Kris i befolkningsfrågan?

I förra veckan kom SCB med siffrorna för befolkningen 2023. Kalmar och Mörbylånga var de enda kommunerna som växte under året. Övriga kommuner tappade invånare. Lika illa var det i många andra delar av landet. I Blekinge backade samtliga kommuner. I hela riket ökade befolkningen med blygsamma 30 000.

Tillskottet från utlandet är marginellt och barnafödandet rasar. Det här gör mig riktigt bekymrad.

Befolkningstillväxt betyder otroligt mycket rent ekonomiskt. Vem vågar köpa ett hus i en kommun som tappar invånare? Hur ska näringslivet och äldreomsorgen klara kompetensförsörjningen i ett läge där antalet människor i arbetsför ålder krymper? Vilken fastighetsägare får lån för att investera i hyresrätter på en sådan marknad?

Jag brukar inte vara någon dysterkvist men detta är faktiskt oroande för stora delar av landet och för Sverige som nation. Lägg därtill att vi är i en lågkonjunktur och har ett omvärldsläge som inte direkt är gynnsamt.

Efter finanskraschen när Lehman Brothers gick i konkurs 2008 så tog det cirka fem år innan det började vända rejält. Också då var kommunerna hårt drabbade. Många gjorde omfattande besparingspaket och höjde skatten.

I ett antal år växte befolkningen och konjunkturen vände upp rejält under cirka 10 år, från 2013-2023. Det gjorde att arbetslösheten pressades tillbaka och kommunerna kunde börja investera och gasa.

Skulle det nuvarande mer dystra läget också kompletteras med ett antal år då Sverige har en noll-tillväxt när det gäller befolkning då kommer det faktiskt bli jobbigt på riktigt, inte minst för kommunsektorn.

Jag lyssnade imorse på Nordeas chefsekonom Annika Winsth som var i Kalmar. Hon förutspådde att staten måste skjuta till ganska rejäla summor till kommuner och regioner för att undvika ett läge där vi spär på lågkonjunkturen genom stora besparingar och varsel. Jag hopas hon får rätt!

Nu lite fakta och siffror kring befolkningen i Kalmar.

Vi var vid årsskiftet 72 304 personer. Det är en ökning med 286 personer, vilket är den lägsta ökningen sedan 2013. Även här är det färre födda barn som slår igenom. Det föddes exakt 700 barn under 2023.

Flyttnettot till Kalmar var på 227 personer och födelseöverskottet blev 47 personer.

Kalmar län minskade med 1044 personer. Kronoberg med 649 personer och Blekinge med 767 personer. Det här är inte bra för Sydöstra Sverige!

Växjö ökade med blygsamma 437 personer medan Karlskrona tappade 262 invånare. I Kronoberg tappade alla kommuner utom Växjö invånare och i Blekinge tappade som sagt alla kommuner.

Detta i ett läge där näringsliv och offentlig sektor skriker efter arbetskraft.

Vi kan som land och som landsdel klara nåt år med dessa siffror men håller det i sig då har vi faktiskt en större ”Kris i befolkningsfrågan”.