Paludan bör mötas av ett tomt torg i Kalmar!

Enligt uppgifter till Dagens Kalmar så ska den danska högerextremisten Rasmus Paludan gästa Kalmar, Oskarshamn och Vimmerby under sommaren.  Givetvis med syfte att hjälpa sina svenska högerextrema kollegor inför valet.

För några veckor sedan skrev jag följande inlägg kring denna person. Ett inlägg som tål att upprepas.

” Under de senaste veckorna har det varit många turer kring den högerextreme Rasmus Paludan och hans koranbränningar. Självklart är det polisen och domstolar som ska pröva tillstånd för att genomföra detta. Politiken ska inte in i prövningar av yttrandefrihetsgrundlagen. Politiken ska stifta lagar men inte pröva dem i tillämpning. Då är vi på ett sluttande plan.

Men.

Att bränna en koran eller för den delen en bibel är extremt respektlöst och kränkande. Det är en avskyvärd handling som bara har ett syfte och det är att provocera och skapa motsättningar mellan människor. Det är en handling som inte respekterar religionsfriheten, också den skyddad i grundlagen. 

Om det skulle komma en ansökan från Paludan att hålla en manifestation i Kalmar så ska naturligtvis polisen pröva den enligt konstens alla regler. Får han tillstånd så hoppas jag att vi genom god dialog kan uppnå det man lyckades med i Norrköping nyligen.

Där stod han ensam på ett torg under två timmar. Sjöng en hatisk sång och åkte sedan hem.  Uppmärksamheten uteblev och det blev en helt igenom pinsam tillställning.”

Nu är det intensiva tider. Allt ska beslutas och avgöras före sommaren. På måndag är det sista mötet med kommunfullmäktige före valet. På det mötet är det bland annat beslut om Generationskonto på 1.1 miljard, en engångsintäkt från försäljningen av KIFAB som ska förvaltas och värdesäkras för utmaningar som Kalmar som kommun behöver möta i framtiden. Jag kommer argumentera hårt för att en engångsintäkt inte ska användas till löpande drift. Sådana förslag finns från M, L, KD och faktiskt också MP vilket förvånar mig en smula.

På fullmäktige tas också beslut om ny detaljplan för Norrliden centrum. Det medger byggnation av ny livsmedelsbutik, bostäder, ny hälsocentral och folktandvård. Kommer bli ett rejält lyft.

Även i Lindsdals centrum är en ny detaljplan färdig för beslut, planen möjliggör bland annat ett nytt Vård och omsorgsboende med Träffpunkt och lokaler för hemtjänst. Efterlängtat och välbehövligt.

Innan måndag ska dock äldsta dottern ta studenten. Är en milstolpe för både henne och för mig som förälder. Ska bli väldigt roligt att stå på Staggs skolgård med en riktigt rolig skylt och se utspringet!

På nationell nivå verkar oppositionen ha bestämt sig för att gyttjebrottning är enda sättet att komma ur greppet som Magdalena Andersson har i opinionen. Misstroendeförklaringar och kaos ska framställa regeringen som svag. Jag är inte säker på att det lyckas.

Tror måhända att svenska folket vill ha trygga och stabila politiker med ett krig pågående i vårt närområde men internt är säkert konfrontationen uppskattad och i bubblan tycker man säkert att man är framgångsrik. Utifrån sett så ser det dock mest ut som ett spektakel.

 

 

 

Nybloggat om Generationskonto, Norrliden, Lindsdal, student & gyttjebrottning

Nybloggat om tjafs men också det fina med politik

När en del sammanträden blir för tradiga och tjatiga så funderar i alla fall jag varför man håller på med det man gör. Det brukar som tur är inte inträffa särskilt ofta men en eller två gånger per år så får man dra en djup suck och bara härda ut.

Men. 

Motsatsen inträffar som tur är väldigt ofta. Jag har precis varit med och invigt Mötesplatsen i Norrliden. Att formulera en idé i en budgettext och sex månader senare få vara med om en invigning är en härlig känsla.

