Sverige behöver rusta upp snabbare

Just nu pågår Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. När jag jobbade  på ungdomsförbundet och senare på regeringskansliet så var jag ett antal gånger med på dessa tillställningar. Även på den tiden var det väldigt bra och informativt men det säkerhetspolitiska läget var ju helt annorlunda.

Jag försöker följa årets konferens så gott det går via media och på sociala medier. Jag tycker det är bra att både politiken och myndigheterna samfällt markerar det allvarliga säkerhetspolitiska läge som vi befinner oss i. Att Sverige faktiskt kan hamna i krig.

Chefredaktören på Aftonbladets ledarsida Anders Lindberg skrev en ledare för ett par dagar sedan där han pläderade för en mycket snabb upprustning av Sveriges militära och civila förmåga. Den takt som upprustningen nu sker är på tok för långsam. Hans förslag är att staten löser detta genom att ta upp lån.

Jag brukar vara försiktig när det gäller pengar men i detta fall håller jag med honom. Sverige har under många år samlat i ladorna för att möta kriser. Om inte vi kan möta ett krigshot med dessa reserver så vet jag inte när reserverna ska användas?

Syftet med en sådan upprustning är ju att förhindra att Sverige blir indragen i ett krig. Vi ska ha sådan kapacitet och sådana muskler att ett väpnat angrepp mot vårt land helt enkelt kostar för mycket för Ryssland.

Och detta behöver göras oavsett Nato-medlemskap. I höst är det val i USA. Om Trump återigen blir president så kommer Nato att bli betydligt mindre förutsägbart. Europa kommer i ett sådant läge att behöva klara sig själva i högre utsträckning.

 

2 miljoner för att stärka Kalmar city

På årets sista arbetsutskott togs beslut om ett engångsbidrag till Kalmar city på två miljoner kronor. Bolaget som är ett gemensamt ägt bolag mellan kommunen, fastighetsägarna och handeln har tagit fram tre fokusområden för att stärka stadskärnan.

Dessa tre områden är:

  • Platsutveckling
  • Etablering
  • Kommunikation

För att starta igång denna process så går kommunen in med två miljoner. På nyåret ska sedan ett nytt avtal förhandlas fram mellan de tre delägarna. Arbetsmodellen är hämtad från Helsingborg där man lyckats bra med att vända utvecklingen i sin stadskärna. Där har också ett nytt Stordalen-hotell hjälpt till att locka konferenser och kongresser till staden.

Samma förhoppning finns ju här i Kalmar. Detaljplanen är klar. Vore kanon med en byggstart för det nya hotellet under 2024.

Därtill finns mycket annat i röret som kommer bidra till att stärka Kalmar city.

Nybloggat om befolkning, Musikhjälpen, Lucia & nytt ansikte i politiken

Åkte på den berömda influensan i slutet av förra veckan. Blev därför en kortare sejour än tänkt i Stockholm och möten med SKR. Jag är sedan några månader tillbaka ordförande i en ny beredning som ska arbeta med Civilt försvar och totalförsvar. Ett väldigt spännande uppdrag!

Idag är det sista kommunfullmäktige för året. Mängder av interpellationer och också en del viktiga beslut. Bland annat om VA-taxan och nya gränser för vattenskyddet.

På dagordningen står även en ny Mobilitetsstrategi men där kommer sannolikt oppositionen att utnyttja sin möjlighet att som minoritet återremittera ärendet. Mot den bakgrunden tror jag det blir mer debatt när ärendet väl återkommer för beslut till fullmäktige.

På lunchen ska jag få en hedersgåva som delas ut till alla ledamöter i kommunfullmäktige som suttit i 20 år. De gränsen passerade jag redan förra året men då bommade man mig. Jag har valt ett presentkort på favoritbutiken Swedish Agro. 

I slutet av ärendelistan görs fyllnadsval till nämnder och styrelser. Ola Erlandsson lämnar sina uppdrag på grund av mycket på sitt jobb. I samhällsbyggnadsnämnden kommer Östrans förre chefredaktör Gunilla Persson in som ledamot. Roligt att hon tar klivet in i politiken!

Imorgon är det arbetsutskott och planutskott innan jag har en lunch med ett antal statliga regionchefer på Stadshuset. Den statliga arbetsmarknaden växer i Kalmar och då är det viktigt att ha en dialog och uppdatera varandra.

