Lite revy, Gröna näringar och sjunkande arbetslöshets-siffror

Förra veckan hade jag med, undantag av kommunstyrelsen, ledigt för att träna inför revypremiären med Södermörerevyn. Vi har hittat en form där vi kör riktigt hårt under en vecka istället för att lägga var och varannan kväll på repetitioner.

Givetvis blir vi alla väldigt glada över det mottagande som vår senaste revy har fått. Radio Kalmar påstod att vi var den revy som vann ”Gapskrattsindex”. Självklart är det kul. Sen blir det ju bilder som kanske inte är de vackraste men det får man bjuda på i en revy.

På förmiddagen har vi haft både arbetsutskott och planutskott. Inga stora dramatiska ärenden. Mycket tilldelningsbeslut i olika upphandlingar. Efter lunch är det möte på KLS med företrädare för Gröna näringarna i Kalmar kommun. Det var ett nätverk som jag drog igång när jag tillträdde som kommunalråd och har hängt i sen dess. Väldigt bra och informativa möten med en av våra absoluta basnäringar.

Idag släpptes statistiken över arbetslösheten för februari. Antalet varsel fortsätter att vara relativt blygsamma i Kalmar län, 128 under februari månad och där är det tillverkningsindustrin som sticker ut. Gissar att det är husproduktionen i norra länet som det handlar om. Bland annat Bo Klok har varslat ett 30-tal medarbetare.

Den totala arbetslösheten i riket är fortsatt lägre än för ett år sedan, 6.5 procent.  I Kalmar kommun är den totala arbetslösheten 6.1 procent, då inräknat de som är i utbildning och öppet arbetslösa. Det är en minskning med 0.5 procent jämfört med februari förra året.

Totalt är 2 224 personer arbetslösa i Kalmar kommun. Av dem är 1 338 i program eller utbildning och 886 personer är öppet arbetslösa. Det innebär en öppen arbetslöshet som med marginal ligger under 4 procent.

Bland ungdomar är arbetslösheten 7.7 procent vilket är en minskning med 1.3 procent jämfört med förra året. Bland utrikes födda är arbetslösheten 16.5 procent vilket är en minskning med 2 procent på ett år.

Jag är givetvis orolig över både konjunkturen och samhällsekonomin och vad den får för effekter på arbetslösheten framåt. Till skillnad från förr har vi dock en helt annan bredd på vårt näringsliv numera. Ett brett näringsliv är nyckeln för att klara kriser av det slag som vi numera går igenom. Det gör mig ändå lite hoppfull även om jag naturligtvis är oroad och bekymrad.

Första mötet med Advisory board om militär verksamhet & Södermörerevyn

Igår hade vi första träffen med den rårdgivande grupp/Advisory Board som enligt beslut i kommunstyrelsen ska vägleda oss i arbetet med att få till ökad militär närvaro till Kalmar län.

Vi är tillsammans med hela Kronobergs län en vit fläck när det gäller fast etablerad verksamhet för Försvarsmakten. Vårt geografiska läge vid Östersjön borde därtill göra oss intressanta.

Dessutom ska Försvarsmakten i det närmaste fördubbla antalet medarbetare de kommande åren. Den kompetensförsörjningen kommer bli väldigt svår att klara om delar av landet inte har någon militär verksamhet.

Det går att jämföra med expansionen av polisen. Hade inte den förra regeringen utökat antalet polishögskolor och spridit dem över landet så hade man knappast klarat den expansion som myndigheten nu går igenom.

Parallellt pågår arbetet med en ny Översiktsplan där tre olika möjliga områden pekas ut. Översiktsplanen beslutas av kommunfullmäktige till sommaren. Med detta som grund så har vi underlättat en framtida etablering för Försvarsmakten. En Översiktsplan gäller i femton år och det hade varit korkat att inte ta höjd också för detta när vi ändå var igång.

I vårt Advisory Board ingår flera namnkunniga personer med lång erfarenhet.

Överste Lennart Klevensparr som bland annat varit chef för LV6 i Halmstad.

