Om Kalmar-erbjudandet, Öland, skattekraft & en möjlig kommunreform

Jag välkomnar att Ölands läge nu lyfts fram i diskussionen kring militär närvaro i vår del av landet. Öland har varit en väldigt viktig del i det ”Kalmar-erbjudande” vi har tagit fram till försvarsmakten.

Under hösten har det varit ett tämligen intensivt arbete med att få till en förstärkt militär närvaro i vår del av landet. Nu ligger bollen hos Försvarsmakten. Förutsättningarna för en etablering är goda. Det finns färdig infrastruktur på flygplatsområdet och vi har också goda villkor i övrigt såsom bostadsgaranti, universitet med mera.

Vi har också varit tydliga med en annan sak. Att etablera en fast militär verksamhet i Kalmar-regionen handlar inte om regionalpolitik eller att det är synd om oss. Det handlar istället om försvarsvilja och att vi faktiskt ligger där vi ligger.

Dagens samhälle hade i senaste numret en samanställning över skatteunderlaget utslaget per invånare i varje kommun.

Kalmar hamnar på 234 657 i underlag per invånare.

Växjö hamnar på 233 322, Karlskrona på 236 554, Halmstad på 233 322, Kristianstad på 223 304.

Ganska små skillnader mellan dessa residenskommuner men om man tittar på exempelvis Högsby så är skillnaden större, de hamnar på 188 274.

Detta visar på vikten av att ha ett utjämningssystem mellan kommunerna. Utan detta system så hade en del kommuner varit helt chanslösa.

Jag har länge förespråkat en kommunreform.

Inte för sakens egna skull utan för att jag tror på ett starkare och mer robust samhälle där det inte kvalitén i skolan eller äldreomsorgen i alltför stor utsträckning ska avgöras av om man bor i en liten eller större kommun. Idag finns den skillnaden och den syns också i den skatt som kommunens invånare betalar. Det är inte rimligt att ha det så i all evighet.

Regeringen har genom Sven-Erik Österberg som utredare börjat under undersöka förutsättningarna och viljan till en kommunreform. Det kommer inte bli så mycket mer av detta, enligt min uppfattning. Det intressanta är vad som händer på partiernas stämmor fram till valet.

Centern tog exempelvis beslut i frågan på sin senaste stämma och öppnar i det beslutet upp för en kommunreform. Jag håller inte för otroligt att de olika arbetsgrupperna inom S också landar i ett sådant behov.

Då finns det inför nästa mandatperiod ett brett stöd i riksdagen för att faktiskt genomföra en kommunreform, åtminstone i stora delar av landet. Det finns ett antal, till ytan mycket stora kommuner i norr, där en kommunreform inte kommer göra någon skillnad. Där får istället staten backa upp med rejäla statsbidrag för att säkerställa styrkan i det samhället ska leverera.

Om utvecklingen går som jag tror så kommer denna fråga att diskuteras än mer under hösten 2025 och också vara en del av valrörelsen 2026.

Under perioden 2026-2030 kommer processen vara igång med förhandlingar och dialoger inom och mellan kommunerna, sannolikt under ledning av ett antal förhandlingspersoner som staten utser. I valet 2030 kan sedan befolkningen få välja vilka som ska styra de nya och lite större kommunerna.

Ska bli intressant att se om jag får rätt i denna förutsägelse. Jag hoppas det.

En oerhört viktig komponent i ett sådant pussel är att säkerställa att det finns kvar administrativa funktioner och arbetstillfällen kvar på de orter som idag har Kommunhus/Stadshus. Annars riskerar en reform av detta slag bara leda till ytterligare urbanisering tappade chanser till utveckling i HELA den nya kommunen.