Uppmaning till restriktivitet när det gäller resor

Kommunstyrelsens arbetsutskott tog precis beslut om att uppmana anställda i Kalmar kommun till restriktivitet när det gäller resor med anledning av Corona viruset.

I varje enskilt fall ska det göras en bedömning och endast nödvändiga resor ska genomföras. Istället ska man undersöka möjligheten till att delta på telefon eller länk.

Beslutet gäller en vecka i taget och kan ändras eller kompletteras beroende på utvecklingen.

Vi uppmanar också till restriktivitet när det gäller privata resor.

Får man säga att det går bra för Kalmar?

Tillbaka från frukostmöte med Destination Kalmar som samlar alltfler partners. Väldigt roligt med den kraftsamling som sker från näringslivet kring att utveckla Kalmar som en attraktiv kommun. Modellen med pengar från både kommunen och näringslivet som läggs ”i mitten” har varit riktigt framgångsrik. Det visar inte minst de siffror som redovisades på mötet över antalet gästnätter som slagit nya rekord.

Jag hade ett pass på det lite provocerande temat:

”Det går faktiskt bra för Kalmar men det får man väl knappt säga”

I dessa tider med dystra nyheter om kris, våld, Corona med mera så framstår man ju nästan som lite konstig när man redovisar siffror som visar att det faktiskt går bra. Jag gjorde det på både längden och tvären och kommer fortsätta med det.

Det innebär inte att vi inte har utmaningar i Kalmar. Det har vi absolut men det kan man hantera precis som vi gjort innan. De kommande åren står hela kommunsektorn inför utmaningar som handlar om att vi blir fler äldre och yngre samtidigt som andelen i arbetsför ålder inte ökar lika mycket. Dessa demografiska utmaningar håller i sig fram till 2030 sedan vänder siffrorna rejält.

Det finns också utmaningar i form av stora investeringar i sådant som behöver byggas nytt eller renoveras. För att klara detta behövs ett gott samspel mellan kommunsektorn och staten. I Kalmar har vi under några år byggt upp krockkuddar inför sämre tider. Det är jag glad för. Att vi har 107 miljoner i resultat för år 2019 innebär att vi kan använda denna summa för att egenfinansiera investeringar i år. Annars hade vi behövt låna dessa medel.

Igår var jag med om något som faktiskt är riktigt bra. Gasums nya mack för flytande gas invigdes vid Kalmartravet. I november tog vi beslut om marken och i februari blev det invigning. På plats fanns också Scania och Volvo lastvagnar som är väldigt tydliga med att det är biogas som gäller. Det efterfrågas av deras kunder på ett helt annat sätt än tidigare. Åkeriernas kunder ställer alltmer krav på hållbara transporter och gasen är också billigare än diesel.

På tio månader har Gasum färdigställt tio mackar och det blir fler. Bolaget är också inne i produktion av biogas. Just nu byggs en anläggning utanför Kristianstad som kommer producera biogas.

Vi har biogasproduktion i norra Kalmar kommun sedan några år. Jag hoppas att vi kan få till det också i Södermöre. Gödsel har i detta sammanhang gått från att vara en belastning till en tillgång.

Fordon som går på biogas är bingo för klimatet men produceras det på gödsel så är det också bingo för Östersjön och Kalmarsund. Det är inte minst viktigt i en region som vår där vi har en så stor animalieproduktion.

Vi har varit väldigt drivande i att KLT ska köra på biogas. Då blir det extra roligt att ta del av siffrorna för 2019. KLT passerade då 11 miljoner resor, en ökning med 3.5 procent. Samma år ökade befolkningen i länet med 0.4 procent. Det innebär att antalet kollektiva resor ökade omkring nio gånger mer än befolkningsökningen. Kollektivtrafiken tar marknadsandelar.

Jag tror det beror på det populära Seniorkortet men hoppas också att vår Klimatväxling har spelat in. När parkeringsavgifterna höjdes i höstas så användes pengarna till att sänka priset på månadskorten i kollektivtrafiken. Vi sänkte därmed tröskeln för de som kan välja bussen istället för bilen. Det kan inte alla göra men en hel del. Jag tror på morötter istället för förbud och piskor.