Fd riksdagsledamöterna Anders Andersson (KD), Anders Åkesson (C) och Jan R Andersson (M). 

Fd landshövdingen på Gotland och Kalmar län Cecilia Schelin Seidegård samt fd regiondirektören i Skåne och Kalmar län Alf Jönsson. 

Från politiken i Kalmar finns Erik Ciardi, Christopher Dywik, Hanne Lindqvist och undertecknad med.

Kvällar och helger fylls nu med förberedelser för Södermörerevyn som har premiär i Bjursnäs bygdegård 11 mars. Vi spelar sedan fyra föreställningar per helg fram till början av april.

Att vara med i en revy är att placera sig själv extremt långt bortanför sin egen ”comfort zone”. Nervositeten för en utpräglad amatör som jag själv är väldigt stor. Samtidigt är det kul att utmana sig själv.

Extra roligt i ett gäng där vi verkligen gör allt själva. Från att skriva till att bära stolar, bygga scen och servera kaffe.

Nästan lite underhållande att läsa hur Barometerns ledarsida försöker förklara och försvara att regeringen sjabblat bort möjligheten att få ut mer el-stöd till konsumenter och företag. Detta genom att vara det enda land i EU som hittills inte infört en förordning som hade givit många miljarder.

Ni kan ju alla blunda och fundera över hur det hade sett ut på denna ledarsida om regeringen varit S-märkt…

Igår kom dessutom en notis om att el-stödet till företag nog inte kommer att kunna betalas ut förrän till nästa jul. Behöver jag upprepa vad som utlovades i valrörelsen?

Idag kom SCB med sin befolkningsstatistik för 2022. Riket växer med 69 230 personer till 10 521 556 invånare. En ökning med 0.7 procentenheter.

Fem av 21 län tappar i befolkning, det är Dalarna, Blekinge, Gävleborg, Västernorrland och Norrbotten. I Blekinge och Västernorrland tappar samtliga kommuner invånare. Noterbart är att samtliga dessa län saknar universitet med undantag av Norrbotten som har Luleå tekniska universitet.

Att Blekinge och Karlskrona fortsätter att tappa befolkning är riktigt dåliga nyheter för alla oss som tror på Sydost som en attraktiv plats att bo och driva företag. Det förutsätter att residensstäderna ångar på och drar med sig de omkringliggande kommunerna. Hackar hjulet så riskerar det att bli en negativ spiral. Det ligger sålunda i allas intressen att Karlskrona tar fart.

Här kommer listan över befolkningstillväxt i landets residensstäder:

 1. Uppsala 242 140 invånare, + 4544 vilket motsvarar 1.87%
 2. Malmö 357 377 invånare, +5628 vilket motsvarar 1.57%
 3. Göteborg 596 841 invånare, +9592 vilket motsvarar 1.56%
 4. Växjö 97 137 invånare,  +1142 vilket motsvarar 1.2%
 5. Västerås 158 653 invånare, +1815 vilket motsvarar 1.14%
 6. Jönköping 145 114 invånare, +1535 vilket motsvarar 1.1%
 7. Karlstad 96 466 invånare, +1058 vilket motsvarar 1.1%
 8. Kalmar 72 018 invånare, +690 vilket motsvarar 0.96%
 9. Umeå 132 235 invånare, +1238 vilket motsvarar 0.9%
 10. Linköping 166 673 invånare, +1146 vilket motsvarar 0.69%
 11. Örebro 158 057 invånare, +1070 vilket motsvarar 0.67%
 12. Nyköping 58 021 invånare, +388  vilket motsvarar 0.6%
 13. Stockholm 984 748 invånare, +5978 vilket motsvarar 0.6%
 14. Östersund 64 714 invånare, +390 vilket motsvarar 0.6%
 15. Halmstad 105 148 invånare, +575 vilket motsvarar 0.5%
 16. Luleå 79 244 invånare, +377 vilket motsvarar 0.47%
 17. Gävle 103 493 invånare, +357 vilket motsvarar 0.34%
 18. Gotland 61 173 invånare, +172 vilket motsvarar 0.28%
 19. Karlskrona 66 682 invånare, -26 vilket motsvarar -0.03
 20. Falun 59 818 invånare, -19 vilket motsvarar -0.03%
 21. Härnösand 24 897 invånare, -133 vilket motsvarar -0.5 procent.