På onsdag har jag heldagsmöte med Trafikverkets styrelse, på torsdag är det bland annat möte med Räddningstjänsten Sydost. 

Vilken succé det blev med Luciamorgon från Kalmar slott. En annan succé som följts under veckan är Musikhjälpen som sänts från Växjö. Det evenemanget skulle jag vilja ha till Kalmar!

Fick idag siffror för befolkningen fram till 31 oktober då vi hade 72 367 invånare. Det är en ökning med 349 personer eller 0.48 procent. Den lägre befolkningstillväxten följer utvecklingen i riket där lägre barnafödande, lägre omflyttning och lägre inflyttning från utlandet slår igenom.

Kalmar har fram till sista oktober haft en marginellt högre befolkningstillväxt än Växjö som ökat med 0.46 procent. Karlskrona fortsätter tyvärr backa, -91 personer.

 

Byggmöte, Epiroc, 500 jobb & vattenskyddet

Precis avslutat en fika med ytterligare en företagare, denna gång ett större bolag.

Det är en delad bild av läget som ges i alla dessa samtal och avstämningar. För en del går det riktigt bra och för andra är det riktigt kämpigt.

En bransch som just nu har det tuffare är byggbranschen. Mot den bakgrunden så bjöds företrädare för branschen in till ett frukostmöte igår morse. Det var väldigt välbesökt. Vi presenterade vilka investeringar som kommunen planerar att genomföra. Vi har ju lagt en budget med syfte att motverka lågkonjunkturen och skapa hopp.

Totalt finns drygt två miljarder avsatta för investeringar i budgeten, lägger man till de byggnationer som genomförs med kommunen som hyresgäst så passeras tre miljarder per år. Detär investeringar i allt från förskolor till vägar, Kulturcentrum och nybyggnation av Folkets park. Vi fick bra respons på mötet. Nån uttryckte till och med att man skulle avvakta med att varsla på grund av detta möte. Kändes bra!

Igår eftermiddag besökte jag, näringslivschefen Thomas Davidsson och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder Epiroc. Fabriken som funnits länge i Kalmar ska nu byggas ut och antalet medarbete kommer öka. Riktigt roligt och ett exempel på industri som växer rejält i vår kommun, ett annat exempel är TTM.

På kvällen var det Öppet möte i Halltorp kring den nya anstalten. Det var fullsatt. De som var på plats fick information från Kriminalvården om antalet nya jobb, fastighetsägaren Specialfastigheter informerade om byggprocessen och kommunen om en ny detaljplan för bostäder. Ett riktigt bra möte. Om drygt ett år hoppas vi på ett första spadtag.

I samband med kommunstyrelsens möte i tisdags så fattade vi beslut om nya gränser för Vattenskyddsområdet för del av Nybroåsen. Det har varit en lång historia med väldigt mycket omtag och dialoger med berörda markägare.

Med all rätt har dessa ställt krav på rejäla analyser av hur vattnet i åsen rör sig och rinner. Detta för att kunna säkerställa att gränserna för de olika zonerna i ett vattenskyddsområde hamnar rätt. De nuvarande begränsningarna är mer av en ”skrivbordsprodukt” och har därför fått berättigad kritik. Det nya förslaget innebär mindre skyddsområden, dessa har också flyttats upp i skog istället för att gå rakt igenom en åker.

I de samtal som förts har företrädare för markägarna välkomnat förslaget. En viss oro har uttryckts för det man kallar ”tertiär zon” som blivit lite större än tidigare. I tertiär zon så blir det dock inga begränsningar i hur man får bruka marken. Bland annat det faktum att både nya och gamla E22 går genom området motiverar en tertiär zon.

Det har  också uttryckts en oro för att nya lagar eller EU- bestämmelser ska innebära plötsliga begränsningar eller hinder i brukandet av marken. Mot den bakgrunden förde jag in ett tillägg i beslutet som går ut på att förändringar av detta slag inte får införas med mindre än att hela processen i så fall måste göras om. Med det trodde jag att vi skulle kunna baxna igenom skyddet av vårt vatten samtidigt som lantbruket skulle få bättre förutsättningar än idag.