 

KFF, flyg, äldreomsorg & nytt oppositionsråd

Haft ett par härliga dagar på Öland. Långa härliga promenader på Ölands östra sida. Kontrasterna mot sommaren är total när det blåser i rejält.

Döttrarna och jag har nästintill bestämt att försöka vandra runt hela Öland med start i sommar. Kommer ta några år och bygger naturligtvis på att vi kan rekvirera skjuts när man traskat några mil…

Följer KFFs match samtidigt som jag förbereder inför den kommande veckan. Tycker spelet ser bra ut. Hade varit så välbehövligt med en riktigt bra säsong i år!

Imorgon har vi kommunfullmäktige med beslut om försäljning av halva flygplatsen till region Kalmar län. Jag ska ta emot en namninsamling före mötet. Min uppfattning är ju väl känd. För vår del av landet är flygplatsens utveckling helt avgörande. Vi hade exempelvis aldrig fått en omlokalisering av E-hälsomyndigheten till Kalmar utan en fungerande flygplats.

Hade styrelse med Trafikverket i tisdags där vi bland annat tog beslut om årsredovisningen. I den fanns en tabell över ”utsläpp av växthusgaser 2018”

Totalt släpptes 16.3 miljoner växthusgaser ut från transportsektorn. Av dessa kom 15 miljoner ton från Vägtrafik, 0.7 miljoner ton från sjöfarten och 0.5 från flyget. Det innebär att flygets andel är 3.3 procent.

Så låter det inte direkt i debatten.

Vi måste göra mycket stora insatser för att komma ned till nollutsläpp och dit ska vi. Hela riktningen är på väg åt det hållet. Att omställningen går snabbt ser vi inte minst när det gäller tyngre fordon. För att par veckor sedan besökte jag och Ingemar Einarsson två verkstäder för lastbilar. Båda var väldigt tydligt med att fordonen nu ställs om till biogas. I veckan invigs ytterligare en biogasmack i Kalmar som inriktad på flytande biogas.

Jag tror att vi kommer att åka mycket kollektivtrafik i framtiden men jag tror också att bilen och flyget kommer att finnas kvar. Jag har inget emot varken bilar eller flygplan, däremot vill jag göra allt för att få bort de fossila bränslena.

När man i princip dagligen läser om kris i äldreomsorgen runtom i landet så är det en fröjd att ta del av Omsorgsnämndens årsrapport för 2019. Det är införande av reflektionstimmar, fler anhörigträffar, specialistteam, arbete mot fallskador, högst nöjdhet någonsin för hemtjänsten och medarbetardrivna förbättringsprojekt. Detta för att nämna något. Michael Ländin har gjort och gör en strålande insats som ordförande i Omsorgsnämnden. Det är verkligen inget enkelt uppdrag!

I veckan blev det klart att Hanne Deverén efterträder Christina Fosnes som oppositionsråd. Jag var övertygad om att det skulle bli Måns Linge. Jag gör självklart ingen värdering i det. Hanne ska känna sig varmt välkommen till Stadshuset!

Visst är det intressant att partiledningarna i M och KD inte sagt ett ljud om att SD aktivt driver linjen att politiken ska bestämma över Public Service. Det var så det började i Ungern och Polen. Efter uppstyrning av media så gav man sig på domstolarnas oberoende. Skrämmande! Börjar bli mer och mer övertygad om att nästa valrörelse kommer handla om just denna typ av frågor!

Kalmar växer mer än Stockholm! Uppsala växer mest

Idag kom SCB med sin befolkningsstatistik för 2019. Det intresserar mig av flera anledningar. Dels så ger det en bild av hur vi står oss i förhållande till andra men det avgör också våra skatteintäkter framåt.

Hela Sverige ökar sin befolkning med 97 904 personer vilket motsvarar 0.9 procent. Det är en av de lägsta befolkningsökningarna på flera år.

Kalmar län ökar glädjande sin befolkning med 776 personer vilket motsvarar 0.3 procent. Det innebär att Kalmar län, trots en ökning, tappar i förhållande till riket.

Kalmar kommun ökar sin befolkning med 957 personer vilket motsvarar 1.4 procent.

En intressant notering är att Stockholms län fortsätter ha ett negativt inrikes flyttnetto. I år är det 1676 fler personer som flyttade från Stockholms län än till länet. Myten om att Stockholm tömmer övriga landet kan därmed avlivas. Befolkningstillväxten i Stockholms län kommer nu av invandring och höga födelsetal.