Jag brukar säga att det är bra att växa med omkring en procent. Då hinner man med utbyggnaden av kommunal service osv. Den målbilden prickade vi nästan exakt under 2022.

Av rikets befolkningsökning så stod Kalmar för ganska exakt en procentenhet medan vår andel av befolkningen i riket är 0.68%. För några år sedan var Kalmars befolkningsandel 0.65%.

Kikar man in på år 2023 så har Kalmar till och med vecka 7 vuxit med 86 invånare. Det är dock alldeles för tidigt på året för att dra några slutsatser eller göra någon prognos på helåret.

Noterbart är också att Växjös nya KSO Malin Lauber nog får börja planeringen för att Växjö inom två till tre år passerar hundra tusen invånare. En milstolpe för en kommun som verkligen ångat på de senaste årtiondena.

Karlskrona behöver växa, Barometerns ledarsida, SCBs befolkningsstatistik & Malin Lauber

Reflektion kring flygplatsutredningen

Före jul var flygplatsutredaren Peter Norman på plats i Kalmar under en dag. Han träffade flygplatsen men också näringslivet och ägarna i form av Kalmar kommun och region Kalmar. Han var intresserad, påläst och ställde väldigt mycket frågor.

Jag fick redan vid det mötet intryck av att han särskilt intresserade sig för Kalmar på grund av att den brist på tillgänglighet som vi har i vår del av landet. Vi lyfte också vår särskilda SGEI-klassning som EU-kommissionen givit  flygplatsen. Den enda i södra Sverige. Klassningen innebär att det är okej med offentliga stöd till flygplatsen på grund av bristen på alternativa transportsätt till framförallt Stockholm.

Igår presenterades utredningen och där föreslås att Kalmar återigen blir en statlig flygplats genom att den ska ingå i Swedavia. Detta tillsammans med Skellefteå och Ängelholm.

Vi tog över flygplatsen från dåvarande Luftfartsverket 2006/2007. Detta av två skäl.

 1. Staten som ägare visade överhuvudtaget inget intresse för att utveckla flygplatsen vare sig med ökad turtäthet till Stockholm eller med nya destinationer.
 2. Staten var väldigt tydliga med att man inte fortsatt ville äga regionala flygplatser med några lönsamma undantag, exempelvis Arlanda.

Sedan övertagandet så har utbudet ökat kraftigt och fram till pandemin så var Kalmar Öland Airport den enda regionala flygplatsen som gick runt utan stora ägartillskott från ägaren, Kalmar kommun.

Nu äger vi flygplatsen tillsammans med regionen. Vi får naturligtvis grotta ner i den här utredningen och göra analyser. I grunden är jag dock försiktigt positiv.

Det kommer dock bli en resa. De nuvarande ägarna förfogar idag över både mark och byggnader kring flygplatsen och den frågan måste hanteras samtidigt som det inte får ta för lång tid.

Vi kan inte riskera en situation där utvecklingen stannar upp och det blir ett vakuum kring utvecklingen på grund av detta. Flygplatsen är oerhört viktig för både näringslivet och den offentliga sektorn i hela regionen.

 

SKR, Medarbetare-enkät, självständiga myndigheter & regeringsformen

Riktigt bra och viktigt att SKR nu får en stabil politisk majoritet i form av S, C, V och Mp.

Bland annat Barometerns ledarsida har i flera artiklar drömt om en majoritet av M, KD, L, C och SD. Att Centern skulle sätta sig i ett styre som i alla beslut och i alla val är helt beroende av Sverigedemokraterna kan nog inte betraktas som något annan än en dröm från den mörkblåa ledarsidan.

