Kalmartravet fick respit

I dagarna har STC haft styrelsemöte för att diskutera frågan om vilka banor som ska få sin status omklassad.

Kalmartravet har i ett tidigare beslut klassats ned till en anläggning som får begränsningar som året runt bana. Det skulle få ödesdigra konsekvenser för Kalmartravet och travsporten i hela sydöstra Sverige. Avståndet till närmaste bana blir 25 mil medan man i Mälardalen behåller samtliga travbanor utan några förändringar.

En av deltagarna på Kalmartravets möte för några veckor sedan påpekade det orimliga i detta. "Här få vi 25 mil medan man i mellan Sverige nästan kan rida mellan banorna".

En annan märklighet i det beslut man tagit är att man inte gjort någon som helst konsekvensanalys. Det är ju ganska grundläggande i allt beslutsfattande…

Frågan har också diskuterats i riksdagen sedan Desirre Liljevall ställt en fråga till ansvarigt statsråd om hur detta lever upp till det statliga kravet på god geografisk spridning.

Nu meddelas att Kalmartravet får respit i ett år. Under det året får alla inblandade nu verkligen lägga manken till för att visa på behovet av en fullskalig travbana i Kalmar. Ett litet steg på vägen är det men slaget är inte vunnet förrän beslutet om begränsning är helt upprivet.