Har idag en debattartikel inne i Barometern där jag beskriver vår agenda inför nästa mandatperiod. Läs gärna den om ni inte haft tillfälle.

Ett fokus som alltid präglat min drivkraft i politiken är förutsättningarna för nästa generation. Det var något som började ta rot redan när jag var i 20-års åldern och funderade på vad man skulle hitta på i livet.

Att stanna kvar i den här regionen var inte att tänka på. Pessimism, dåligt utbildningsutbud, Jantelag och nedläggningar av industrier var det som präglade Kalmar-regionen på den tiden.

Fortast härifrån var det istället som gällde. Efter några år i Göteborg, Växjö och Stockholm så kom jag ändå tillbaka och blev aktiv i kommunpolitiken i Kalmar.

Sedan dess har jag försökt driva på för att skapa utveckling och framtidstro. Jag ritade upp en lapp med ett antal olika områden som alla behöver utvecklas för att hjulet skulle börja rulla åt rätt håll. Det räcker med att ett eller två av dessa områden inte fungerar så börjar hela hjulet att hacka.

Syftet med lappen och den plan som fortfarande är aktuell var just generationsperspektivet. De barn och ungdomar som idag växer upp ska banne mig ha bättre förutsättningar och valmöjligheter än vad jag hade.

Ska man vara kommunpolitiker och få något gjort så är nyckeln att tänka långsiktigt och ha en tydlig färdriktning. Det är superlätt att fastna i detaljerna och bli fångad av agendor som sätts av tjänstepersoner eller media. Det ska naturligtvis hanteras men håll fast vid din färdriktning, sök stöd för den, argumentera och stå för den.

Jag tänkte här ge några exempel på ett antal frågor som fanns med på ”lappen” från 2006. En lapp som fortfarande finns på mitt skrivbord.

 1. Bredd på näringslivet och arbetsmarknaden. Kalmar var i många år en av landets mest sårbara kommuner på grund av ett beroende av några få stora bolag. Blev det lågkonjunktur eller nedläggningar så blev det extra sårbart. Därför måste vi ha bredd i näringslivet. Många bolag, små och stora, olika branscher och olika inriktning. Här har vi jobbat stenhårt genom bland annat Kalmar Science park och inkubatorn. Enligt WSP som varje år mäter kommunernas ”robusthet” för kriser så är numera Kalmar en av landets minst sårbara kommuner.
 2. Förvandlingen från högskolan i Kalmar till Linnéuniversitetet är kanske en av de viktigaste resorna som Kalmar gjort i modern tid. Att samla hela universitetet mitt inne i Kalmar var som bekant ingen spikrak resa men oj vilken betydelse det kommer ha på sikt. Dels att gå från att vara högskoleort till universitetsstad och dels allt det för med sig med nya utbildningar och forskning. Därtill  företag som vill växa i närheten av en sådan miljö.  Satsningen på juridiska utbildningar ger ytterligare ett ben att stå på. Nu diskuteras även stora satsningar inom E-hälsa och mer av ingenjörsutbildningar. Detta vid sidan av allt annat. Detta är något helt annat än den lövtunna utbildningskatalog som jag fick till mig som ung.
 3. Satsningen på att hand om vår egen skit och inte rulla denna bomb till nästa generation. Jag tänker både på investeringen i ett nytt reningsverk för de kommande 50-70 åren utan också det faktum att Kalmar nu ligger längst fram i landet när det handlar om att byta ut gamla VA-ledningar. Vi har idag en utbytestakt på omkring 90 år. Just hanteringen av VA är kanske det bästa provet på om en kommun har ett generationsperspektiv eller ej. Att låtsas som att denna utmaning inte finns och rulla den till nästa generation är väldigt själviskt.
 4. Säkra en hygglig produktion av bostäder med rimliga hyror. I Kalmar har vi byggt mycket hyresrätter med statligt investeringsstöd. Detta efter en tid då det nästan enbart byggdes bostadsrätter i exklusiva lägen. Nu börjar vi hamna i balans och kan mer bygga i den takt som befolkningen växer. Får vi stor bostadsbrist igen så måste vi öka annars drabbas företagens möjligheter att rekrytera arbetskraft.  Bostadsbrist drabbar också alltid de som inte har mycket pengar eller kontakter. Så ska det inte vara i Kalmar. Du ska kunna flytta hemifrån även om du inte har föräldrar som kan köpa en bostadsrätt. Vi ska inte ha 25-åringar som bor hemma hos sina föräldrar för att det är omöjligt att få tag i en bostad till rimlig kostnad.
 5. Vi har under den senaste mandatperioden investerat för 3.2 miljarder utan att låna en krona. Vi har med andra ord inte gjort investeringar vars lån ska betalas av barn och barnbarn.
 6. I våras satte vi av 1.1 miljard från försäljningen av KIFAB till ett särskilt generationskonto. De ska bli en buffert och en krock-kudde för framtiden. Och det kommer att finnas utmaningar. Tänk bara på kostnaderna för att skydda Kalmar från framtida havs-nivå höjning. Jag har aktivt försökt få till stånd ett regelverk som innebär att det ska vara svårt att äta på detta kapital innan det vuxit till åtminstone två miljarder och då ska man bara kunna plocka en del av avkastningen. Sköter Kalmars politiker detta klokt så kan vi nu bygga ett rejält kapital som gör det möjligt att bli en av de kommuner som har mest stabil ekonomi. Soliditeten, inklusive vår pensionsskuld, kommer i år att gå över 40 procent. När jag började hade Kalmar haft många tuffa år bakom sig. Då var den -3 procent.
 7. Skapa en gemensam arbetsmarknadsregion i Sydöstra Sverige. Det är en väldig skillnad för hemvändare och för näringslivet om vår arbetsmarknadsregion är på 100 000 invånare eller på en 500 000. Genom satsningar på infrastrukturen, både tåg och E22 så vidgas denna region alltmer. Vi är inom räckhåll att knyta ihop oss med Karlskrona, Växjö och Oskarshamn. Det är något helt annat än tidigare.
 8. Klimat och vatten-arbetet är högprioriterat i Kalmar. Vi blev Årets miljöbästa kommun i år och ingår nu också i nätverk de kommuner som ligger längst fram. Med det nya reningsverket och den kraftiga minskning av fosfor och kväve som denna byggnation innebär så kommer vi med stor sannolikhet att bli den första kommunen runt Östersjön som klarar vårt åtagande enligt Baltic sea action plan. Imorgon börjar Kalmarsundsveckan som alla verkligen bör besöka.

