SKR, Medarbetare-enkät, självständiga myndigheter & regeringsformen

Riktigt bra och viktigt att SKR nu får en stabil politisk majoritet i form av S, C, V och Mp.

Bland annat Barometerns ledarsida har i flera artiklar drömt om en majoritet av M, KD, L, C och SD. Att Centern skulle sätta sig i ett styre som i alla beslut och i alla val är helt beroende av Sverigedemokraterna kan nog inte betraktas som något annan än en dröm från den mörkblåa ledarsidan.

Därtill är SKR en medlemsorganisation där man i största möjliga mån söker konsensus. Att i det läget forma ett styre som helt vilar på SD hade helt förändrat det politiska arbetet i organisationen.

På arbetsutskottet idag så fick vi en dragning om den medarbetare-enkät som gjordes under hösten. Det är en mängd frågor som sedan sammanställs och analyseras. Alla svaren är anonyma. Medarbetarna i Kalmar kommun fortsätter att ge väldigt höga betyg i denna enkät vilket bådar gott inför framtiden.

Igår blev det klart att Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik inte får fortsatt förtroende från regeringen. Det är alltid upp till regeringen att bedöma om en GD ska få förlängt förordnande så där har jag inga synpunkter.

Det är istället uttalanden från SD som får mig att reagera.

I regeringsformen står det följande:

”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.”

Våra myndigheters självständighet är med andra ord reglerad i grundlagen.

Riksdagsledamoten Björn Söder tycks strunta fullständigt i detta. Han skriver på twitter:

”Dags att städa upp i myndighetssverige. Bort med asylaktivister från verket.”

Detta sker samma dag som regeringen ger besked om att Ribbenvik inte får fortsätta. Uttalandet är ett direkt slagskott mot myndigheters självständighet och Sveriges grundlag. Vill man ha en förändring av en inriktning så får man ändra lagar. Inte rensa ut myndighetsledningar. Det var exakt så här det började i Ungern som för övrigt är föregångslandet för Söder och hans kompisar.

Detta sker bara några månader efter regeringsskiftet. Hoppas vi aldrig accepterar eller är tysta inför detta. Står vi inte upp för grundlagen nu så kan ni tänka er hur långt det kan gå på fyra eller åtta år med SD!