Lite gott & blandat

Imorgon besöker landsbygdsminister Sven Erik Bucht Kalmar. Det är besök på More Biogas, Kalmar Lantmän , Christinelunds gård och Holmsbergs gård. Samtliga besök är hos företag som satsar hårt för att utveckla de Gröna Näringarna i vår region. Känns väldigt bra att landsbygdsministern kommer hit.

Anledningen till besöket beskriver regeringskansliet ganska bra själva på sin hemsida.

”Kalmarregionen är en av Sveriges främsta lantbruksregioner, där både livsmedelsproduktionen och förädlingsindustrin ökar.”

Idag hade vi kommunstyrelse och tog bland annat beslut kring att flytta resurserna som finns kvar i Kalmar flygutveckling till Kalmar Öland Airport. Miljöpartiet var naturligtvis emot, precis som vanligt när det gäller flyg. Idag tonade dock Patricia Vildanfors ned beskyllningarna om att vi skulle gjort oss skyldiga till penningtvätt vilket är ett tämligen grovt brott!

I mer än 20 år har det talats om behovet av ytterligare internationellt flyg till och från Kalmar. Då precis som nu är det dock ingen flygoperatör utanför storstäderna som etablerar en sådan flyglinje utan stöd den första tiden.

Mot den bakgrunden blildades Kalmar flygutveckling AB under 2012. Rikshem avsatte 5.5 miljon i kapital och kommunen avsatte lika mycket, pengarna togs från den reavinst som uppstod när vi gjorde vår stora fastighetsaffär.

Sedan dess har det arbetats febrilt med att få till stånd ett samarbete med ett bra flygbolag. Under hösten startade flygningarna till Berlin med BMI som operatör. Nu tar Sparrow över flygningarna.

Lyckas vi med denna satsning etablera en reguljär flyglinje till Berlin så skulle det vara väldigt bra för hela vår region. Det skulle dessutom stärka Kalmar Öland Airport som Smålands största flygplats.

De 5.5 miljon som vi avsatte som en engångsinsats under 2012 kan jämföras med de 55 miljoner som kommunen genom åren lagt på att bygga upp och etablera biogas i Kalmar. Eller de närmare 70 miljoner som skattebetalarna varje år lägger på att underskottsfinansiera Stångådalsbanan och Tjustbanan. När det gäller dessa pengar har miljöpartiet överhuvudtaget inga synpunkter.

Vi ska vara glada för att vi har en flygplats som går riktigt bra! Vi har den enda kommunala flygplatsen som inte behöver något driftsbidrag från kommunen! Trafiken ökar dessutom varje år. I Norrköping och Linköping lägger man exempelvis in över 20 miljoner vardera i driftsstöd. Per år.

Under det kommande året kommer vi med stor sannolikhet ge oss in i ett EU-projekt som handlar om att få fram miljövänligt flygbränsle.

Igår presenterades Kalmars första miljöbokslut. Det ligger på vår hemsida. Ger en väldigt bra bild av vad som görs och det är mycket!

Några exempel på aktuella frågor inom området:

* KSRR har startat sortering av matavfall som blir biogas.

* Kollektivtrafiken har växt med 32 procent.

* Vi har just nu igång ett landets största energiffektiviseringsprojekt.

* En samlastningscentral invigs i april. Transporterna av mat till kommunal verksamhet minskar med 80 procent.

* Vi äger ett kommunalt vindkraftverk som ger oss grön el, det ger dessutom ett överskott på en miljon.

* Stora satsningar på Kalmar cykelstad.

* Vi har just lämnat in en ansökan om en stor musselodling i Kalmarsund.