Hur står sig då Kalmar i förhållande till övriga residensstäder? Bra!!

Vi är den 15e största residensstaden men ligger på delad 4e plats när det gäller relativ befolkningsökning!

Uppsala utklassar alla andra residensstäder och växer mest med en befolkningstillväxt på 2.4 procent. Sedan händer ingenting, ingenting och sedan kommer Växjö med 1.65 procent. På tredjeplats kommer Halmstad, Karlstad och Örebro på 1.5 procent.

På fjärdeplatsen av de 21 residensstäderna kommer Kalmar, Malmö och Umeå med en befolkningstillväxt på 1.4 procent.

Femteplatsen går till Jönköping, Västerås och Göteborg som växer med 1.3 procent.

På sjätte plats kommer Linköping och Stockholm med 1.2 procent.

Sjua i befolkningstillväxt bland residensstäderna är Nyköping som växer med 1 procent.

Gävle och Östersund hamnar på plats 8 med en tillväxt som motsvarar riksgenomsnittet på 0.9 procent.

Falun växer 0.8 procent och hamnar på plats 9.

På plats 10 återfinns Gotland som växer 0.7 procent.

Luleå är på plats 11 med sina 0.35 procent.

Härnösand är på plats 12 med 0.3 procent och Karlskrona som tappar befolkning är på jumboplats.

För sydöstra Sverige är det inte bra att Karlskrona och Blekinge går kräftgång i befolkningstillväxt. Det försvagar oss alla.

Men idag kan vi väl ändå glädja oss över att Kalmar trots sin litenhet och risiga tillgänglighet ändå hänger med i toppen. Att vi har högre relativ befolkningstillväxt än Göteborg, Stockholm och många andra storstäder är faktiskt riktigt roligt.

Hoppfull om Kommunutredningen

Idag överlämnar Kommunutredningens ordförande Niklas Karlsson sitt slutbetänkande till civilminister Lena Micko. Det ska bli väldigt spännande att läsa. Vet av egen erfarenhet att parlamentariska kommittéer av detta slag levererar slutbetänkanden som innehåller oerhört mycket fakta. Det är statistik över i princip allting blandat med analyser och slutsatser.

När jag var ordförande i Parlamentariska landsbygdskommittén fick man som ordförande dessa analyser och skrivningar varje fredag, respons skulle lämnas till kansliet på måndagen. Inte sällan var det ett par hundra sidor. När man sedan hade möten med kommittén och närmade sig leverans så skulle detta baxas ihop politiskt. Var inte helt enkelt men det går. Det är just detta som ger just Parlamentariska kommittér och utredningar sin tyngd. Det är också därför det också blir mer verkstad av just dessa utredningar än andra.

Av det jag hittills kunnat läsa så landar Kommunutredningen i väldigt många konkreta förslag som rör allt från avskrivning av studielån i vissa kommuner till att stimulera kommunsammanslagningar med morötter istället för piskor.

De konkreta förslagen är både bra och nödvändiga men analyserna bakom förslagen kommer vara minst lika viktiga. Det ger verktyg för varje enskild kommun att titta på sig själva i ett sammanhang. Den senaste utredningen som gjordes på kommunnivå var Långtidsutredningen men det är flera år sedan och siffrorna är idag helt inaktuella.

Jag hoppas på en konstruktiv debatt och diskussion kring de olika förslagen. Det sämsta vore om politiken och Kommun-Sverige stoppar huvudet i sanden av partipolitiska skäl och låtsas som att det inte finns utmaningar. Den risken är tyvärr stor i den politiska miljö vi idag upplever.

Nu blir det företagsbesök på Syab. Ett fantastiskt bolag som säkrar kompetensförsörjningen av chaufförer till många bolag i vår region.

Om Trygghetsvärdar & revy

Landat i Stockholm för möte med Trafikverkets styrelse, denna gång i Solna. Annars brukar vi vara på huvudkontoret i Borlänge.