Samma känsla infann sig när jag i regnet tittade förbi Linnéuniversitetet idag. Där pågick ett mindre möte med de som nu är ansvariga för att bygga upp de juridiska utbildningarna på universitetet i Kalmar. Här är det lite längre leveranstid än sex månader men det är ändå ett konkret exempel på att det går att påverka utvecklingen och driva den framåt och trots allt är det bara 1.5 år sedan jag och rektor Peter Aronsson resonerade om detta på nyårsdagen 2021.

Eller som när kommunfullmäktige i måndags med stor majoritet tog beslut om att bygga ett nytt reningsverk och ersätta det gamla som började byggas på 60-talet.

När jag var ny som kommunalråd så tog jag initiativ till att starta Kalmarsundskommissionen. Syftet var att få till stånd ett brett samarbete mellan kommunen, lantbruket, forskning och experter och successivt få ett friskare Kalmarsund där fisken återvänder och med badbart vatten.

Sedan dess har det gjorts väldigt mycket för att minska näringsläckaget av kväve och fosfor. Efter ett antal år började det göras beräkningar på varje lands åtagande för att minska övergödningen med ett tydligt mål att nå det målet senast 2027.

I Kalmar bröt vi ned det målet till ”vår andel” och har sedan dess jobbat och nött med våtmarker, kvävefällor, samverkan med lantbruket, dagvatten med mera.

Målet är inom räckhåll men det går inte utan att Kalmar kommun sopar framför egen dörr. Det nuvarande reningsverket släpper ut på tok för mycket av både kväve och fosfor ut i vårt Kalmarsund. Det nya reningsverket kommer kraftigt minska utsläppen. För mig har det varit den stora drivkraften under hela resan mot ett nytt reningsverk. Utöver det kommer självklart ett antal andra väldigt positiva effekter i form av bättre arbetsmiljö och en energieffektiv anläggning med mera.

På arbetsutskottet idag tog vi också beslut om formerna för det ”generationskonto” som majoriteten föreslagit. Det går ut på att använda 1.1 miljard av vinsten från KIFAB försäljningen till att inrätta just ett generationskonto.

Kapitalet ska förvaltas av en upphandlad aktör och ska inte urholkas. Enligt det regelverk som nu föreslås får bara en mindre del av direktavkastningen användas för strategiska kommunala investeringar i hållbarhet i framtiden. Först ska dock kapitalet upp i två miljarder och i regelverket står det tydligt att det krävs två tredjedelars majoritet i fullmäktige för att använda medel till någon särskild investering.

Jag ska ge ett exempel. För 19 år sedan satte Region Kalmar(Landstinget) in omkring 1.5 miljard i Kalmar läns pensionsförvaltningsbolag. Idag är dessa medel uppe i fem miljarder.

För mig som började som kommunalråd med en soliditet på minus (nu 28 procent) så vore det fantastiskt om den nuvarande politiker-generationen kunde ta ansvar för huvuddelen av sina egna kostnader och inte rulla dem till nästa generation och att vi därtill kan skapa en rejäl buffert som gör att Kalmar kan stå starkt oavsett vilken kris som inträffar. Det finns ett fåtal kommuner runtom i landet som har dessa förutsättningar. Nu har Kalmar den chansen!

Snacka om att ge barn och barnbarn goda möjligheter, åtminstone ekonomiskt och utmaningarna kommer inte saknas. Tänk bara på kostnaderna för att klimat-anpassa en 1600-tals stad som Kalmar om det skulle behövas.

Så för alla er som ibland tycker politik bara är tjafs så vill jag säga. Det stämmer ibland men på det stora hela är det en fantastisk möjlighet att göra skillnad och dra ett strå till stacken för ett samhälle som är lite bättre varje dag.

Ha en trevlig tisdagskväll. Nu ska jag snart hämta dottern på jobbet.

Kalmar tillhör Kalmarborna – Inte kriminella gäng!

Kalmar tillhör Kalmarborna!

Efter en härlig helg som avslutades med Kalmar FFs seger över Djurgården så vaknade jag inatt till beskedet om ytterligare en skjutning med dödlig utgång i vårt Kalmar. Jag är övertygad om att jag talar för varenda hederlig Kalmarbo när jag skriver att detta måste få ett slut. Dessa kriminella personer som skjuter och mördar, nu senast på en skolgård, ska gripas och dömas och låsas in.