Oppositionen ville dock annorlunda och ville återremittera ärendet i första hand och yrkade avslag på hela ärendet i andra hand.

De får naturligtvis yrka på vad de vill men skulle detta förslag som arbetats fram falla eller hamna i långbänk så gäller ju det nuvarande Vattenskyddsområdet med dess begränsningar. Begränsningar som fortsätter vara större och mer godtyckliga för våra viktiga gröna näringar än de nya!

Jag hoppas de reflekterar och diskuterar till kommunfullmäktige ska ta sitt beslut om tio dagar. I kommunfullmäktige räcker det med en tredjedel för en återremiss vilket innebär att ett antal månader tappas i processen. Detta till nackdel för både vattenskyddet och lantbruket.

Ännu märkligare blir denna vändning när man betänker att Kalmar Vattens styrelse var helt enig frågan.

Idag släppte SPF Seniorerna sin undersökning över hemtjänsten i landets alla kommuner. Förra året hade Kalmar inte fyllt i olika siffror vilket gjorde att vi hamnade relativt lågt. Detta har diskuterats ett flertal gånger på Pensionärsrådet där Omsorgsförvaltningen lovat att bevaka enkäten när den anländer.

Kalmar placerar sig på plats 21 av landets 290 kommuner. En förbättring med nästan 150 placeringar. Jag gillar den här typen av undersökningar där kommuner får analysera sina egna siffror och försöka få till förbättringar av kvalité.

Kalmars totala poäng är 75.8. Halmstad ligger i topp med 81.5.

Det som mäts är information, biståndshandläggning, utförande & stöd och utveckling. Kul för duktiga medarbetare att få bekräftelse på sitt fina arbete.

Näst bäst i Kalmar län är Mörbylånga på plats 104 och en poäng på 70.1.

Kalmar på plats 21 av 290 i Hemtjänstindex

Helg, ekonomi, opinion & Fredrik Modeus

Haft en härlig helg med fullt av aktiviteter utan arbete vilket är tämligen unikt. Har gjort köttbullar och senap till jul. Övriga familjen har bakat lussekatter, pepparkakor och julgodis. På söndagsmorgonen hade det snöat så mycket att det var dags att ta ut traktorn. På eftermiddagen firade vi advent i Mortorps vackra kyrka. Måste säga att jag är imponerad av Svenska kyrkan i Södermöre. Det är ett smörgåsbord av aktiviteter och gudstjänster när det närmar sig jul.

Idag har det varit sedvanliga möten i majoriteten och med alla ordförande i nämnder och styrelser. Det är ett riktigt gott gäng som alla är engagerade och drivna.

På tisdagen är det kommunstyrelse med ett 25-tal ärenden. Däribland uppföljning av ekonomin. Det ser ut som att vi inte behöver använda resultatutjämningsreserven under 2023. Istället för minus 87 miljoner så ser det ut att bli 28 miljoner plus. Orsaken till det är bland annat att vi inte använt en budgeterad krisbuffert på 30 miljoner, el-stöd på omkring 20 miljoner och uppskrivna skatteintäkter i förhållande till den bedömning som gjordes när budgeten klubbades. Även omsorgen bidrar positivt genom extra statsbidrag baserat på att hög kvalité. På minus-sidan finns exploateringsintäkter och socialförvaltningen som har stora minus.

Jag hörde på Ekot att 59 procent av väljarna ville se S i regeringen. Detta enligt en undersökning från Indikator opinion. Av L väljarna är det 36 procent.

I samma undersökning har Jimmie Åkesson gått om Ulf Kristersson som statsminister när Tidö-väljarna får bestämma. Detta samtidigt som M fortsätter minska och når 16.2 procent, SD har 22.6 procent medan S har 38.3 procent.

Undrar vad alla ”smarta” strateger på högerkanten tänker om detta. Det var ju en hel del av dem som hävdade att SD skulle mogna och bli ett ”vanligt” högerparti om de bara fick komma in i värmen..

Så blev det ju inte riktigt…

Biskopen i Växjö, Fredrik Modeus har skrivit en mycket läsvärd artikel i Svenska Dagbladet apropå polariseringen i vårt land.

Fredrik Modéus: Vi måste stå upp mot polariseringen | SvD Debatt

Budget för framtidstro & och ett hotat Generationskonto.