Jag skulle kunna hålla på ännu längre med fler exempel på hur generationsperspektivet har varit en drivkraft i mitt engagemang. Det handlar om föreningsliv, idrottsanläggningar, hög kvalité i skolan och mycket mer men då blir det en hel uppsats.

Hur eller hur. Det här är min drivkraft. De som växer upp idag ska ha helt enkelt ha bättre förutsättningar än min egen generation hade.

Och det är faktiskt viktigare än nästa val.

Hade vi bara fokuserat kortsiktigt på söndagens val så hade vi knappast tagit beslut om att låsa in 1.1 miljard i ett generationskonto eller betalat av på vår pensionsskuld i flera omgångar.

Men. Det hade varit som att kissa på sig. Varmt en stund och sedan  kallt jäkligt länge.

 

 

Att nästa generation är viktigare än nästa val är min politiska drivkraft!

Valaffischer, elpriser, fler poliser & Pride

Ägnar ett par timmar varje dag åt att resa, renovera och klistra om våra valtavlor. Jag har varit med i många valrörelser men har aldrig tidigare varit med om en så systematisk förstörelse av valaffischer. Denna kriminalitet är dessutom utstuderad därför att den riktar sig nästintill ensidigt mot socialdemokraterna och centerpartiet. Varför då? Ja, det kan ni ju alla fundera på.

Vid sidan av merjobb så blir det också väldigt skräpigt. Jag har varit åtskilliga rundor på pappersåtervinningen.

Denna tråkiga del av valrörelsen vägs dock upp av de samtal vi för med Kalmarbor när vi knackar dörr eller står vid valstugan. Igår kväll var vi i olika delar av Södermöre. Gensvaret är väldigt gott, dels när det gäller hur kommunen sköts och dels när det gäller Magdalena Andersson som ledare. Att hon har ett brett stöd långt utanför S märks väldigt tydligt.

Att hon var här i förra veckan och mötte väldigt mycket människor ger naturligtvis också energi.

En av de frågor som diskuteras väldigt mycket är ju energipriserna. Regeringens besked om ett högkostnadsskydd på hela 90 miljarder som riktar sig till både hushåll och företag är därför väldigt välkommet.

Morgonens besked om att frikoppla priserna för vårt elsystem från gaspriserna är ytterligare ett mycket stort steg. Flera länder i Europa har ju gjort sig beroende av Rysk gas och när den nu stryps så stiger naturligtvis priset. Det är orimligt att det ska påverka prissättningen av elen i södra Sverige.