Jag vill rikta ett stort Tack till alla de som nu arbetar inom Kalmar kommuns förskolor och grundskolor och möter oroliga barn med frågor om vad som händer.

Jag har idag haft samtal med polisområdeschefen Patrik Oldin och framfört ett mycket tydligt önskemål om ökad polisiär närvaro. Jag har också varit tydlig med att vi i takt med att antalet poliser blir fler också behöver fler områdespoliser som långsiktigt arbetar och skapar relationer i olika stadsdelar. Nu öppnar Kalmar kommun mötesplatser i tre olika stadsdelar. Också polisen skulle permanent behöva finnas på plats.

Självklart är det mycket bra att en person sedan i fredags är häktad för ett av morden som skett den senaste tiden. Under förmiddagen idag anhölls ytterligare en person som misstänkt för nattens händelser. Det är bra. Men. Polisen i Kalmar behöver nu stöd och uppbackning från övriga delar av landet. Denna våldsspiral måste brytas och då måste resurser tillföras.

Kalmar tillhör Kalmarborna. Vi ska aldrig acceptera att våra gator och bostadsområden är i händerna på kriminella. För mig finns här ingen gråzon eller någon kompromiss. Vi ska vara stenhårda mot brott och arbeta strategiskt och långsiktigt med brottslighetens orsaker och säkerställa trygghet. Nästa måndag tar kommunfullmäktige ett beslut om ytterligare ett trygghetspaket. Förslaget kommer från en enig kommunstyrelse. Det är en styrka att politiken är samlad i kommunens arbete för ökad trygghet. I detta paket ingår både hårt och mjukt, utöver det som redan tidigare beslutats. Från ordningsvakter och fler kameror till förebyggande insatser i skolan, socialtjänsten och i föreningslivet. Från Kalmar kommuns sida kommer vi inte lämna någon möda osparad i kampen mot kriminaliteten.

Sen måste vi tala klarspråk och det handlar om narkotikan. Det är den som varje dag göder de kriminella i Kalmar. På våra krogar konsumeras det inte bara alkohol, en hel del av besökarna på krogar och restauranger konsumerar också narkotika. Varje gång detta partydrogande sker så stödjer man aktivt de kriminella som lever på att sälja dessa droger. Stryp denna intäkt. Säg upp bekantskapen med människor i din omgivning som ägnar sig åt detta. Då gör du som Kalmarbo en riktigt stor nytta för ett tryggare Kalmar!

Grönt ljus för anstalten, koranbränningar, försvarsutgifter och laddstolpar

Igår eftermiddag kunde jag äntligen ta kontakt med Kriminalvårdens generaldirektör och meddela ett besked från Mark- och miljödomstolen. Överklagandet av anstalten i Halltorp avslås som väntat eftersom de som klagat inte bedöms som sakägare.

Detta kan en lekman konstatera bara genom att läsa lite domar. Därför är det märkligt att det ska ta fem månader för en domstol att bara pröva om man är sakägare. Att det kan ta tid att hantera ett ärende som verkligen prövas är en annan sak.

Nu kan avslaget överklagas till Mark- och miljööverdomstolen där man i så fall begär prövningstillstånd. En mycket liten andel av de som överklagar får prövningstillstånd. Särskilt i frågan om man är sakägare eller ej.

Domstolens utslag är därför ett stort steg framåt för anstalten i Halltorp. En investering på över två miljarder och 400 nya jobb. Om någon vecka invigs en livsmedelsbutik i Halltorp som är en direkt följd av anstalten. Planläggningen för nya bostäder fortgår liksom dialogen om nya utbildningar för att klara kompetensförsörjningen.

Under de senaste veckorna har det varit många turer kring den högerextreme Rasmus Paludan och hans koranbränningar. Självklart är det polisen och domstolar som ska pröva tillstånd för att genomföra detta. Politiken ska inte in i prövningar av yttrandefrihetsgrundlagen. Politiken ska stifta lagar men inte pröva dem i tillämpning. Då är vi på ett sluttande plan.

