar 0.27 procent. 

6. Kalmar + 190 invånare, vilket motsvarar 0.27 procent. 

7. Uppsala + 582 invånare, vilket motsvarar 0.25 procent. 

8. Gotland + 146 invånare, vilket motsvarar 0.24 procent.

9. Göteborg + 389 invånare, vilket motsvarar 0.23 procent. 

10. Karlstad + 206 invånare, vilket motsvarar 0.21 procent. 

11. Stockholm + 1175 invånare, vilket motsvarar 0.12 procent. 

12. Falun + 55 invånare, vilket motsvarar 0.09 procent. 

13. Örebro + 78 invånare, vilket motsvarar 0.05 procent.

14. Östersund + 13 invånare, vilket motsvarar 0.02 procent. 

15. Linköping + 30 invånare, vilket motsvarar 0.018 procent. 

16. Växjö – 29 invånare, vilket motsvarar – 0.03 procent. 

17. Luleå – 65 invånare, vilket motsvarar 0.08 procent. 

18. Umeå – 181 invånare, vilket motsvarar 0.14 procent. 

19. Karlskrona – 109 invånare, vilket motsvarar -0.16 procent. 

20. Härnösand – 48 invånare, vilket motsvarar 0.2 procent. 

Extra intressant i dessa siffror är att både Stockholm och Göteborg har ett negativt inrikes flyttnetto. Det återstår att se om det är en trend som kommer förstärkas med anledning av pandemin eller om det är en tillfällig nedgång på grund av att det byggs för få bostäder. Jag tror på det senare eftersom Malmö ligger så bra till. I den staden bygger man väldigt många bostäder.

Sedan är detta en redovisning över första halvåret. På helåret kommer dessa siffror se helt annorlunda ut. Inte  minst därför att städerna ovan är universitets- och högskoleorter.

Kalmar kommun följer också statistiken på veckobasis med hjälp av Kommuninvånarregistret. 

Så här ser läget ut just nu:

Vi har nu 69 830 invånare vilket är en ökning med 362 sedan årsskiftet. Jämför man med samma vecka förra året så hade vi ökat med 445 personer. På helåret ökade vi 957 personer under 2019.

Antalet födda hittills i år är 528 jämfört med samma vecka förra året då det var 538.

Antalet avlidna hittills i år är 381 jämfört med 342 samma vecka förra året.

Antalet inflyttade är 2 521 hittills i år, jämfört med 2 468 jämfört med samma vecka förra året.

Antalet utflyttade hittills i år är 2 306, jämfört med 2 219 samma vecka förra året.

Flyttnetto mot Sverige är 176 hittills i år jämfört med förra årets 58. (Det är här som de två största städerna i Sverige har negativt netto)

Flyttnetto mot utlandet är hittills i år 39 jämfört med 191 samma vecka förra året.

 

Befolkning, Norra vägen, ny pensionsålder och Brynielsson

Jag har sedan i våras varit fundersam kring hur Covid 19 påverkar befolkningstillväxten. Att invandring skulle minska drastiskt är ju en direkt konsekvens (då pratar jag både asyl, kärleksinvandring och återflytt) men hur slår en ökad dödlighet och flyttar människor i dessa tider?

Idag kom SCBs befolkningssiffror för första halvåret i år och visade på en total ökning 24 801 personer i Sverige, det är en ökning med 0.23 procent. Kalmar står sig väl med sin ökning på 190 vilket motsvarar 0.27 procent. Kul!

Jag återkommer med jämförelsesiffror och lite analyser imorgon.

Många undrar vad som hänt med trafikljusen på Norra vägen. För en tid sedan blev de totalt nedprejade, antingen av ett tungt fordon eller av någon som körde in i dem i väldigt hög hastighet. Nu är det tillfälliga lösningar en tid innan allt hinner åtgärdas.

Jag tror väldigt mycket på en variant av den nya Danska modellen när det gäller pensioner.

Vi måste hitta en modell som tar hänsyn till hur många år människor har jobbat istället för en fix ålder. Tänk att du sätter en siffra på 40 eller 42 år i arbetslivet och att du därefter har rätt till full pension. Det innebär att en undersköterska eller byggnadsarbetare som började arbeta i 20-års åldern har rätt att gå med full pension vid 60 eller 62 års ålder. En person som däremot har studerat eller gjort annat och inte kommer in i arbetslivet förrän man är 30 får jobba till man är 70 eller 72.

Jag är övertygad om att en sådan modell skulle uppfattas som rättvis och rimlig. Den skulle ju också uppmuntra till att gå in i arbetslivet tidigare. Idag är snittåldern för en akademiker som går in i arbetslivet 27 år.

Därtill behöver man höja pensionerna rejält och vill man det så har vi inte råd med några stora skattesänkningar de kommande åren. De som påstår att man kan göra både och bluffar.

Samhällsbyggnadskontoret har tagit in förre regiondirektören Håkan Brynielsson i arbetet med att ta fram Kalmars nya översiktsplan. Det känns riktigt bra. Finns få med hans erfarenhet och kunskap i den här regionen.