Därtill kom besked maximering av vår egen elproduktion med kapacitetshöjningar. Mycket bra och välkomna besked!

På socialdemokraternas partikongress 2016 togs beslutet om att öka antalet polisanställda med 10 000 till 2024. Genom en kraftig utbyggnad av antalet polisutbildningar så är målet på god väg att nås. Att det har blivit fler poliser också här i vår del av landet märks och syns. Nu är det möjligt att återigen plädera för fasta områdespoliser i Kalmar. Den diskussionen var inte ens möjlig att föra med polisledningen för några år sedan.

Igår kom beskedet om ett nytt mål för S som jag verkligen välkomnar.   Till 2032 så ska det bli 34 000 poliser. Det är ytterligare en rejäl utbyggnad. Givetvis så kommer det kosta pengar och innebära att också andra delar av rättsväsendet kommer behöva byggas ut. Jag tänker på både domstolar och Kriminalvård.

Då  var det kanske inte så dumt att redan i planarbetet för anstalten i Halltorp ta höjd för 500 platser eller att satsa på att bygga upp juridiska utbildningar vid Linnéuniversitetet i Kalmar…

Därtill går ju S till val på att för varje krona som satsas på polisen så ska det också satsas lika mycket i stöd till kommunerna för förebyggande insatser.

Den typen av löften kan man våga ställa ut om man inte samtidigt utlovar stora skattesänkningar. Om man lovar både och så är man inte särskilt trovärdig. Det är inte annorlunda med statens ekonomi än med det egna hushållets. Man kan kan inte göra allt samtidigt. Allt i livet är en prioritering.

Imorgon är det Pride i Kalmar. Hoppas att många sluter upp!

Läckeby, Natura 2000, kameraövervakning & nytt regeringsverk

Hann iväg och klippa håret på lunchen. Var välbehövligt och med min enkla hårbonad går det dessutom snabbt. Rekordet är tolv minuter, idag tog det 16.

En fråga som jag drivit hårt internt i mitt parti är slopad tillståndsplikt för kommuner när det gäller att sätta upp kameror. Idag kom beskedet från regeringen. Väldigt välkommet.

Jag tror väldigt mycket på kameror som ett sätt att minska kriminaliteten. Vi ser hur skadegörelsen på våra skolor minskat när vi satt upp kameror. Är övertygad om att det är avskräckande att begå brott om man riskerar att hamna på film. Därtill ökar ju också förutsättningarna att klara upp brott om mängden kameror ökar.

På dagens planutskott togs beslut om att starta byggnation av ny och fullstor konstgräsplan i Läckeby. Byggstart blir i oktober och den ska vara klar till december. Efterlängtat i hela norra kommundelen.

Vi tog också beslut om att göra en revidering av tidsplanen för den nya översiktsplanen. Detta för att ta höjd för ett nytt luftvärnsregemente i Kalmar. En översiktsplan ligger fast i väldigt många år och det vore korkat att inte ha med möjligheten för ett nytt regemente. Skulle det bli aktuellt så blir processen mycket enklare om det från början är med i Översiktsplanen.

Nu har Länsstyrelsen gjort ett omtag när det gäller Natura 2000 områden utmed Kalmar läns kuster. Mycket kan sägas om processen och det har det också gjorts men frågan kokar ner i principer och vägval.

Jag har för min del landat i att Natura 2000 områden som täcker i princip hela kusten är oförenligt med den livsmedelsstrategi som riksdag och regering antagit. Får jag fortsatt förtroende att leda Kalmar kommun så kommer det vara budskapet till Länsstyrelsen men framförallt till regeringen som måste ta ett samlat ansvar för helheten och inte bara fokusera på EUs fågeldirektiv.

Idag tas första spadtaget för Kalmars nya reningsverk. Det är jag väldigt glad för.

Processen startade för många år sedan då det också gjordes en del översiktliga bedömningar av kostnader. Sedan dess har det tillkommit väldigt mycket. Jag har vänt och vridit på alla delarna av denna stora investering och kan stå upp för det investeringsbeslut som ett näst intill enhälligt kommunfullmäktige tog.