Men.

Att bränna en koran eller för den delen en bibel är extremt respektlöst och kränkande. Det är en avskyvärd handling som bara har ett syfte och det är att provocera och skapa motsättningar mellan människor. Det är en handling som inte respekterar religionsfriheten, också den skyddad i grundlagen. 

Om det skulle komma en ansökan från Paludan att hålla en manifestation i Kalmar så ska naturligtvis polisen pröva den enligt konstens alla regler. Får han tillstånd så hoppas jag att vi genom god dialog kan uppnå det man lyckades med i Norrköping nyligen.

Där stod han ensam på ett torg under två timmar. Sjöng en hatisk sång och åkte sedan hem.  Uppmärksamheten uteblev och det blev en helt igenom pinsam tillställning.

Idag har Sverige och Finland lämnat in sina respektive ansökningar om medlemskap i Nato. Jag har tidigare skrivit om varför jag svängt och numera är positiv till ett Nato-medlemskap. Tröskel-effekten, det vill säga förlusterna, vid ett angrepp mot Sverige höjs avsevärt när vi får uppbackning av Nato. Det innebär sannolikt att risken för ett angrepp minskar avsevärt.

Medlemskapet i Nato innebär att Sverige kommer höja sina försvarsutgifter till 2 procent av BNP, från 66 miljarder till 108 miljarder (2022). Det kommer ta sin tid men inriktningen är tydlig och det är man också överens om mellan partierna i riksdagen.

Under kalla kriget la Sverige lite drygt 4 procent av BNP på försvaret. Det var priset för att vi skulle kunna vara alliansfria och samtidigt ha en mycket hög ”tröskeleffekt” för ett angrepp mot vårt land. Efter kalla kriget så rustades som bekant det militära försvaret ned och sedan några år tillbaka pågår nu en upprustning igen.

Jag tycker just pengarna/resurserna försvinner i diskussionen om Nato just nu. De som är emot ett medlemskap tycker jag bör redovisa hur mycket mer än två procent av BNP som man är beredd att lägga på försvaret för att få samma skydd som ett medlemskap innebär.

Ska vi upp till 4 procent som för några årtionden sen så handlar om det mer än 100 miljarder mer. Varje år. Det innebär att allt reformutrymme och mer därtill måste gå till försvaret de kommande åren. Ska de partier som är emot ha någon trovärdighet så borde man naturligtvis säga att vi sätter alliansfriheten så högt att vi är beredda att lägga krav på ökade resurser till välfärden och pensionärerna åt sidan och istället lägga dessa resurser på militären.

Det säger man naturligtvis inte. Man ska både ha kakan (Nato-motståndet) och äta upp den (Välfärd och pensioner). Det är knappast trovärdigt och ansvarsfullt.  

För några veckor sedan meddelade Kalmarhem att man gör en storsatsning på att få fram laddstolpar till samtliga lägenheter under en två-års period. Idag går Kalmar kommun ut och erbjuder privata företag att sätta upp laddstolpar runtom i kommunen. Upp emot 300 platser erbjuds och intresset verkar stort. Riktigt bra!

 

Ett historiskt möte

Måndag morgon på Arlanda i väntan på planet hem. Åkte ut väldigt tidigt för att inte riskera att missa planet. Det har varit strul med säkerhetskontrollen ett bra tag nu. Hört för många historier om personer som inte kommit med sina plan.

Efter en lunch på HMS Belos i fredags var det dags att åka mot Stockholm. Hustrun var redan på plats efter möten på sitt håll. En härlig fredagskväll tillsammans med goda vänner.

Lördagen besöktes Hallywska Palatset som verkligen kan rekommenderas. Helt otroligt hus som makarna von Hallywl uppförde och sedan testamenterade till staten helt orört.

På lördag eftermiddag blev det ett digitalt möte med partivänner i Dalarna. 

På söndagen var det sedan dags för möte med partistyrelsen. Fullt med media utanför Sveavägen 68. Sa vad jag tyckte kring Nato-frågan.