Det har blivit en diskussion om kommunala väktare inför ett beslut om vår larm- och skyddspolicy på måndagens kommunfullmäktige. Planen hanterar strukturen för vår befintliga Trygghets- och Larmcentral som nu är i full gång. Den hanterar också ett enhetligt skydd av kommunala byggnader såsom exempelvis skolor, Stadshus och Rådhus. Idag finns ingen sådan samlad strategi. Att en sådan strategi är nödvändig är vi överens om. Däremot har det blivit en diskussion om vi i egen regi ska kunna stänga av exempelvis ett larm eller om vi ska anlita ett externt företag för denna uppgift.

Frågan är egentligen inte så dramatisk. Jag ska här försöka ge min bild av läget.

Tidigare har vi inte ens kunnat utreda denna fråga eftersom vi inte haft några alternativ. Nu har vi en dygnet runt bemannad Trygghets- och larmcentral på den nya brandsstationen. Dit går Trygghetslarm, samordning vid större bränder, härifrån utgår våra kommunala ordningsvakter som med polisens tillstånd rör sig på Kvarnholmen med omnejd. För just detta område finns ett särskilt beslut från polisen. Det är inte om detta diskussionen handlar om. På Trygghets- och larmcentralen kan man också se vad som händer i de kameror som finns uppsatta inne på kommunala fastigheter.

Ett gott exempel på hur det fungerar skedde i förra veckan. På kommunens förråd Pumpen gick larmet. Kamerorna aktiverades och våra larmoperatörer kunde se att det var ett pågående inbrott. Man kontaktade polisen som snabbt var på plats. Med hjälp av kameror kunde operatörerna vägleda polisen till exakt det utrymme där tjuven befann sig. Det blev ett gripande på bar gärning.   

Självklart ska vi inte starta ett kommunalt bolag för väktartjänster. Det behövs om man ska använda sig av just begreppet väktare. Behövs just väktare så kommer de att upphandlas också framåt.

Det man nu ska utreda är om rondering av kommunala fastigheter behöver göras av just väktare eller om det kan ske genom exempelvis Trygghetsvärdar som utgår från Trygghets och larmcentralen. Kanske kan man hitta en kombination av tjänst där man exempelvis är brandman på deltid och Trygghetsvärd på en annan del av en tjänst? Jag tycker vi förutsättningslöst ska utreda frågan och inte ha något tankeförbud. När utredningen väl är klar så får man titta både på vad man får ut och ekonomin i en helhet.

För ett par år sedan föreslog Moderaterna att kommunen skulle anställa kommunala ordningsvakter dygnet runt stationerade runtom i kommunen. Det hade blivit otroligt dyrt och det hade också varit svårt att fylla en sådan funktion dygnet runt/året runt i alla delar av kommunen. Någon ekonomisk beräkning presenterades aldrig. Nu är man emot att utreda några enstaka Trygghetsvärdar. Det svänger fort i politiken i Kalmar..

Jag hoppas kunna vara ledig några dagar i veckan och fira sportlov med familjen. Blir nog utflykt till Öland och lite sovmorgon.

Det blir också lite pluggande av texter till vår Södermörerevy. Hela gänget ska ses på torsdag för en första repetition på plats i vackra Bjursnäs bygdegård. Det känns som att det kommer bli en riktigt bra revy i år. Kanske den bästa vi har gjort under de tre år vi varit igång?  

Försörjningsstöd, arbetslöshet, flyttnetto & Thuringen

Hörde i helgen att försörjningsstödet runtom i landets kommuner ökat med fem procent. Det gör det inte i Kalmar! Under hela 2019 hade vi sjunkande kostnader för försörjningsstöd.

Det beror i huvudsak på att det går bra för Kalmar men också på att vi har en arbetsmarknadsenhet som jobbar stenhårt med att individuellt lotsa människor mot arbete eller studier. I sin senaste kommunala budget ville Sverigedemokraterna avskaffa hela arbetsmarknadsenheten. Det hade inneburit att kommunen istället fått betala försörjningsstöd till personer som hade kunnat vara i arbete eller utbildning.

Att arbetet är lyckosamt visar sig också i statistiken över arbetslöshet för 2019 som nu kommit.