Fördelarna är framförallt tre: 

 1. Med denna investering så minskar utsläppen av kväve och fosfor ut i Kalmarsund rejält. Det motsvarar cirka 50 procent av Kalmars åtagande när det handlar om minskade utsläpp. Resten klarar vi genom våtmarker, kvävefällor och mycket annat. Med denna investering så har vi möjlighet att bli den första kommunen som till fullo klarar sitt åtagande enligt Baltic Sea Action Plan. Vi kan tycka att andra runt Östersjön gör för lite men då behöver vi sopa rent framför egen dörr.
 2. Utbyggt Vatten och Avlopp är den viktigaste faktorn för landsbygdsutveckling. Med de krav på rening som idag finns och som kommer komma framåt så kommer en högre andel av landsbygden att behöva kommunalt avlopp annars kommer det bli svårare med bygglov framåt. På norra Öland blev det väldigt tydligt. Hela expansionen av Sandvik handlade i grunden om att man löste avloppsfrågan.
 3. Vi rullar inte kostnader och investeringar till nästa generation. Med denna investering och med den förnyelsetakt av ledningsnätet som nu finns i Kalmar så skickar vi inte vidare en dold bomb av kostnader till nästa generation. Idag är förnyelsetakten runt 90 år i Kalmar. Det är bäst i landet.

En reflektion av kvällarnas dörrknackning är att det är stor rörlighet i väljarkåren just nu. Moderaterna dräneras från två håll. Dels till SD och dels till S och C. Vi får ser slutresultatet om elva dagar men jag skulle inte vara förvånad om SD går om M i alla tre valen.

Ironman – en del av Kalmars DNA. Kalmarborna säger nej till privatisering av äldreomsorgen. SD i Kalmar lämnar walk-over?

Vad underbart det var att Ironman kom tillbaka till oss. Över 2000 atleter från 55 länder. Och vilken folkfest det blev!

Får jag och mitt parti fortsatt förtroende kommer vi kämpa stenhårt för ett långt kontrakt som säkrar Ironman-tävlingar i Kalmar i flera år framåt. Ironman har kommit för att stanna i Kalmar! Det har blivit en del av det moderna Kalmars DNA.

Precis avslutat majoritetsmöte. Vid sidan av valrörelsen som är i full gång så ska kommunala frågor hanteras.

Samtidigt pågår möte på Larmtorget med Centerns partiledare Annie Lööf.  I Lindsdal har socialminister Lena Hallengren, omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin och Södermöre kommundelsnämnds ordförande Magnus Uhr haft en pressträff om att vi säger nej till att privatisera sönder vår äldreomsorg.

Denna linje har också stöd av Kalmarborna. Vi har låtit Novus göra en opinionsmätning där följande fråga ställts:

Vilken inställning har du till följande förslag: 

Privatisera mer av äldreomsorgen i Kalmar kommun? 

5 procent är mycket positiva. 

24 procent är ganska positiva. 

6 procent, varken eller

35 procent är ganska negativa. 

26 procent är mycket negativa. 

Vi har med andra ord ett väldigt starkt stöd för att säga nej till att privatisera mer av äldreomsorgen i kommunen. Något som bland annat Moderaterna föreslagit.

Denna morgon invigde Utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson den nya Bågskytteskolan i Rinkabyholm.

Blir inte riktigt klok på opinionsmätningarna just nu. I Sifo går S upp och ligger långt över valresultatet. I Novus ligger S kring valresultatet. På samma sätt är det med stödet för SD. Över 20 procent i Novus och 16 procent i Sifo.

Det enda gemensamma för båda mätningarna är att Moderaterna verkar rasa ihop.

SD i Kalmar kommun har ju meddelat att man inte kommer kräva några poster efter valet om tre veckor. Istället har man villkorslöst utlovat stöd till de andra tre högerpartierna L, M och KD. En Walk-over.

Då måste man ju ställa sig frågan varför i hela fridens namn man ska rösta på SD i kommunvalet?

På onsdag kommer Statsminister Magdalena Andersson till Kalmar. Hon ska först inviga kommunens nya mötesplats i Berga och därefter tala på ett partievent i Norrlidsparken kl 17.

Roligt med besök av statsministrar till Kalmar. Stefan Löfvén var här många gånger. Bland annat för spadtaget av nya Linnéuniversitetet men också för många andra besök.

Stadsfest, Ironman, Kalsonger och luftvärn

Vilken fantastisk Stadsfest vi hade i helgen!

Tror aldrig jag sett så mycket folk på Kalmars gator och torg. Efter flera år av pandemi var det ett uppdämt behov av att lyssna på bra artister och umgås. Sedan är jag väldigt imponerad över bredden på utbudet, allt från Krusentstiernska gården till Stadsparken och in i stan. Väldigt bra jobbat av alla som gjort en insats!