Tänkte här redogöra för varför jag landat där jag landat. Och självklart. Det är helt okej att komma fram till en annan uppfattning. Det är det fina med att vi har demokrati och yttrandefrihet i Sverige. Här får man kalla en spade för en spade. Det får man inte göra i Ryssland längre.

Redan när Ryssland i december 2021 började skicka brev till bland annat Finland och Sverige med krav på vår utrikes- och säkerhetspolitik började det gnaga hos mig. Vi skulle, enligt Ryssland, vara en del av deras intresse-sfär. Ett budskap som var helt oförenligt med den Europeiska säkerhetsordningen som stadgar att varje land självständigt bestämmer över sin utrikes- och säkerhetspolitik.

Genom EU-inträdet blev detta ännu tydligare. Sverige lämnade då neutraliteten men behöll alliansfriheten. För att på ett trovärdigt sätt kunna vara alliansfria så behöver man bygga partnerskap med andra länder och man behöver rusta upp försvaret rejält. Det har varit den linje som försvarsminister Peter Hultqvist och regeringen haft och arbetat stenhårt med sedan 2014.

Värnplikten har återinförts, resurserna har kraftigt förstärkts, nya förband har startat upp och ett antal avtal med andra länder har tecknats. Inte minst med Finland.

När sedan truppförstärkningarna började kring Ukraina så skärptes läget än mer. I Ryssland avfärdades varningarna om en förestående invasion som ”Fake News”. Sedan kom invasionen som var fullskalig och riktat mot hela Ukraina. Resten är historia.

De normala spelreglerna var helt satta ur spel. Läget var helt nytt. Det tidigare splittrade EU samlade ihop sig och blev mer enat än någonsin. Sverige och andra länder har skickat vapen till Ukraina. Ett helt unikt beslut. Tyskland meddelade att man ska göra en mycket kraftig upprustning av sitt försvar. I Sverige är det samma inriktning.

Där någonstans i mars så förvandlades min magkänsla till en uppfattning om att vi måste ompröva den strategi som hittills varit så framgångsrik. I Finland började man också navigera mot ett Nato-medlemskap.

Finland har en 140 mil lång gräns mot Ryssland. Även med väldigt hög försvarsvilja så kan jag förstå oron. Inte minst efter vad som Ryssland gjort med det andra grannlandet Ukraina.

När Finland nu landat i Nato så hade vi att välja på att stå ensamma utanför. Det hade inte gagnat Sverige eller vår säkerhet. Att höja försvarsutgifterna till 2 procent som nu är inriktningen hade inte räckt på långa vägar. Under kalla kriget så låg vi på 4 procent. Denna upprustning hade också tagit väldigt lång tid. Det är tid som inte vi har.

Mot den bakgrunden landade jag i att vi inte kan stå ensamma längre. Med ett Nato-medlemskap så är tröskeln för ett militärt angrepp på Sverige väldigt hög. Där ligger hela poängen med Nato.

Nu kommer vi med stor sannolikhet att ha en osäker tid framför oss. Det är därför försvars-samarbetet med bland annat Storbritannien och Tyskland är så viktiga.

Jag tror detta beslut är bra för Sverige. Det var dessutom det enda möjliga beslutet i denna tid. Tycker i alla fall jag.

Nybloggat om Mötesplats Oxhagen, trygghet, dörrknackning, Uddevalla & tillgången till energi

Precis tillbaka i Stadshuset efter invigning av Mötesplats Oxhagen. I november fanns tre mötesplatser med i majoritetens budgetförslag. Nu är den första invigd genom en riktig familjefest. Inom kort öppnas också Mötesplatser i Norrliden och Berga. 

Dessa mötesplatser är permanenta. Det är inte ett projekt!!

De är bemannade med kommunala aktivitetsledare och det finns också medarbetare från socialförvaltningen på plats. Syftet är att skapa långsiktiga relationer, bygga förtroende och skapa aktiviteter. Det kan handla om språkcafé, studiecirklar eller tjej-kvällar med film.

