Första mötet med Advisory board om militär verksamhet & Södermörerevyn

Igår hade vi första träffen med den rårdgivande grupp/Advisory Board som enligt beslut i kommunstyrelsen ska vägleda oss i arbetet med att få till ökad militär närvaro till Kalmar län.

Vi är tillsammans med hela Kronobergs län en vit fläck när det gäller fast etablerad verksamhet för Försvarsmakten. Vårt geografiska läge vid Östersjön borde därtill göra oss intressanta.

Dessutom ska Försvarsmakten i det närmaste fördubbla antalet medarbetare de kommande åren. Den kompetensförsörjningen kommer bli väldigt svår att klara om delar av landet inte har någon militär verksamhet.

Det går att jämföra med expansionen av polisen. Hade inte den förra regeringen utökat antalet polishögskolor och spridit dem över landet så hade man knappast klarat den expansion som myndigheten nu går igenom.

Parallellt pågår arbetet med en ny Översiktsplan där tre olika möjliga områden pekas ut. Översiktsplanen beslutas av kommunfullmäktige till sommaren. Med detta som grund så har vi underlättat en framtida etablering för Försvarsmakten. En Översiktsplan gäller i femton år och det hade varit korkat att inte ta höjd också för detta när vi ändå var igång.

I vårt Advisory Board ingår flera namnkunniga personer med lång erfarenhet.

Överste Lennart Klevensparr som bland annat varit chef för LV6 i Halmstad.

Fd riksdagsledamöterna Anders Andersson (KD), Anders Åkesson (C) och Jan R Andersson (M). 

Fd landshövdingen på Gotland och Kalmar län Cecilia Schelin Seidegård samt fd regiondirektören i Skåne och Kalmar län Alf Jönsson. 

Från politiken i Kalmar finns Erik Ciardi, Christopher Dywik, Hanne Lindqvist och undertecknad med.

Kvällar och helger fylls nu med förberedelser för Södermörerevyn som har premiär i Bjursnäs bygdegård 11 mars. Vi spelar sedan fyra föreställningar per helg fram till början av april.

Att vara med i en revy är att placera sig själv extremt långt bortanför sin egen ”comfort zone”. Nervositeten för en utpräglad amatör som jag själv är väldigt stor. Samtidigt är det kul att utmana sig själv.

Extra roligt i ett gäng där vi verkligen gör allt själva. Från att skriva till att bära stolar, bygga scen och servera kaffe.