Idag tar kommunfullmäktige beslut om budgeten för nästa år.

Tack vare att vi i goda tider har samlat i ladorna och vårdat kommunens ekonomi så kan vi lägga en budget som står i skarp kontrast till övriga kommuner i landet. Vi kan nämligen lägga en budget utan besparingar i skola, vård och omsorg. Vi står upp för resursfördelningssystemet som kompenserar nämnderna för fler barn eller fler äldre. Därtill görs ett antal riktade satsningar. Totalt tillförs nästan 100 miljoner till verksamheten.

Det är åttonde året i rad som vi lägger en budget utan besparingar i skola, vård och omsorg.

För att motverka lågkonjunkturen satsar vi rejält på investeringar. Just nu byggs en ny simhall och ett Kulturcentrum. Vi ska bygga vård och omsorgs-boende i Lindsdal och en ny huvudbyggnad i Folkets park Detta bara för att nämna några exempel. Totalt satsas över tre miljarder i Kommun-koncernen de kommande åren.

Vid sidan av det finns ett Tillväxt-paket med planläggning av flera hundra hektar ny verksamhetsmark för nya och befintliga företag. Utöver det ska ett Tillväxt-projekt upphandlas som riktar sig till företag som har mellan 5 och 50 anställda. I andra kommuner där detta genomförts har 1000 nya jobb tillskapats, trots pandemi-år.

Oppositionen har många vällovliga förslag. Bekymret är att de slarvar betänkligt med sin finansiering. Det beklagar jag. I dessa tider måste man vara extra noga med ordning och reda i ekonomin.

Jag ska ta ett exempel.

M, KD och L föreslår att 600 miljoner ska plockas från Generationskontot för att finansiera drift och ett stöd till Kalmarhem på 500 miljoner.

Den 7 juni 2022 tog kommunfullmäktige ett ramverk för hur Generationskontot ska hanteras. I regelverket står bland annat följande:

  • Generationskontot ska hanteras inom egen resultat- och balansräkning.
  • Förvaltningen av kapitalet har en placeringshorisont om plus 10 år och ska ses som kapitalbevarande.
  • För att initialt bygga upp en ackumulerad direktavkastning ska generationskontot inte tas i anspråk förrän efter fem år från startdatum av förvaltningen.
  • För att säkerställa att generationskontot förblir kapitalbevarande får uttag endast ske upp till den ackumulerade direktavkastningen som förvaltningen generar.
  • Beslut om att använda direktavkastningen från generationskontot kräver minst två tredjedelars majoritet.
  • Kapitalet ska ej användas till löpande drift och ej som ett sätt att finansiera lägre kommunal skattesats.

Trots detta regelverk så använder M, Kd och L Generationskontot för att få ihop sin budget. Regelverket fattades beslut om 7 juni 2022. Det finns inga reservationer mot regelverket ovan. Jag beklagar att man så lättvindigt struntar i det handslag som gjorts.

Dagens mest oväntade inlägg kom från Jonatan Sager SD som krasst konstaterade att M, Kd och L ej kan använda dessa pengar eftersom de bara har en tredjedel bakom sig. Inte de två tredjedelar som krävs.

Att vara djurägare är fantastiskt på många sätt. Vi har i många år haft höns som förgyllt vardagen med både kacklande och mängder av goda ägg. Baksidan av att ha djur är dock när de blir gamla. Helgen har ägnats åt att ta bort höns som redan gick på övertid. Det är verkligen inte roligt men nödvändigt ibland.

Också ägnat lite tid åt att förbereda den kommande veckan. På måndag är det budgetfullmäktige hela dagen, på tisdag bland annat möte med Trafikverket och onsdag och torsdag är möten i Stockholm. Också fredagen är proppfull med möten fast på hemmaplan. I Stockholm är det möten med SKR men jag ska också ha ett lunchmöte med näringslivsnestorn Michael Treschow som jag lärt känna de senaste åren.

Jag börjar på allvar ställa mig frågan om Sverige kommer komma med i Nato det närmaste året. Sverigedemokraternas utspel om koranbränningar och nu senast om att riva moskeér lär ju inte göra den turkiska politiken mer positiv till Sverige direkt.