Dessa mötesplatser är en del av det 33-miljoners paket som kommunen lagt för att öka tryggheten i Kalmar. Målet är att Kalmar ska vara en av landets tryggaste residensstäder. För att lyckas måste vi i samverkan med andra vara stenhårda mot brott men också lika kraftfulla mot det som orsakar brott och kriminalitet.

Det har varit och är en extremt hektisk period just nu. Parallellt med det vanliga arbetsuppgifterna som det innebär att vara kommunstyrelsens ordförande så kör nu också valrörelsen igång. Det innebär inte sällan att man är igång alla dagar i veckan, morgon som kväll.

Det jag gillar mest med valrörelsen är det enskilda mötet med människor, gärna dörrknackning, igår var jag och knackade på Sandås. Väldigt bra och trevliga samtal. Däremot gillar jag inte tjafset och konstlade konflikter som tyvärr är baksidan av en valrörelse.

En tydlig nackdel när tempot är högt är att jag inte prioriterar att skriva regelbundet på min blogg. Det är korkat för jag tror faktiskt att många är intresserade av att följa med vad som händer även om man inte har samma uppfattning i alla lägen. Jag ska skärpa mig!

Mellan olika möten idag så hade jag också en digital sittning med företrädare för Uddevalla kommun. De ville veta mer om hur vi arbetade med olika frågor. De hade noterat att vi låg väldigt bra till i SCBs medborgarundersökning. Kul att få resonera med andra kommuner. Alla kommuner är unika men man kan alltid lära något av varandra. Jag följer väldigt många kommuner på olika sätt för att spana efter goda idéer. En tydlig lärdom av dessa studier under många år är att en kommun måste ledas av en majoritet, oavsett färg. Annars får all energi ägnas inåt. Det kanske går i något år att hanka sig fram men över tid så går det bakåt med utvecklingen.

Jag följer noga utvecklingen i norra Sverige där det hela tiden sker gröna investeringar/etableringar. Jag tror att dessa investeringar också kommer till södra Sverige framåt. Detta under förutsättning att vi har tillgång till grön el. Därför har jag haft lite olika möten tillsammans med Kalmar energis VD Anna Karlsson, detta för att få en lägesbild av tillgången till el i vår del av landet. Just nu är det inga problem att landa normala etableringar eller investeringar men det gäller ju att skapa en bild av läget framåt också.

Därför hade vi under förmiddagen ett möte med EON där också Oskarshamns kommunalråd Andreas Erlandsson deltog tillsammans med Oskarshamns energi. Ett mycket bra samtal och genomgång av hur vi långsiktigt och gemensamt ska arbeta för med dessa frågor. Både Kalmar och Oskarshamn har mark för etableringar.

Till helgen blir det Stockholm och möte med partistyrelsen om Nato-frågan.

Nu bär det snart av mot Guldfågeln arena och hemmamatch för IFK Kalmar. 

Nybloggat om företagsklimat, hembygdsrörelsen, FBC Kalmarsund & Frankrike

Bilade runt med hela familjen i Frankrike under förra veckan. Ljuvligt landskap och otroliga kulturmiljöer. Dessutom välbehövligt att få stänga av några dagar och bara umgås med sin familj. Upplevelser på dagen och kortspel på kvällarna. Inga möten, inga träningar eller aktiviteter som skulle hanteras.

Direkt efter hemkomst fylldes helgen med FBC Kalmarsund och SM-finalen. Vilken resa denna förening har gjort. På elva år har man byggt upp en helt otrolig verksamhet för ungdomar men också med både damer och herrar i SSL. Jag är väldigt imponerad av denna snabba utveckling. Blev ett väldigt trevligt mottagande av Silver-hjältarna på Larmtorget i söndags.

Och på söndagen meddelades också att Emma Fransson vunnit SM -guld i fäktning!!

På förmiddagen hann jag med att åka till Himmelsberga där jag satt ordförande på Ölands Hembygdsförbunds stämma.