Knappt hinner Stadsfesten packa ihop förrän nästa stora evenemang börjar. På Stortorget i Kalmar påbörjades idag byggnationen inför Ironman och Mini-tri. Efter det löper evenemangen på långt in i september.

Själv ägnar jag kvällarna åt dörrknackning och dagarna åt en kombination av valarbete och kommunalråds-sysslor.

Har med mig skjortor och ombyte i bilen. När jag är kommunalråd så har jag aldrig på mig någon partitröja, i den rollen företräder jag alla medborgare.

Blir många dråpliga ombyten på parkeringsplatser här och där runtom i kommunen. I lördags satt jag med i Staben som följde Paludans besök i Kalmar och efter det var det partiarbete.

Då var det bara byta mundering på parkeringsplatsen utanför brandkåren. Någon gick förbi och fick sig ett gott skratt av ett kommunalråd i kalsonger. Det får man bjuda på. Jag har redan visat upp det mesta i den vägen på en scen i Södermöre-revyn.

I veckan som gick presenterade jag det arbete som skett för att kunna göra en framställan om Kalmar som plats för ett nytt Luftvärnsregemente. Hela framställan ligger på kommunens hemsida och kan i sin helhet läsas där.

Jag har fått väldigt mycket positiv respons på förslaget, inte minst från personer som är intresserade av försvars- och säkerhetspolitik.

Från högerhåll blev det mest sura miner. Ska man sammanfatta deras kommentarer bäst så är det väl genom att låna det gamla Kalmar-uttrycket ”Det gaur aldrig!”.

Jag har naturligtvis sparat alla kommentarer från den kanten. Skulle detta förslag bli verklighet så kommer jag idka högläsning av dessa kommentarer!

I opinionsmätningarna noterar jag att SD då och då är jämnstora med M. I regionen skiljde det decimaler mellan M och SD i senaste valet. Om det är jämnt på nationell nivå så är det inte osannolikt att SD är om i Kalmar län. Ska bli intressant att följa!

På onsdag kl 10 öppnar vi vår Valstuga vid Jordbroporten. Då börjar valrörelsen på riktigt! Kom gärna förbi. Jag är där då och då. Gillar verkligen dialogen med Kalmarborna. Det är det bästa med en valrörelse. Tjafset kan jag vara utan!

Paludan bör mötas av ett tomt torg i Kalmar!

Enligt uppgifter till Dagens Kalmar så ska den danska högerextremisten Rasmus Paludan gästa Kalmar, Oskarshamn och Vimmerby under sommaren.  Givetvis med syfte att hjälpa sina svenska högerextrema kollegor inför valet.

För några veckor sedan skrev jag följande inlägg kring denna person. Ett inlägg som tål att upprepas.

” Under de senaste veckorna har det varit många turer kring den högerextreme Rasmus Paludan och hans koranbränningar. Självklart är det polisen och domstolar som ska pröva tillstånd för att genomföra detta. Politiken ska inte in i prövningar av yttrandefrihetsgrundlagen. Politiken ska stifta lagar men inte pröva dem i tillämpning. Då är vi på ett sluttande plan.

Men.

Att bränna en koran eller för den delen en bibel är extremt respektlöst och kränkande. Det är en avskyvärd handling som bara har ett syfte och det är att provocera och skapa motsättningar mellan människor. Det är en handling som inte respekterar religionsfriheten, också den skyddad i grundlagen. 

Om det skulle komma en ansökan från Paludan att hålla en manifestation i Kalmar så ska naturligtvis polisen pröva den enligt konstens alla regler. Får han tillstånd så hoppas jag att vi genom god dialog kan uppnå det man lyckades med i Norrköping nyligen.

Där stod han ensam på ett torg under två timmar. Sjöng en hatisk sång och åkte sedan hem.  Uppmärksamheten uteblev och det blev en helt igenom pinsam tillställning.”

Nu är det intensiva tider. Allt ska beslutas och avgöras före sommaren. På måndag är det sista mötet med kommunfullmäktige före valet. På det mötet är det bland annat beslut om Generationskonto på 1.1 miljard, en engångsintäkt från försäljningen av KIFAB som ska förvaltas och värdesäkras för utmaningar som Kalmar som kommun behöver möta i framtiden. Jag kommer argumentera hårt för att en engångsintäkt inte ska användas till löpande drift. Sådana förslag finns från M, L, KD och faktiskt också MP vilket förvånar mig en smula.

