Sverige behöver rusta upp snabbare

Just nu pågår Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. När jag jobbade  på ungdomsförbundet och senare på regeringskansliet så var jag ett antal gånger med på dessa tillställningar. Även på den tiden var det väldigt bra och informativt men det säkerhetspolitiska läget var ju helt annorlunda.

Jag försöker följa årets konferens så gott det går via media och på sociala medier. Jag tycker det är bra att både politiken och myndigheterna samfällt markerar det allvarliga säkerhetspolitiska läge som vi befinner oss i. Att Sverige faktiskt kan hamna i krig.

Chefredaktören på Aftonbladets ledarsida Anders Lindberg skrev en ledare för ett par dagar sedan där han pläderade för en mycket snabb upprustning av Sveriges militära och civila förmåga. Den takt som upprustningen nu sker är på tok för långsam. Hans förslag är att staten löser detta genom att ta upp lån.

Jag brukar vara försiktig när det gäller pengar men i detta fall håller jag med honom. Sverige har under många år samlat i ladorna för att möta kriser. Om inte vi kan möta ett krigshot med dessa reserver så vet jag inte när reserverna ska användas?

Syftet med en sådan upprustning är ju att förhindra att Sverige blir indragen i ett krig. Vi ska ha sådan kapacitet och sådana muskler att ett väpnat angrepp mot vårt land helt enkelt kostar för mycket för Ryssland.

Och detta behöver göras oavsett Nato-medlemskap. I höst är det val i USA. Om Trump återigen blir president så kommer Nato att bli betydligt mindre förutsägbart. Europa kommer i ett sådant läge att behöva klara sig själva i högre utsträckning.