Arbetslösa och i åtgärder:

Riket 7.4 procent

Kalmar 7.0 procent

Växjö 8.1 procent

Karlskrona 8.1 procent 

Halmstad 8.3 procent

Kristianstad 10.5 procent

Vi klarar även i år kommunfullmäktiges mål om att ha en arbetslöshet under riket och våra jämförelsekommuner. Med tanke på den infrastruktur och tillgänglighet som en del av våra jämförelsekommuner har så är Kalmars siffror riktigt bra.

Hade idag en debattartikel om just tillgänglighet i Barometern.

https://nxt.barometern.se/debatt/kalmar-lan-ska-inte-vara-ett-skansen/

Apropå tillgänglighet. För några år sedan lyckades vi att få regeringen att omlokalisera E-hälsomyndigheten till Kalmar. Regeringens beslut innebar att myndigheten senast 1 maj 2018 skulle vara på plats i Kalmar med minst 110 medarbetare.

Idag är man 280 på hela myndigheten varav 220 sitter i Kalmar.

Är det någon som tror att vi hade lyckats med denna omlokalisering utan en fungerande flygplats?

Jag hörde på SVT igår att Stockholms län även 2019 har ett negativt inrikes flyttnetto. När jag berättat om detta faktum för fastighetsägare och politiker är det ingen som trott mig. Framförallt är det barnfamiljer som flyttar. Jag är inte förvånad. Skyhöga bostadspriser och trångt i trafiken är bara några av förklaringarna som jag hör när jag möter personer som flyttat till Kalmar från just Stockholm. Jag tror heller inte man ska underskatta jämförelsen av exempelvis förskolegårdar i Stockholm och Kalmar.

Min uppfattning är att livskvalité kommer vara det vinnande begreppet de kommande åren. På de orter där man hittar just detta kommer befolkningen att fortsätta växa.

När det liberala FDP som knappt kom in i Tyska Thüringens parlament knep posten som delstatens regeringschef så gjorde man det med hjälp av AFD som är att jämföra med Sverigedemokraterna i Sverige. Förbundskansler Angela Merkel reagerade blixtsnabbt liksom partiledaren för FDP. Den nya regeringschefen fick avgå på mindre än ett dygn. I Tyskland är den allmänna uppfattningen att borgerligheten inte ska regera med stöd av AFD.

Tänk om M och KD i Sverige hade varit lika tydliga och konsekventa. Är alldeles övertygad om att SD då varit betydligt mindre än vad de nu är om man varit det.

Hör också att det är stökigt lokalt i både M och SD. Känns inte regeringsdugligt överhuvudtaget.

 

Företagsbesök, flyg, bostäder och bokslut

Intensiv vecka med starkt fokus på Kalmars växande näringsliv. I tisdags hade kommunstyrelsens alla ledamöter och de ledande tjänstepersonerna rundabords-samtal med företagare. Fokus var hur vi gemensamt kan arbeta för att göra Kalmar ännu mer attraktivt. Många bra idéer!!

I onsdags morse företagsbesök på Finnvedens lastvagnar och under torsdagen fem olika företagsbesök. Riktigt bra samtal. Det gemensamma för dessa besök var utmaningarna med att klara kompetensförsörjningen. Någon försämrad konjunktur fanns inte i sikte alls!

Vi genomför företagsbesök varje vecka. Under förra året kom vi upp i 150 besök. Jag skulle gärna vilja besöka samtliga företag i kommunen men vi har 6 000 bolag så det är en utmaning! Dock, genom att blanda branscher, storlek och inriktning så får man ändå en ganska hygglig bild av läget i vår kommun.

Under förra året växte vi med cirka 970 personer. Vi färdigställde drygt 500 bostäder. I år kommer antalet färdiga bostäder att vara över 900. Det kommer innebära att vi sannolikt växer lite mer än i år.

En del ställer sig frågan om det inte byggs för mycket? När jag möter fastighetsägare så är svaret nej. Trycket på lägenheter är fortsatt väldigt stort. I botten ligger också en ackumulerad bostadsbrist efter väldigt många år med låg bostadsproduktion, inte bara i Kalmar utan i hela landet. Under många år färdigställdes omkring 20 000 bostäder i Sverige. Nu färdigställs drygt 40 000 bostäder. Enligt Boverket är behovet 70 000 bostäder per år de närmaste åren.