Därtill är SKR en medlemsorganisation där man i största möjliga mån söker konsensus. Att i det läget forma ett styre som helt vilar på SD hade helt förändrat det politiska arbetet i organisationen.

På arbetsutskottet idag så fick vi en dragning om den medarbetare-enkät som gjordes under hösten. Det är en mängd frågor som sedan sammanställs och analyseras. Alla svaren är anonyma. Medarbetarna i Kalmar kommun fortsätter att ge väldigt höga betyg i denna enkät vilket bådar gott inför framtiden.

Igår blev det klart att Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik inte får fortsatt förtroende från regeringen. Det är alltid upp till regeringen att bedöma om en GD ska få förlängt förordnande så där har jag inga synpunkter.

Det är istället uttalanden från SD som får mig att reagera.

I regeringsformen står det följande:

”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.”

Våra myndigheters självständighet är med andra ord reglerad i grundlagen.

Riksdagsledamoten Björn Söder tycks strunta fullständigt i detta. Han skriver på twitter:

”Dags att städa upp i myndighetssverige. Bort med asylaktivister från verket.”

Detta sker samma dag som regeringen ger besked om att Ribbenvik inte får fortsätta. Uttalandet är ett direkt slagskott mot myndigheters självständighet och Sveriges grundlag. Vill man ha en förändring av en inriktning så får man ändra lagar. Inte rensa ut myndighetsledningar. Det var exakt så här det började i Ungern som för övrigt är föregångslandet för Söder och hans kompisar.

Detta sker bara några månader efter regeringsskiftet. Hoppas vi aldrig accepterar eller är tysta inför detta. Står vi inte upp för grundlagen nu så kan ni tänka er hur långt det kan gå på fyra eller åtta år med SD!

Nybloggat om Magda, Advisory Board, företagsbesök & Södermöre

DN rapporterar idag om fortsatt tapp i förtroende för partiledarna i regeringen. Inte särskilt märkligt tycker jag. Samtidigt så ligger Magdalena Andersson väldigt högt. Man får gå tillbaka till när Göran Perssons toppår för att nå samma nivå.

Samtidigt rapporterar Aftonbladet och Demoskop att SD tappar stöd för femte månaden i rad. Ska bli intressant att se vilka effekter detta kommer få för regerings-samarbetet framåt.

Igår hade vi kommunstyrelse och tog då beslut om att att nästa steg i arbetet med att etablera militär verksamhet i vår del av landet. Vi är en vit fläck och min uppfattning är att Försvarsmakten knappast kommer att klara av att fördubbla antalet medarbetare på några få år om man inte finns på fler platser i landet. Vid sidan av att vi inrättar ett Advisory Board så pågår också arbetet med att i Översiktsplanen peka ut möjliga områden för etablering av militär verksamhet. Det är ett av sätten att markera allvar i vårt erbjudande om Kalmar som en möjlig plats för militär verksamhet.

I Advisory board ingår:

 • Lennart Kelevensparr, överste och fd chef för Luftvärnsregementet i Halmstad.
 • Anders Åkessson, fd riksdagsledamot för Centern.
 • Anders Andersson, fd riksdagsledamot och vice partiordförande för KD.
 • Jan R Andersson, fd riksdagsledamot för M.
 • Cecilia Schelin Seidegård, fd landshövding på Gotland och Kalmar län.
 • Alf Jönsson, fd regiondirektör i Kalmar och Skåne som kommer att fungera som sammankallande.

Under denna vecka så genomför också kommunstyrelsens ledamöter företagsbesök tillsammans med ett antal tjänstepersoner. Tillsammans med Pär Svanfeldt besökte jag igår Västersläts gårdsbutik, Wilson Creative och Electrolux homebutiken. Riktigt bra besök! Idag ska jag och Pär Sturesson till Stävlö gods och ICA Magneten i Lindsdal.

I förra veckan meddelade Lena Thor att hon efter många år kommer sluta som förvaltningschef i Södermöre kommundelsnämnd. Med sitt goda humör och driv så har Lena verkligen gjort ett bra jobb. Inte sällan har jag sett henne cykla till jobbet på gamla E22 mellan Ekenäs och Ljungbyholm.

