Val, 1 maj, koncernstyrning, generationskostnader, UF & Ironman

Möten hela måndagen som avslutades med styrelse för partiet i Kalmar. Känner mig väldigt trygg med den valplanering som redan finns. Den nya ombudsmannen Linus Hellman har kopplat järngreppet om det mesta. Redan nu finns alla datum för dörrknackning och mycket annat inlagt. Även programmet för 1 maj med väldigt spännande talare är redan klart och kommer släppas när det närmar sig. Jag tror upplägget kommer locka väldigt mycket folk och då inte bara de som traditionellt brukar vara med och fira 1 maj.

Idag har det varit styrelse med Kalmar kommunbolag som är moderbolaget för alla kommunala bolag. Jag kom ihåg när jag började som kommunalråd och blev ordförande i ”pappersprodukten” Kalmar kommunbolag. Då levde alla kommunala bolag helt sina egna liv, koncernstyrning i egentlig mening existerande inte.

Nu är det helt annorlunda. Kommunbolaget fungerar som en koncernmoder och det sker väldigt mycket samordning mellan bolagen, inte bara ekonomiskt utan också rent praktiskt. Också samordningen mellan kommunen och bolagen fungerar numera väldigt bra. Vi har till och med en gemensam uttalad koncernledning med kommundirektören Annette Andersson och VDn i Kalmar kommunbolag Ola Johansson. De bereder saker gemensamt och jobbar ihop för att få största möjliga nytta för skattebetalarna och bolagens kunder.

Det har givit resultat. I år gör kommunkoncernen ett preliminärt resultat på 118 miljoner. Soliditeten i moderbolaget går från urstarka 80.2 procent år 2016 till 86.2 år 2017.

Tillsammans med kommunens preliminära resultat så blir det en kvarts miljard i resultat. Ett väldigt bra resultat som innebär att både i bolagen och kommunen kan finansiera en större andel av framtida investeringar utan att låna. Det är det som är finessen med kommunala starka resultat! Ju mindre man lånefinansierar desto mindre skjuter man kostnader på kommande generationer.

Apropå att skjuta kostnader på kommande generationer. När vi säljer mark för exempelvis bostadsbyggande så fortsätter vårt ansvar för infrastruktur, snöröjning, gatubelysning med mera i evig tid. Det blir en årlig kostnad som blir större och större för varje år. Mot den bakgrunden försöker vi nu få igenom en modell som innebär att en del av exploateringsintäkterna sätts av för denna framtida drift. I 2017 års bokslut handlar det om 33 miljoner kronor.

Nu pågår en diskussion inom revisionen om detta är förenligt med regelverket eller om vi kommer få en anmärkning för detta.

Jag är inte särskilt sugen på att få ett stort politiskt tjafs om detta på grund av det år vi är inne i.

Gillar inte revisionen att vi inte vill skjuta kostnader på framtida skattebetalare så får vi strunta i det i år och ta en generaldiskussion om detta när nya fullmäktige tar beslut om budgeten för de kommande åren.

Resultatet av detta blir i så fall att vårt preliminära bokslut för kommunen blir 169 miljoner istället för 136. Det är ett kanonresultat som innebär att vår självfinansieringsgrad mot investeringar ökar ännu mer. Det skulle vara det bästa enskilda resultatet någonsin i Kalmar kommuns moderna historia (bortsett från år då vi genomfört försäljningar och fått reavinster).

Jag beklagar det dock för det innebär att vi låter framtida skattebetalare betala drift och underhåll för vägar som dagens politikergeneration säljer… Jag tycker helt enkelt att det är moraliskt fel.

Krångligt. Ja men vem har sagt att livet ska vara enkelt.

Jag gläds väldigt mycket åt att Ironman i Kalmar av utövarna röstats fram till den bästa tävlingen i världen. Stort Tack till alla inblandade!!

Under de senaste åren har vi satsat på att öka andelen UF-företag. Det har bland annat blivit ett mål i budgeten. Därför känns det extra roligt att näringsminister Mikael Damberg kommer och deltar på UF-mässan i Kalmar den 14 mars.

Jag noterar att arbetsmarknaden av Arbetsförmedlingen bedöms som urstark just nu. Jag kan bara hålla med. Var jag än rör mig så berättar företag om att man är i behov av att nyanställa. Extra roligt är att industrin i Kalmar går så bra. Många av dessa företag har den senaste tiden också hittat sin kompetens bland nyanlända.

Kalmar län med landets näst äldsta befolkning hade haft väldigt stora problem med kompetensförsörjningen utan de invandrare som kommit under de senaste årtiondena.

Nu ska jag träffa gymnasieungdomar som ska öva inför ett sitt egna ”Minifullmäktige”. Ska bli kul!