Det är ju inte heller så att bostadsproduktionen är jämnt fördelad i landet. I många kommuner byggs det på tok för lite. För att klara utmaningarna att få fram bostäder till en växande befolkning är det sannolikt att universitetsstäder som Kalmar behöver bygga en betydligt högre andel bostäder!

Får frågor om kommunens bokslut som i år landade på 107 miljoner. Det är ett bra resultat, särskilt med tanke på hur det ser ut i övriga Kommun-Sverige. I den budget vi har lagt för 2020 så har vi inga besparingar på kärnverksamheten vilket är unikt i landet.

Extra roligt är att en hygglig del av nämndernas resultat är att kostnaderna för sjukskrivningar minskat rejält.

Ett överskott för en kommun är bra därför att det ger krockkuddar inför sämre tider. Hela överskottet plus avskrivningar används till att finansiera investeringar framåt.

Under de senaste fem åren har Kalmar kommun investerat för 2.3 miljarder, av detta har vi lånat 332 miljoner. Det är en väldigt hög självfinansieringsgrad. Utan överskott hade vi fått låna mer och då hade det också kostat mer i driften de kommande åren.

Det är rimligt att regionen nu går in och tar ansvar för halva Kalmar Öland Airport. En enskild kommun kan inte bära ansvaret för en hel region.

Noterade att regionrådet Linda Fleetwood (V) inte var med på regionfullmäktige. Hon är en av de skarpaste kritikerna av köpet och flyget. Hon hade flugit till Barcelona…

Devisen tycks vara:

Flyg gärna utomlands bara det inte sker från Kalmar!

Tänk om jag eller medias gunstling (obs ironi) Mattias Adolfsson hade gjort samma sak. Herregud vilket liv det hade blivit!

 

Om simhall, flyget & Markköp

Svar på interpellation om flyget från Annika Carlsson Wistedt (MP)

 Annika Karlsson Wistedt frågar i en interpellation om hur planeringen för en ny flyglinje Kalmar- Frankfurt ser ut och vad som talar för att denna flyglinje skulle få tillräckligt med resenärer och vara lönsam.

Hon frågar också vilken information som finns från lokalt näringsliv när det gäller deras inställning till internationell flyglinje från Kalmar.

Jag ska här försöka ge ett samlat svar kring utvecklingen framåt för Kalmar Öland Airport.

De satsningar som kommer genomföras inom Kalmar Öland Airport verksamhet de kommande 8-10 år baseras på den vision som togs fram och beslutades av styrelsen i flygplatsbolaget under 2015.

Visionen är framtagen tillsammans med näringsliv och politiker i flygplatsens upptagningsområde som består av Oskarshamn, Mönsterås, Nybro, Emmaboda, Torsås, Kalmar och Ölandskommunerna

Visionen pekar ut 7 målområden där Stockholmtrafiken tillsammans med miljöarbete, enkelt resande internationellt och säkerhetsarbetet är centrala delar. Att vi nu planerar att sälja hälften av bolaget till Region Kalmar län skapar förutsättningar för en utveckling av enkelt och miljösmart resande till och från regionen.

Jag vill samtidigt betona att både regionfullmäktige och kommunfullmäktige ska ta ställning i frågan.

Samtidigt är målsättningen att bolaget ska skapa förutsättningar för en effektivare och ekonomiskt lönsammare verksamhet.

En satsning på en eventuell linje till Tyskland ska ske på kommersiella grunder och på längre sikt vara lönsam och skapa intäkter i bolaget som stärker den finansiella situationen.

För att möta flygbolags intresse/förfrågningar på en linje som svarar upp mot de resandeunderlag som finns krävs finansiell styrka under de första åren av en ny linje. Detta för att sedan skapa ett ekonomiskt överskott som bidrar till ekonomisk stabilitet för flygplatsen.

En Tysklandslinje måste initialt baseras på två regioners behov av enkelt resande varför det samarbete som idag sker tillsammans med bland annat Blekinge är viktigt.

Vi har många internationella bolag i vår region. De har ett behov av att kunna resa för att möta kunder. Idag åker man via bil, tåg eller taxi till Köpenhamn för att ta sig ut i världen. En del väljer också att först flyga norrut via Arlanda och sedan söderut igen.

Kalmar ligger där det ligger rent geografiskt och därför behövs flyg till både Stockholm och till Europa. Om detta har vi varit hyggligt överens. Vi behöver ge näringslivet i regionen samma förutsättningar att verka som företag i andra delar av landet.