Min förhoppning är att det ska komma ut en annons om förvaltningschefstjänsten inom de närmaste dagarna.

 

Därför är det viktigt att en kommun köper och äger mark!

I lördagens Barometern fanns en anonym insändare som kritiserade att Kalmar kommun de senaste åren köpt in mark. Eftersom knappast alla hushåll numera har en tidning så lägger jag ut mitt svar här också. I detta inlägg beskriver jag bakgrunden och förklarar vikten av att en kommun äger mark.
…………………………………………………………………………………………………………………..
En av de viktigaste orsakerna till att Kalmar har haft en positiv utveckling de senaste åren är att tidigare generationer av förtroendevalda i Kalmar successivt har säkerställt att det finns kommunal mark. Detta för att kunna säkerställa både bostadsbyggande och erbjuda mark till ett expanderande näringsliv.
För några år sedan genomfördes planarbete i det som idag kallas för Flygstaden mellan flygplatsen och Smedby. Det är ett område på cirka 50 hektar som vi vid den tidpunkten trodde skulle räcka under väldigt många år. Nu några år senare är området fullt av växande företag.
Denna snabba och positiva utveckling gjorde att vi för fyra år sedan påbörjade analyser och dialoger med markägare om förvärv av ytterligare mark. Gärna i anslutning till större vägar.
Insändarskribenten föreslår att vi istället för skogsmark skulle köpt in åkermark. Den vägen är inte möjlig. Dels därför att priset på åkermark i våra trakter är betydligt högre än för skogsmark men det handlar också om att vi inte vill ianspråkta åkermark. Den marken behövs för att säkerställa produktionen av livsmedel. Vi skulle sannolikt inte heller få tillstånd av länsstyrelsen för att planlägga åkermark av det skälet.
Under de senaste åren har Kalmar kommun köpt cirka 400 hektar skogsmark utmed våra stora vägar. Det är norr om Snurrom, utmed väg 25 kring Moskogen, i Halltorp där en anstalt ska byggas och i Mosekrog.
Det är korrekt att den mark kommunen köpt in varit dyr. Vi har betalt en prislapp som överstiger markpriset för skogsmark. Över tid och över generationerna räknar vi ändå med att räkna hem dessa inköp. När kommunen gjort dessa inköp har ett planarbete påbörjats och markens användning ändras då från skog till ett planlagt verksamhetsområde. Priset på denna mark är annorlunda.
Just nu finns omkring 90 företag på en lista hos Kalmar kommun. Det är stora och små företag som alla anmält intresse av att få förvärva mark och bygga nya verksamhetslokaler. Det är befintliga företag i Kalmar och det är företag som inte är från Kalmar.
Enligt min uppfattning är kanske den viktigaste näringspolitiska insatsen en kommun kan göra just att kunna erbjuda mark för expanderande bolag. Det skapar naturligtvis också ökad sysselsättning och nya jobb. När lågkonjunkturen bytts till högkonjunktur igen står Kalmar kommun redo med planlagd mark ett växande näringsliv. Det tack vare markköp som kommer att räcka åtminstone ett par generationer framåt.

Annie Lööf, Murre, soliditet & 4 procent

Jag måste erkänna att Annie Lööf är något av en favoritpolitiker för mig. Inte för att vi tycker lika i en del politiska frågor utan för att hon är så värderingsstyrd. Jag kommer sakna henne och hennes raka linje när det gäller frågan om alla människors lika värde.

Precis som för många andra nya partiledare startar Muharrem Demirok i en uppförsbacke. Media letar febrilt efter någon inom partiet som har något att kritisera och sedan slås det upp. Jag är helt övertygad om att det i landets alla 290 kommuner alltid finns någon partivän som har något mindre smickrande att säga om sina partikamrater. Detta oavsett parti.

