Lite om varje

Nedan finns ett utdrag ur den strategiplan för Destinationsutveckling som kommunstyrelsen tog i enighet förra tisdagen.

Två dagar senare lämnar ledamoten i kommunstyrelsen Thoralf Alfsson (SD) in en motion där han föreslår att kommunen ska uppmärksamma firandet av Gustav Vasa år 2020.

Antingen har han inte läst de handlingar han själv fattat beslut om eller också hoppas han kunna ta åt sig äran för ett firande vars planering redan startat.

” Det är önskvärt att ha ett större evenemang var fjärde år, som många aktörer i staden kan samlas kring. Ett exempel är 2020, då universitetets nya lokaler i hamnen invigs och då det är 500 år sedan Gustav Vasa landsteg vid Stensö udde. För att kunna hantera evenemang av denna storlek krävs framförhållning. Resurser för detta bör därför avsättas minst ett par år i förväg.”

I fredags hade vi sista mötet i den Parlamentariska landsbygdskommittén. Vi är tolv ledamöter från samtliga partier som träffats och försökt mejsla ut förslag och strategier. Till vårt förfogande har vi haft ett mycket kompetent kansli på fyra medarbetare. Under de senaste åtta månaderna har det letts av Sören Häggroth som varit både statssekreterare och generaldirektör. Nu återstår en del putsande innan vi får den sista versionen utsänd. Överlämnandet till regeringen sker under januari.

Det har varit väldigt lärorikt att få leda kommittén under dessa dryga 1.5 åren. Jag kommer dock inte sakna att få läsa långa PM under kvällar och helger..

Idag sedvanligt möte med majoriteten och alla ordförande i nämnder och styrelser. På lunchen träffar jag Telia. Imorgon är det arbetsutskott och planutskott. På planutskottet tas bland annat första besluten kring försäljningen av nuvarande brandsstationen.