Vi har företag i Kalmar och i regionen som nästan säljer alla sina produkter på en internationell marknad. Dessa företag skapar jobb och genererar därmed skatteintäkter som finansierar vård, skola och omsorg. En Kalmarregion utan en flygplats skulle få ännu större problem med konkurrenskraften. Att låta människor åka bil till Köpenhamn för vidare resor löser inga klimatproblem. Vi exporterar bara klimatproblemen till Danmark.

En linje till Tyskland ger även förutsättningar för att regionens besöksnäring få nya kunder/besökare vilket även det skapar nya arbetstillfällen. Vi har redan idag mycket besökare från Tyskland. De är oftast bilburna.

Kalmar Öland Airport är en av få kommunala flygplatser som går runt utan stora kommunala driftsstöd. För att kunna utveckla flygplatsen i enlighet med den strategi som är tagen. Bland annat rörande klimatarbetet så krävs kapital. Går inte regionen in i detta och tar ansvar utifrån det regionala uppdrag man har så kommer Kalmar kommun som ensam ägare att få stå för det kapital som krävs genom ägartillskott. 

Ja det är tuffare för flygnäringen idag men detta beror i första hand på en osäkerhet om hur branschen kommer utvecklas i Sverige och detta går normalt i 10 års cykler. Att charterbolagen justerar sina program inför 2020 beror på den varma sommaren med bra väder som Sverige hade 2018. Norwegian och Ryanairs beslut har vi ingen direkt insikt i. En anledning som kommuniceras är brist på flygplan och då sker omstruktureringar på kommersiella grunder.

Flyget är den bransch som idag investerar mest i klimatsmarta åtgärder. Hela branschen arbetar nu stenhårt med denna omställning. Kalmar Öland Airport ligger i framkant då det gäller klimatarbetet. Så också de samarbetspartners som trafikerar flygplatsen.

Om vi väljer att fokusera på att minska och få bort utsläppen, istället för att begränsa resandet och mötet mellan människor som är en central del i vårt samhälle nationellt och internationellt idag, så är jag övertygad om att vi kommer ha ett flyg till och från vår region som klarar våra högt ställda miljömål.

Det finns ett antal platser i landet som rent geografiskt är belägna på ett sådant sätt att flyget är helt avgörande. Kalmar är en av dessa platser. Möjligheten för näringsliv och privatpersoner att på ett smidigt sätt röra sig till och från Kalmar beror på ett attraktivt utbud på Kalmar Öland Airport. Där skiljer vi oss från andra delar av landet som har helt andra förutsättningar. En analys över vilka orter som är i just denna situation borde också ligga i Annika Karlsson Wistedts och miljöpartiets intresse. Dessa platser borde av regionalpolitiska skäl pekas ut och stödjas. Då skulle samtalet bli mer konstruktivt och mindre generaliserande.

EU har pekat ut just Kalmar som en sådan flygplats.

 

Johan Persson (S)

Kommunstyrelsens ordförande 

……………..………………………………………………………………………

Svar på interpellation från Petra Gustafsson (SD) om kapaciteten för nya simhallen

 Petra Gustafsson frågar i en interpellation om den nya simhallen kommer att ha överkapacitet för att täcka framtida behov. Hon frågar också om man i detaljplanen kommer ta höjd för expansion.

 Svaret på båda frågorna är Ja.

I den detaljplan som kommunfullmäktige kommer ta ställning till efter årsskiftet så har man tagit höjd för minst 325 000 besökare. Man har nu också hittat en placering av simhallen som innehåller framtida byggrätter för att bygga ut simhallen. Antingen för att möta fler besökare eller för nya trender inom badandet framåt.

 Johan Persson (S)

Kommunstyrelsens ordförande

……………..……………………………………………

Svar på interpellation från Annika Karlsson Wistedt (MP) om markköp

 Annika Karlsson Wistedt frågar i en interpellation om hur kommunen ska finansiera ökade markköp. Ett sådant uppdrag ligger i budgeten som kommunfullmäktige beslutat om.