Lägg därtill nidbilderna som målas upp från höger-håll för att den tilltänkte partiledaren har samma uppfattning som sin företrädare när det gäller samarbete med SD.

Den här typen av granskning och kritik får man bara ta sig igenom och sedan starta ett långt och enträget arbete med politik-utveckling och samling inom partiet. Det tar sin tid och det får man acceptera.

Kalmar kommun gör ett preliminärt resultat på 174 miljoner för år 2022. Då har vi ändå gjort extra avsättningar för att minska vår pensionsskuld ännu mer och tagit beslut om extra satsningar på både trygghet och föreningslivet.

Soliditeten är nu uppe i 33.8 procent. När vi började resan med kommunens ekonomi så var soliditeten negativ.

2023 ser värre ut. Vi har lagt en budget utan besparingar och kan göra det eftersom vi byggt upp en resultatutjämningsreserv på nästan 300 miljoner. En del av dessa medel kan nu användas. Precis så som det är tänkt. Det som framförallt orsakat stora djupa hål i kommunernas ekonomi är kostnaderna för pensionerna. Kommunernas kostnader för dessa avgörs av hur hög inflationen är. När den under 2022 närmade sig tio procent så ökade våra kostnader kraftigt. Förhoppningsvis går inflationen nu neråt och då får vi en mer normal kostnadsutveckling.

Att vi numera har en regering som är tydliga med att statsbidragens andel av BNP ska sjunka under mandatperioden underlättar naturligtvis inte heller läget. Den förra regeringen stöttade kommunerna och därmed välfärden när det var kris under pandemin.

Igår kom en opinionsmätning från IPSOS som redovisade att S nu ligger på 37 procent och är mer än dubbelt så stora som SD och M tillsammans. Samtidigt kom en undersökning som visade att endast 4 procent tyckte att regeringen gör ett bra jobb. FYRA PROCENT.

Tänk krigsrubrikerna om en S-regering hade fått samma betyg.

Nu ska jag snart göra ett gemensamt besök med de andra majoritets-kommunalråden på Mötesplatsen i Norrliden. Ikväll blir det ytterligare en kväll med gänget som är med i Södermörerevyn. Texter ska skrivas och sättas. Den 11 mars är det premiär i Bjursnäs bygdegård.

 

 

Jag får 1 410 kronor i sänkt skatt per månad. Fullständigt orimligt!

Tillbringat onsdag och torsdag i Stockholm för möten på Sveriges kommuner och regioner (SKR). Skulle bli väldigt förvånad om det inte blir majoritetsskifte i SKR efter kongressen i mars. S gick fram i valet och får därför fler ombud. Ska den gamla ”alliansen” sitta kvar så behöver de aktivt stöd i varje omröstning av Sverigedemokraterna. Jag har mycket svårt att se hur Centern skulle kunna medverka till ett sådant styre.

Efter mötena på SKR åkte jag på torsdagskvällen ut till Bommersvik där fullmäktigegruppen för S i Kalmar ska ha konferens hela helgen. Stötte på hela partiledningen som också var på plats. Magdalena Andersson tackade för ett riktigt bra möte som genomfördes i Norrliden under valrörelsen.

Idag är det den 27e januari vilket innebär att samtliga medarbetare och förtroendevalda i Kalmar kommun får sin lön/arvode.

Efter skatt fick jag ut 1410 kronor mer i januari än i december. Det beror på att Sveriges nya regering med stöd av Sverigedemokraterna har höjt den så kallade brytpunkten för statlig skatt, från 554 400 till 613 900 kronor per år. Denna förändring kostar hiskeliga 12.9 miljarder. En skattesänkning som nästan uteslutande träffar de som har de högsta inkomsterna i samhället.

Tjänar du 20 000 kronor i månaden så får du hela 72 kronor i sänkt skatt. 

Tjänar du 50 000 kronor i månaden så får du 902 kronor i sänkt skatt. 

Tjänar du 72 000 kronor i månaden så får du 1 250 kronor i sänkt skatt. 

Osv.