På fullmäktige tas också beslut om ny detaljplan för Norrliden centrum. Det medger byggnation av ny livsmedelsbutik, bostäder, ny hälsocentral och folktandvård. Kommer bli ett rejält lyft.

Även i Lindsdals centrum är en ny detaljplan färdig för beslut, planen möjliggör bland annat ett nytt Vård och omsorgsboende med Träffpunkt och lokaler för hemtjänst. Efterlängtat och välbehövligt.

Innan måndag ska dock äldsta dottern ta studenten. Är en milstolpe för både henne och för mig som förälder. Ska bli väldigt roligt att stå på Staggs skolgård med en riktigt rolig skylt och se utspringet!

På nationell nivå verkar oppositionen ha bestämt sig för att gyttjebrottning är enda sättet att komma ur greppet som Magdalena Andersson har i opinionen. Misstroendeförklaringar och kaos ska framställa regeringen som svag. Jag är inte säker på att det lyckas.

Tror måhända att svenska folket vill ha trygga och stabila politiker med ett krig pågående i vårt närområde men internt är säkert konfrontationen uppskattad och i bubblan tycker man säkert att man är framgångsrik. Utifrån sett så ser det dock mest ut som ett spektakel.

 

 

 

Nybloggat om Generationskonto, Norrliden, Lindsdal, student & gyttjebrottning

Nybloggat om tjafs men också det fina med politik

När en del sammanträden blir för tradiga och tjatiga så funderar i alla fall jag varför man håller på med det man gör. Det brukar som tur är inte inträffa särskilt ofta men en eller två gånger per år så får man dra en djup suck och bara härda ut.

Men. 

Motsatsen inträffar som tur är väldigt ofta. Jag har precis varit med och invigt Mötesplatsen i Norrliden. Att formulera en idé i en budgettext och sex månader senare få vara med om en invigning är en härlig känsla.

Samma känsla infann sig när jag i regnet tittade förbi Linnéuniversitetet idag. Där pågick ett mindre möte med de som nu är ansvariga för att bygga upp de juridiska utbildningarna på universitetet i Kalmar. Här är det lite längre leveranstid än sex månader men det är ändå ett konkret exempel på att det går att påverka utvecklingen och driva den framåt och trots allt är det bara 1.5 år sedan jag och rektor Peter Aronsson resonerade om detta på nyårsdagen 2021.

Eller som när kommunfullmäktige i måndags med stor majoritet tog beslut om att bygga ett nytt reningsverk och ersätta det gamla som började byggas på 60-talet.

När jag var ny som kommunalråd så tog jag initiativ till att starta Kalmarsundskommissionen. Syftet var att få till stånd ett brett samarbete mellan kommunen, lantbruket, forskning och experter och successivt få ett friskare Kalmarsund där fisken återvänder och med badbart vatten.

Sedan dess har det gjorts väldigt mycket för att minska näringsläckaget av kväve och fosfor. Efter ett antal år började det göras beräkningar på varje lands åtagande för att minska övergödningen med ett tydligt mål att nå det målet senast 2027.

I Kalmar bröt vi ned det målet till ”vår andel” och har sedan dess jobbat och nött med våtmarker, kvävefällor, samverkan med lantbruket, dagvatten med mera.

Målet är inom räckhåll men det går inte utan att Kalmar kommun sopar framför egen dörr. Det nuvarande reningsverket släpper ut på tok för mycket av både kväve och fosfor ut i vårt Kalmarsund. Det nya reningsverket kommer kraftigt minska utsläppen. För mig har det varit den stora drivkraften under hela resan mot ett nytt reningsverk. Utöver det kommer självklart ett antal andra väldigt positiva effekter i form av bättre arbetsmiljö och en energieffektiv anläggning med mera.

På arbetsutskottet idag tog vi också beslut om formerna för det ”generationskonto” som majoriteten föreslagit. Det går ut på att använda 1.1 miljard av vinsten från KIFAB försäljningen till att inrätta just ett generationskonto.

Kapitalet ska förvaltas av en upphandlad aktör och ska inte urholkas. Enligt det regelverk som nu föreslås får bara en mindre del av direktavkastningen användas för strategiska kommunala investeringar i hållbarhet i framtiden. Först ska dock kapitalet upp i två miljarder och i regelverket står det tydligt att det krävs två tredjedelars majoritet i fullmäktige för att använda medel till någon särskild investering.