Det Turkiska regeringspartiet AKP och dess stödpartier är ju partier som är mycket djupt rotade i Islam. Att det största partiet i det svenska regeringsunderlaget då gör väldigt extrema uttalanden uppmärksammas självklart i Turkiet.

Att uttalandena också strider mot den svenska grundlagens formuleringar om religionsfrihet gör dem ju inte mindre allvarliga.

Att vara regering i ett läge där Sverigedemokraterna aktivt saboterar ens arbete kan inte vara enkelt men det är ju ett val som M, KD och L aktivt gjort. Man har helt enkelt tagit ”fan i båten” och då är det bara ro!

Vi är i ett väldigt allvarligt säkerhetspolitiskt läge. Skulle vi inte komma med i Nato på grund av Sverigedemokraternas agerande så bör man naturligtvis bilda en bred regering över de gamla blockgränserna. En regering som inte är beroende av SD och som kan lotsa Sverige in i Nato.

På SDs landsdagar uppmärksammades ju också Kalmar. SDs ledande Kalmarpolitiker Jonatan Sager fyller nu nationell media efter uttalanden om att en drag-queen artist skulle utvisas ur Sverige.

Jag är dubbel inför dessa extrema uttalanden som kommit under helgen. Å ena sidan blir jag chockad och arg å andra sidan så känner jag en lättnad över att SD-folket  nu öppet visar sitt rätta ansikte.

Nu ska jag klättra i träd. Julbelysningen ska upp.

Kommer Sverige att komma med i Nato?

Nybloggat om räntan, byggande & brev från arméchefen

Ett par gånger i veckan får jag frågor om när jag tänker dra igång min blogg igen. Den har tydligen varit uppskattad av många vilket naturligtvis är roligt.

Har äntligen lyckats frigöra några timmar för att kunna skriva och komma ikapp. Den här hösten har varit väldigt intensiv vilket jag gillar men det gäller också att hitta de där små andningshålen.

Jag tror många drog en lättnadens suck när beskedet om oförändrad styrränta kom idag på förmiddagen. De åtta räntehöjningarna som varit har verkligen fått effekt och kylt av ekonomin. Det var helt nödvändigt att få ned inflationen. Den knäcker både hushåll, företag och kommuner.

Samtidigt hade ytterligare höjningar av styrräntan också bidragit till kraftiga försämringar, inte minst inom byggsektorn som har stora problem just nu. Slopade investeringsstöd för nya hyresrätter och de höjda räntorna var en mycket välkomponerad käftsmäll för byggsektorn.

Jag tror inte byggnationen av bostäder kommer tillbaka förrän 2026 eller 2027. De bostäder som byggs nu kommer byggas klart men sen kommer det dröja innan det blir större volymer av bostäder igen. Istället får byggsektorn rikta in sig på offentliga investeringar men självklart kommer det bli tufft för de bolag som riktat in sig på bostäder.

Jag är glad att vi i Kalmar investerar rejält. De närmaste tre åren ska Kalmar kommun och våra bolag investera för en bit över två miljarder. Vi vill på det sättet bidra till att hålla samhället igång trots dystra tider. Därutöver kommer Kriminalvården att bygga både nytt häkte och ny anstalt. Det är en investering som vida överstiger byggnationen av Linnéuniversitetet i Kalmar. Därtill görs stora investeringar i det privata näringslivet.

Under Hösten har jag lagt väldigt mycket tid på vårt erbjudande till Försvarsmakten om att etablera luftvärnsutbildning i Kalmar. Det har varit väldigt mycket möten med både Försvarsmakten och de politiska partierna. Successivt har vi märkt ett ökat intresse men jag har varit med så länge att jag aldrig ropar hej i förväg.

I förra veckan kom i alla fall ett brev från arméchefen Jonny Lindfors  som uttryckte uppskattning över arbetet som görs i Kalmar.

”Jag vill börja med att uttrycka min uppskattning för Kalmars goda försvarsvilja och framåtanda. Kalmarerbjudandet innehåller många lovande aspekter värda att ta i beaktande och som utpekat skulle lokalisering av luftvärnsutbildning i kommunen onekligen komma med fördelar. Då ni redan tagit steg mot en politisk dialog för att driva frågan hoppas vi gemensamt på fortsatt positiva utvecklingar inom arbetet och att det kommer till gagn för Sveriges förmågeutveckling.”