Min bild är att hembygdsföreningarna kommer att spela en allt större roll framåt. I takt med att globaliseringen snurrar på alltmer så ökar behovet av att känna en stark förankring i den bygd man kallar hemma. Det innebär, tror jag, att hembygdsföreningarna inte bara kommer att handla om vårdandet av ett lokalt kulturarv utan också bli mer och mer av byalag eller intresseföreningar för en bygd.

Igår kommunfullmäktige där bland annat årsredovisningen togs. Min uppfattning är att 2021 blev ett av de bästa i Kalmar kommuns moderna historia, trots pandemin.

Resultatet, rent ekonomiskt,  blev det bästa någonsin.

  • Kalmar ökade sin befolkning med 999 personer.
  • Delade turer inom äldreomsorgen avskaffades.
  • En detaljplan för ny anstalt med 400 jobb antogs.
  • En överenskommelse med Linnéuniversitetet antogs som innebär att utbildningar inom juridik ska etableras i Kalmar.
  • En ny ishall invigdes.
  • Kalmar blev Årets Superkommun i den bredaste ranking som görs av landets kommuner.
  • Kalmar blev bästa kommun när det gäller Agenda 2030.
  • I SCBs medborgarundersökning så gav Kalmarborna högsta betyget av alla när det handlade om hur kommunen sköter sitt arbete som kommun.

Detta för att nämna några exempel.

I veckan släpptes också SKRs undersökning av företagsklimatet. Ser att Barometern beskriver resultatet med stora braskande rubriker. Det stämmer att vi tappade några placeringar. Detta på grund av att vi i den totala sammanställningen gick från 81 till 79 poäng.

Det leder till att vi totalt hamnar på plats 43 av 189 kommuner. Av de kommuner som har mer än 40 000 invånare så hamnar vi på plats 10. Vårt mål är att vara Topp 30.

Vår totala poäng är alltså 79. Det kan jämföras med våra jämförelsekommuner:

Växjö (M): 71 poäng. 

Halmstad (M):  72 poäng. 

Kristianstad (M): 76 poäng. 

Karlskrona (S): 75 poäng. 

Imorgon ska jag till Malmö och möte med Trafikverkets styrelse.

Två utmanare, mark, Nato, Futsal och omräknad opinion

Efter över två år med pandemi och Covid 19 så rök jag dit för en vecka sedan. Trodde ärligt talat att jag skulle klara mig men gick bet. Det blev några förlorade dagar som nu ska tas igen i ett febrilt tempo.

Var igår på Futsal och match mellan FC Kalmar och Svenska landslaget i Futsal. Var helt fullsatt i Kalmar Sportcenter och det blev en riktigt bra match. I halvlek hyllades KFUM Kalmar Saints för avancemanget till basketligan. Tidigare på dagen hyllades de också i Stadshuset där vi bjöd på lunch.

Självklart präglas mycket av dagarna åt det fasansfulla kriget i Ukraina. Fruktansvärda bilder som förmedlas på nyheterna dygnet runt. För mig som aldrig varit i närheten av något liknande är det  ändå svårt att ta till sig vad ett krig innebär på riktigt. Hur man än läser och försöker följa med.

Desto påtagligare är det för alla personer som en gång flytt undan krig och kommit till Sverige och Kalmar. Min kollega Dzenita Abaza är en av dem. I hennes och många andra Kalmarbors fall blir dessa påminnelser säkert extra jobbiga.

Nu har kommunstyrelsen fattat beslut om inköp av nästan 100 hektar mark för för företag som vill växa eller etablera sig i Kalmar. Dessa markköp med efterföljande planläggning är kanske den viktigaste näringspolitiska åtgärden en kommun kan ägna sig åt.

Noterade att jag numera har två uttalade utmanare i rollen som kommunstyrelsens ordförande. Dels Jonathan Sager (SD) som lanseras sig själv som KSO-kandidat på Facebook och dels då Hanne Lindqvist (M).

För att komma i närheten av ett maktskifte så behöver de ju varandra. Kanske är det att ställa för höga krav men är det inte rimligt att man som opposition enas om vem man vill ska leda Kalmar? Att Sager därtill har givit uttryck för att han hatar Liberaler gör kanske inte äktenskapsambitionerna enklare..