Jag ska ge ett exempel. För 19 år sedan satte Region Kalmar(Landstinget) in omkring 1.5 miljard i Kalmar läns pensionsförvaltningsbolag. Idag är dessa medel uppe i fem miljarder.

För mig som började som kommunalråd med en soliditet på minus (nu 28 procent) så vore det fantastiskt om den nuvarande politiker-generationen kunde ta ansvar för huvuddelen av sina egna kostnader och inte rulla dem till nästa generation och att vi därtill kan skapa en rejäl buffert som gör att Kalmar kan stå starkt oavsett vilken kris som inträffar. Det finns ett fåtal kommuner runtom i landet som har dessa förutsättningar. Nu har Kalmar den chansen!

Snacka om att ge barn och barnbarn goda möjligheter, åtminstone ekonomiskt och utmaningarna kommer inte saknas. Tänk bara på kostnaderna för att klimat-anpassa en 1600-tals stad som Kalmar om det skulle behövas.

Så för alla er som ibland tycker politik bara är tjafs så vill jag säga. Det stämmer ibland men på det stora hela är det en fantastisk möjlighet att göra skillnad och dra ett strå till stacken för ett samhälle som är lite bättre varje dag.

Ha en trevlig tisdagskväll. Nu ska jag snart hämta dottern på jobbet.

Kalmar tillhör Kalmarborna – Inte kriminella gäng!

Kalmar tillhör Kalmarborna!

Efter en härlig helg som avslutades med Kalmar FFs seger över Djurgården så vaknade jag inatt till beskedet om ytterligare en skjutning med dödlig utgång i vårt Kalmar. Jag är övertygad om att jag talar för varenda hederlig Kalmarbo när jag skriver att detta måste få ett slut. Dessa kriminella personer som skjuter och mördar, nu senast på en skolgård, ska gripas och dömas och låsas in.

Jag vill rikta ett stort Tack till alla de som nu arbetar inom Kalmar kommuns förskolor och grundskolor och möter oroliga barn med frågor om vad som händer.

Jag har idag haft samtal med polisområdeschefen Patrik Oldin och framfört ett mycket tydligt önskemål om ökad polisiär närvaro. Jag har också varit tydlig med att vi i takt med att antalet poliser blir fler också behöver fler områdespoliser som långsiktigt arbetar och skapar relationer i olika stadsdelar. Nu öppnar Kalmar kommun mötesplatser i tre olika stadsdelar. Också polisen skulle permanent behöva finnas på plats.

Självklart är det mycket bra att en person sedan i fredags är häktad för ett av morden som skett den senaste tiden. Under förmiddagen idag anhölls ytterligare en person som misstänkt för nattens händelser. Det är bra. Men. Polisen i Kalmar behöver nu stöd och uppbackning från övriga delar av landet. Denna våldsspiral måste brytas och då måste resurser tillföras.

Kalmar tillhör Kalmarborna. Vi ska aldrig acceptera att våra gator och bostadsområden är i händerna på kriminella. För mig finns här ingen gråzon eller någon kompromiss. Vi ska vara stenhårda mot brott och arbeta strategiskt och långsiktigt med brottslighetens orsaker och säkerställa trygghet. Nästa måndag tar kommunfullmäktige ett beslut om ytterligare ett trygghetspaket. Förslaget kommer från en enig kommunstyrelse. Det är en styrka att politiken är samlad i kommunens arbete för ökad trygghet. I detta paket ingår både hårt och mjukt, utöver det som redan tidigare beslutats. Från ordningsvakter och fler kameror till förebyggande insatser i skolan, socialtjänsten och i föreningslivet. Från Kalmar kommuns sida kommer vi inte lämna någon möda osparad i kampen mot kriminaliteten.

Sen måste vi tala klarspråk och det handlar om narkotikan. Det är den som varje dag göder de kriminella i Kalmar. På våra krogar konsumeras det inte bara alkohol, en hel del av besökarna på krogar och restauranger konsumerar också narkotika. Varje gång detta partydrogande sker så stödjer man aktivt de kriminella som lever på att sälja dessa droger. Stryp denna intäkt. Säg upp bekantskapen med människor i din omgivning som ägnar sig åt detta. Då gör du som Kalmarbo en riktigt stor nytta för ett tryggare Kalmar!

Grönt ljus för anstalten, koranbränningar, försvarsutgifter och laddstolpar

Igår eftermiddag kunde jag äntligen ta kontakt med Kriminalvårdens generaldirektör och meddela ett besked från Mark- och miljödomstolen. Överklagandet av anstalten i Halltorp avslås som väntat eftersom de som klagat inte bedöms som sakägare.