Nu fortsätter arbetet i både den politiska styrgruppen och i det Advisory board som kommunen tillsatt.

Ha en fortsatt trevlig torsdag!

Kalmar city, erbjudande till regeringen & angiverilagen

Väldigt intensiva dagar nu men mycket i röret som kan landa på ett bra sätt. Viktigt att inte gräva ned sig och deppa ihop när kris-rapporterna duggar tätt.

Mycket av det vi gör som kommun har långa ledtider och det som förbereds nu kan blomma ut i ett annat konjunkturläge. Så var det exempelvis med Fredriksskans arena. Hela planen att göra Fredriksskans till en arena där man kombinerar friidrott, skolidrott och stora konserter jobbades det med under pandemin där alla satt med restriktioner. Nu när pandemin är över så kan planerna förverkligas. Konserterna med Håkan Hellström och Gyllene tider blir fantastiska och kommer ge väldigt mycket tillbaka till Kalmar i form av besökare som alla handlar, bor och äter i vår kommun.

På motsvarande sätt är det med större kongresser. Igår hälsade jag Avfall Sverige välkomna till Kalmar. Förre ledamoten i Avfall Sveriges styrelse Steve Sjögren lobbade hårt för att stämman skulle hamna hos oss. Väldigt bra för Kalmar!

Samtidigt har vi fortsatt utmaningar att landa större konferenser, kongresser och möten. Tillgången till centrala hotellrum är fortsatt begränsat i Kalmar och därför kan vi inte riktigt vara med i matchen mot de städer där dessa möten nu snurrat runt de senaste 20 åren.

Det är därför det är så viktigt att vi får till minst ett och gärna två nya hotell centrala Kalmar. Då är vi med i matchen och jag är övertygad om att Kalmar med sina unika miljöer skulle locka.

Då fyller vi Kvarnholmen med besökare under de mörka månaderna. På sommaren och helger är det vanlig turism. Tillsammans med allt annat som görs och som planeras så tror jag det skulle ge en rejäl injektion till Kalmar city. Därtill skulle det skapa väldigt mycket nya jobb.

Apropå jobb. Jag läser att Barometerns ledarsida och en massa andra högerdebattörer går i spinn över Jobbskatteavdragets betydelse för att skapa jobb.

30 miljarder i sänkt skatt har enligt Riksrevisionen skapat 20 000 nya jobb. Är det bra? 1.5 miljon per jobb.

Jag har ett erbjudande. Om Kalmar kommun får 1.5 miljon per jobb som skapas i Kalmar kommun så kan jag omedelbart skriva under ett avtal på att skapa minst två och kanske tre nya jobb!!

I höstens budget fick landets 290 kommuner dela på 4 miljarder i nya generella statsbidrag. SKR bedömer att behovet är 24 miljarder..

Samtidigt prioriterade regeringen och SD att sänka skatten med 13 miljarder riktat mot oss som tjänar över 50 000 kronor i månaden. Det gav mig nästan 1 500 kronor i månaden i sänkt skatt. Det är en helt vansinnig prioritering. Om man lägger tre gånger mer på detta än på att stötta välfärden så är man ideologiskt blind.

Men om detta får man inte prata i kommunfullmäktige i Kalmar. Då blir högeroppositionen väldigt upprörd. Om regeringen vill man inte prata även om dess prioriteringar påverkar välfärden i Kalmar. Hade inte förra regeringen stöttat kommunerna under pandemin så hade det blivit totalt kaos. Så borde det vara även nu.

Nyligen remitterade regeringen förslag om ytterligare skattesänkningar men något besked om statsbidragen till kommunerna vägrar man att ge.

Jag noterar att även högerpartierna och till och med ärkebiskopen nu markerar mot den angiverilag som regeringen och SD vill driva igenom. I Kalmar blir man däremot upprörd för att frågan lyfts i en protokollsanteckning från majoriteten i Gymnasieförbundet.

Säger regeringen och SD hoppa så frågar Kalmar-högern hur högt.

Hur vore det att göra som sina partivänner i Skåne och Västra Götaland? Hur vore det att göra som ärkebiskopen?

Att faktiskt protestera högljutt mot tokerier!