Varje kommun har behov av mark för att kunna klara expansion och etableringar näringslivet. Det finns också ett behov av mark för att kunna bygga bostäder. Kalmar har genom åren köpt på sig mark och har därmed haft goda förutsättningar att kunna möta dessa behov. Jag träffar då och då kommunala företrädare från andra kommuner som inte har dessa förutsättningar. De anger detta som ett av sina största problem.

Vi har i dagsläget inga akuta problem men behöver ta samma ansvar som tidigare beslutsfattare tagit genom att köpa in mark inför framtiden. Det kan vara mark som inte för dagsläget ska användas för ett särskilt ändamål men som kan vara bra att ha inför framtiden. Det kan handla om bytesmark eller mark för framtida exploateringar. Åkermark som inte används arrenderas ut precis som idag. Skogen förvaltas.

I investeringsbudgeten som kommunfullmäktige antagit finns möjlighet att göra omdisponeringar för att finansiera markköp. Mindre inköp kan hanteras i planutskottet, större inköp beslutas i kommunfullmäktige. Under 2019 har kommunfullmäktige fattat beslut om ett markköp utmed E22.

Enligt det regelverk som finns för kommunalekonomisk redovisning så görs inga avskrivningskostnader för markköp. De påverkar därmed inte resultaträkningen. De bokförs i balansräkningen eftersom det är tillgångar som enligt regelverket inte anses minska i värde. Arrenderas marken ut förs dock intäkten till resultaträkningen.

 

Johan Persson (S)  

Kommunstyrelsens ordförande

 

 

Ny ishall & särredovisning av VA

Hade ett bra möte med företrädare för Kalmar HC och Kalmar konståkningsklubb i måndags eftermiddags. Vi är överens om att tidsplanen för ny ishall ligger fast. Det innebär upphandling under våren som kommer. Under tiden arbetar vi gemensamt med de sista delarna kring utformning och en lösning under den tid som byggnationen pågår. Det är en stor investering för kommunen och nu måste vi hitta en lösning som kan tjäna oss i många år framåt.

Ägnade hela tisdagen åt styrelsemöte på Svenskt Vatten i Stockholm. Hade tur som flög från Bromma och slapp allt trafikkaos som brukar vara kring Nobel-festligheterna.

De kommande årens investeringar i VA kommer vara gigantiska för landets kommuner. Nya krav, ökad befolkning och hantering av gamla anläggningar kommer kosta många tiotals miljarder och utgöra en stor del av kommunernas totala skuldsättning.

Mot bakgrund av att VA verksamheten helt styrs av en egen lagstiftning som heter Lagen om allmänna vattentjänster så är regleringarna hårda. Det innebär att VA-kollektivet (de som är anslutna till Vatten och avlopp) helt ska bära sina egna kostnader och intäkter.

Det är det enda området som har en så hård reglering. Jag tycker det är bra även om lagstiftningen är lite fyrkantig. Den egna lagstiftningen garanterar dock att Vatten inte blir en marknad eller att kommuner kan ta utdelning från VA-kollektivet.

Att VA-lagen finns ger dock en möjlighet till en förändring av redovisningen av kommunernas samlade skulder där VA borde särredovisas för sig själv och inte blandas ihop med kommunernas skuldsättning i övrigt.

Risken är annars att investeringar i VA konkurrerar om medel som behövs för att bygga skolor och vård- och omsorgsboenden. Detta trots att finansieringen av dessa skulder ligger helt utanför den övriga kommunala finansieringen.

Det kan i förlängningen innebära att kommuner tvingas hyresupphandla fastigheter utan någon möjlighet att kunna ställa det mot byggnation i egen regi. På det sättet kan marknaden sätta vilka hyror som helst och kommunerna får stå för kalaset oavsett kostnad. En del kommuner är redan nära att slå i taket för sina låneskulder, inte sällan utgör VA en stor del av denna skuld.

Här behövs en förändring. Har gjort inspel till lite olika instanser i ärendet. Blev tydligt på styrelsemötet att detta är en högaktuell fråga i alltfler kommuner.

Nu träff med Region Jönköping som är på besök i Kalmar.

Imorgon upp tidigt för möte med Samhällsbyggnadsberedningen i Stockholm.

För övrigt noterar jag att tonläget på sociala medier blir värre för varje vecka. Varför kan man inte föra ett samtal i normal ton?