Idag kom SVT Novus med sin marsmätning. Roade mig med att ta förändringarna på riksplanet och räkna om förändringen till kommunalvalet i Kalmar. Brukar stämma ganska hyggligt.

V – 8.3 procent, +0.3 procent. 

S – 46.3 procent, +3.8 procent

Mp – 2.6 procent, -1.1 procent. 

C 6.8 procent, – 1.8 procent. 

L – 2.1 procent, – 3.4 procent. 

M – 17.1 procent, + 1.6 procent.

Kd 4.8 procent, -0.6 procent. 

SD 13.7 procent, + 1.2 procent. 

Skulle denna nationella trend hålla i sig och slå igenom också på lokal nivå vilket det brukar göra så blir det sex istället för åtta partier i kommunfullmäktige efter nästa val. Men. Osvuret är bäst. Det är på valdagen allt avgörs.

Ska jag gissa något så är det att SD-trenden den senaste månaden kommer hålla i sig. Kopplingarna till Ryssland och oförmågan att skilja på Putin och Macron kommer göra väljarna än mer tveksamma till SD.

Jag tror inte heller att Nato-frågan kommer bli en del av valrörelsen. Den kommer med stor sannolikhet att avgöras innan dess. Jag tror nämligen att Sverige i bred konsensus kommer att ha ansökt om ett medlemskap i Nato redan före sommaren. Vår del av världen är helt enkelt annorlunda nu än vad den var för några månader sedan.

Pensionsskuld, markköp, mat & valupptakt

Rubriken ”Inlösen del av pensionsskuld” på arbetsutskottets dagordning kanske inte får så många att bli så väldigt nyfikna. Jag går dock loss!

Kort och gott så handlar det om pensioner som är intjänade före 1998. Det ligger som en skuld hos arbetsgivaren kommunen. Efter 1998 så görs pensionsinbetalningarna löpande så numera byggs inga berg av skulder som rullas till nästa generation vilket  var regel i kommunerna före 1998. 

I dagsläget har Kalmar kommun en gammal pensionsskuld på 1169 miljoner och ett åtagande som enligt beräkningarna sträcker sig till 2060. I beslutet som vi tog idag så löser vi in en pensionsskuld motsvarande 200 miljoner. Det innebär att vår årliga kostnad för dessa pensioner minskar med cirka 10 miljoner per år från 2025 till 2042. Förra gången vi gjorde motsvarande var 2019. Jag gör det gärna fler gånger!

Denna inlösen finansieras genom försäljningen av KIFAB där en del av ”vinsten” går till detta. Resten går till att minska låneskulden och avsättning till ett generationskonto som också ska skapa bättre förutsättningar för kommande generationer. Kalmar kommer med detta kapital kunna stå mycket starkare vid påfrestningar. 

Jag har sagt det förut och säger det igen. Generationsperspektivet är på tok för lite närvarande i politiken! 

Vi fick också en avrapportering av Miljöbokslutet som snart släpps. En glädjande del i detta är att 80 procent av kommunens fordon nu drivs på förnybart bränsle (räddningstjänsten och lite andra tyngre fordon återstår). Vi har också nått målet om minst 75 procent ekologisk eller närproducerad mat. 

På planutskottet togs många beslut men ett av de mer strategiska är två ordentliga markköp utmed väg 25 mellan Kalmar och Nybro. Totalt köper kommunen in cirka 80 hektar mark för att kunna erbjuda mark till nya och befintliga företag. Under de senaste åren har vi gjort flera markköp för att säkra framtida behov av mark för nya jobb. Det är helt avgörande om näringslivet ska kunna växa i vår kommun.  Just tillgången till mark kanske är den viktigaste frågan för att främja ett gott företagsklimat. 

Imorgon är det återigen dörrknackning med partiet men jag kommer inte vara med. Den kära hustrun fyller år så jag ska bjuda på middag och sjunga en trudilutt. 

På fredag är det dags för Akademisk högtid i Växjö under dagen. På fredagskvällen och hela lördagen är det sedan valupptakt med alla nya och gamla medlemmar i fullmäktigegruppen. Ska bli kul!