Detta kan en lekman konstatera bara genom att läsa lite domar. Därför är det märkligt att det ska ta fem månader för en domstol att bara pröva om man är sakägare. Att det kan ta tid att hantera ett ärende som verkligen prövas är en annan sak.

Nu kan avslaget överklagas till Mark- och miljööverdomstolen där man i så fall begär prövningstillstånd. En mycket liten andel av de som överklagar får prövningstillstånd. Särskilt i frågan om man är sakägare eller ej.

Domstolens utslag är därför ett stort steg framåt för anstalten i Halltorp. En investering på över två miljarder och 400 nya jobb. Om någon vecka invigs en livsmedelsbutik i Halltorp som är en direkt följd av anstalten. Planläggningen för nya bostäder fortgår liksom dialogen om nya utbildningar för att klara kompetensförsörjningen.

Under de senaste veckorna har det varit många turer kring den högerextreme Rasmus Paludan och hans koranbränningar. Självklart är det polisen och domstolar som ska pröva tillstånd för att genomföra detta. Politiken ska inte in i prövningar av yttrandefrihetsgrundlagen. Politiken ska stifta lagar men inte pröva dem i tillämpning. Då är vi på ett sluttande plan.

Men.

Att bränna en koran eller för den delen en bibel är extremt respektlöst och kränkande. Det är en avskyvärd handling som bara har ett syfte och det är att provocera och skapa motsättningar mellan människor. Det är en handling som inte respekterar religionsfriheten, också den skyddad i grundlagen. 

Om det skulle komma en ansökan från Paludan att hålla en manifestation i Kalmar så ska naturligtvis polisen pröva den enligt konstens alla regler. Får han tillstånd så hoppas jag att vi genom god dialog kan uppnå det man lyckades med i Norrköping nyligen.

Där stod han ensam på ett torg under två timmar. Sjöng en hatisk sång och åkte sedan hem.  Uppmärksamheten uteblev och det blev en helt igenom pinsam tillställning.

Idag har Sverige och Finland lämnat in sina respektive ansökningar om medlemskap i Nato. Jag har tidigare skrivit om varför jag svängt och numera är positiv till ett Nato-medlemskap. Tröskel-effekten, det vill säga förlusterna, vid ett angrepp mot Sverige höjs avsevärt när vi får uppbackning av Nato. Det innebär sannolikt att risken för ett angrepp minskar avsevärt.

Medlemskapet i Nato innebär att Sverige kommer höja sina försvarsutgifter till 2 procent av BNP, från 66 miljarder till 108 miljarder (2022). Det kommer ta sin tid men inriktningen är tydlig och det är man också överens om mellan partierna i riksdagen.

Under kalla kriget la Sverige lite drygt 4 procent av BNP på försvaret. Det var priset för att vi skulle kunna vara alliansfria och samtidigt ha en mycket hög ”tröskeleffekt” för ett angrepp mot vårt land. Efter kalla kriget så rustades som bekant det militära försvaret ned och sedan några år tillbaka pågår nu en upprustning igen.

Jag tycker just pengarna/resurserna försvinner i diskussionen om Nato just nu. De som är emot ett medlemskap tycker jag bör redovisa hur mycket mer än två procent av BNP som man är beredd att lägga på försvaret för att få samma skydd som ett medlemskap innebär.

Ska vi upp till 4 procent som för några årtionden sen så handlar om det mer än 100 miljarder mer. Varje år. Det innebär att allt reformutrymme och mer därtill måste gå till försvaret de kommande åren. Ska de partier som är emot ha någon trovärdighet så borde man naturligtvis säga att vi sätter alliansfriheten så högt att vi är beredda att lägga krav på ökade resurser till välfärden och pensionärerna åt sidan och istället lägga dessa resurser på militären.

Det säger man naturligtvis inte. Man ska både ha kakan (Nato-motståndet) och äta upp den (Välfärd och pensioner). Det är knappast trovärdigt och ansvarsfullt.  

För några veckor sedan meddelade Kalmarhem att man gör en storsatsning på att få fram laddstolpar till samtliga lägenheter under en två-års period. Idag går Kalmar kommun ut och erbjuder privata företag att sätta upp laddstolpar runtom i kommunen. Upp emot 300 platser erbjuds och intresset verkar stort. Riktigt bra!