Detta är naturligtvis en helt orimlig och omvänd Robin Hood-politik. Denna skattesänkning för oss som tjänar bra är väl tillsammans med det avskaffade dans-tillståndet ett av få vallöften som denna regering lyckats med.

Nej, fel av mig. Förslaget om avskaffat danstillstånd fick bakläxa av lagrådet..

Tänk om man istället hade prioriterat höjt barnbidrag eller kraftigt höjda bostadsbidrag till grupper som verkligen hade behövt detta i dessa dyr-tider.

Eller om man lagt 12.9 miljarder i en satsning på välfärden. Det hade enligt den gängse fördelningsnyckeln inneburit omkring 61 miljoner till Kalmar kommun under år 2023.

Då hade väldigt många kommuner kunnat undvika stora besparingar som i sin tur förvärrar den lågkonjunktur som vi är på väg in i.

 

 

Nybloggat om Paludan, drogkampanj, Maia Dahlberg & religionsfrihet

Jag har inte bloggat på ett bra tag nu. Har flera gånger fått frågan om varför och när jag kommer igång igen.

För mig har bloggandet givit mycket energi, inte sällan har jag försökt ha fokus på framtidstro och optimism.

Efter valet nationellt så kände jag att det där med framtidstro och optimism fick sig en rejäl knäck. Det finns åtskilliga bloggare som i sina texter framstår som rejäla ”gnäll-gubbar”. Allt är fel och domedagen nära. Där ville inte jag hamna även om jag ofta känner så med ett krig i vårt närområde och ett nationellt styre som inte direkt rosar marknaden.

Hur eller hur så är jag nu igång igen och det känns bra. Ibland kommer det bli korta grejer och ibland blir det lite längre analyser.

Har precis gjort en intervju med SVT om den kampanj som vi dragit igång mot partyknarkande och drogliberalism. Kampanjen med dess filmer och bilder är knappast glamourösa. Tvärtom. Den visar istället på det tydliga sambandet mellan mord, gängkriminalitet och ökad droganvändning.

Här kan ni se filmen och läsa mer:

Kampanj mot partydroger – Kalmar

Både på lokal och nationell nivå fortsätter Sverigedemokraterna sitt kulturkrig mot framförallt muslimer. För några veckor sedan var udden riktade mot sagostunder Drag-queens. Riktigt roligt att fd ordföranden i Kultur- och fritidsnämnden Maia Dahlberg blivit nominerad till Årets Hetero för att hon stod upp för alla människors lika värde i denna debatt.

Några dagar efter valet poserade SD-företrädare med Rasmus Paludan med budskapet om ett hans kampanj under våren och sommaren hade ”givit effekt”.

För några dagar sedan betalade en SD-anställd polistillståndet åt Rasmus Paludan för att han skulle kunna bränna koranen utanför Turkiets ambassad. Självklart blir människor upprörda i Turkiet men också i andra länder.

När statsminister Kristersson försöker balansera denna ilska genom att uttrycka förståelse för att folk blir upprörda så går Jimmie Åkesson i taket och menar att statsministern kryper för muslimer.

Som ett brev på posten så grusades planerna på att få Turkiet att godkänna Sveriges ansökan till Nato. Är någon förvånad? Självklart har den Turkiska ledningen koll på att Sverigedemokraterna är det största partiet i regeringsunderlaget.

På lokal nivå ska nu också Sverigedemokraterna ta upp kampen mot muslimer. Detta genom att försöka få till en folkomröstning om huruvida man med egna medel ska få uppföra en moské och en samlingslokal. SD hävdar att platsen är fel. Det är naturligtvis ett trams-argument. Det kommer inte finnas någon plats som SD tycker är lämplig.

Jag tänker slåss stenhårt för att Kalmar ska följa grundlagen. I den står det mycket tydligt att vi ska ha religionsfrihet i Sverige.

Jag tänker med andra ord inte medverka till att vi i Kalmar ska folkomrösta om vi är för eller emot vår grundlagsskyddade religionsfrihet. Det är vad denna fråga egentligen handlar om.