Har idag en debattartikel inne i Barometern där jag beskriver vår agenda inför nästa mandatperiod. Läs gärna den om ni inte haft tillfälle.

Ett fokus som alltid präglat min drivkraft i politiken är förutsättningarna för nästa generation. Det var något som började ta rot redan när jag var i 20-års åldern och funderade på vad man skulle hitta på i livet.

Att stanna kvar i den här regionen var inte att tänka på. Pessimism, dåligt utbildningsutbud, Jantelag och nedläggningar av industrier var det som präglade Kalmar-regionen på den tiden.

Fortast härifrån var det istället som gällde. Efter några år i Göteborg, Växjö och Stockholm så kom jag ändå tillbaka och blev aktiv i kommunpolitiken i Kalmar.

Sedan dess har jag försökt driva på för att skapa utveckling och framtidstro. Jag ritade upp en lapp med ett antal olika områden som alla behöver utvecklas för att hjulet skulle börja rulla åt rätt håll. Det räcker med att ett eller två av dessa områden inte fungerar så börjar hela hjulet att hacka.

Syftet med lappen och den plan som fortfarande är aktuell var just generationsperspektivet. De barn och ungdomar som idag växer upp ska banne mig ha bättre förutsättningar och valmöjligheter än vad jag hade.

Ska man vara kommunpolitiker och få något gjort så är nyckeln att tänka långsiktigt och ha en tydlig färdriktning. Det är superlätt att fastna i detaljerna och bli fångad av agendor som sätts av tjänstepersoner eller media. Det ska naturligtvis hanteras men håll fast vid din färdriktning, sök stöd för den, argumentera och stå för den.

Jag tänkte här ge några exempel på ett antal frågor som fanns med på ”lappen” från 2006. En lapp som fortfarande finns på mitt skrivbord.

  1. Bredd på näringslivet och arbetsmarknaden. Kalmar var i många år en av landets mest sårbara kommuner på grund av ett beroende av några få stora bolag. Blev det lågkonjunktur eller nedläggningar så blev det extra sårbart. Därför måste vi ha bredd i näringslivet. Många bolag, små och stora, olika branscher och olika inriktning. Här har vi jobbat stenhårt genom bland annat Kalmar Science park och inkubatorn. Enligt WSP som varje år mäter kommunernas ”robusthet” för kriser så är numera Kalmar en av landets minst sårbara kommuner.
  2. Förvandlingen från högskolan i Kalmar till Linnéuniversitetet är kanske en av de viktigaste resorna som Kalmar gjort i modern tid. Att samla hela universitetet mitt inne i Kalmar var som bekant ingen spikrak resa men oj vilken betydelse det kommer ha på sikt. Dels att gå från att vara högskoleort till universitetsstad och dels allt det för med sig med nya utbildningar och forskning. Därtill  företag som vill växa i närheten av en sådan miljö.  Satsningen på juridiska utbildningar ger ytterligare ett ben att stå på. Nu diskuteras även stora satsningar inom E-hälsa och mer av ingenjörsutbildningar. Detta vid sidan av allt annat. Detta är något helt annat än den lövtunna utbildningskatalog som jag fick till mig som ung.
  3. Satsningen på att hand om vår egen skit och inte rulla denna bomb till nästa generation. Jag tänker både på investeringen i ett nytt reningsverk för de kommande 50-70 åren utan också det faktum att Kalmar nu ligger längst fram i landet när det handlar om att byta ut gamla VA-ledningar. Vi har idag en utbytestakt på omkring 90 år. Just hanteringen av VA är kanske det bästa provet på om en kommun har ett generationsperspektiv eller ej. Att låtsas som att denna utmaning inte finns och rulla den till nästa generation är väldigt själviskt.
  4. Säkra en hygglig produktion av bostäder med rimliga hyror. I Kalmar har vi byggt mycket hyresrätter med statligt investeringsstöd. Detta efter en tid då det nästan enbart byggdes bostadsrätter i exklusiva lägen. Nu börjar vi hamna i balans och kan mer bygga i den takt som befolkningen växer. Får vi stor bostadsbrist igen så måste vi öka annars drabbas företagens möjligheter att rekrytera arbetskraft.  Bostadsbrist drabbar också alltid de som inte har mycket pengar eller kontakter. Så ska det inte vara i Kalmar. Du ska kunna flytta hemifrån även om du inte har föräldrar som kan köpa en bostadsrätt. Vi ska inte ha 25-åringar som bor hemma hos sina föräldrar för att det är omöjligt att få tag i en bostad till rimlig kostnad.
  5. Vi har under den senaste mandatperioden investerat för 3.2 miljarder utan att låna en krona. Vi har med andra ord inte gjort investeringar vars lån ska betalas av barn och barnbarn.
  6. I våras satte vi av 1.1 miljard från försäljningen av KIFAB till ett särskilt generationskonto. De ska bli en buffert och en krock-kudde för framtiden. Och det kommer att finnas utmaningar. Tänk bara på kostnaderna för att skydda Kalmar från framtida havs-nivå höjning. Jag har aktivt försökt få till stånd ett regelverk som innebär att det ska vara svårt att äta på detta kapital innan det vuxit till åtminstone två miljarder och då ska man bara kunna plocka en del av avkastningen. Sköter Kalmars politiker detta klokt så kan vi nu bygga ett rejält kapital som gör det möjligt att bli en av de kommuner som har mest stabil ekonomi. Soliditeten, inklusive vår pensionsskuld, kommer i år att gå över 40 procent. När jag började hade Kalmar haft många tuffa år bakom sig. Då var den -3 procent.
  7. Skapa en gemensam arbetsmarknadsregion i Sydöstra Sverige. Det är en väldig skillnad för hemvändare och för näringslivet om vår arbetsmarknadsregion är på 100 000 invånare eller på en 500 000. Genom satsningar på infrastrukturen, både tåg och E22 så vidgas denna region alltmer. Vi är inom räckhåll att knyta ihop oss med Karlskrona, Växjö och Oskarshamn. Det är något helt annat än tidigare.
  8. Klimat och vatten-arbetet är högprioriterat i Kalmar. Vi blev Årets miljöbästa kommun i år och ingår nu också i nätverk de kommuner som ligger längst fram. Med det nya reningsverket och den kraftiga minskning av fosfor och kväve som denna byggnation innebär så kommer vi med stor sannolikhet att bli den första kommunen runt Östersjön som klarar vårt åtagande enligt Baltic sea action plan. Imorgon börjar Kalmarsundsveckan som alla verkligen bör besöka.

Jag skulle kunna hålla på ännu längre med fler exempel på hur generationsperspektivet har varit en drivkraft i mitt engagemang. Det handlar om föreningsliv, idrottsanläggningar, hög kvalité i skolan och mycket mer men då blir det en hel uppsats.

Hur eller hur. Det här är min drivkraft. De som växer upp idag ska ha helt enkelt ha bättre förutsättningar än min egen generation hade.

Och det är faktiskt viktigare än nästa val.

Hade vi bara fokuserat kortsiktigt på söndagens val så hade vi knappast tagit beslut om att låsa in 1.1 miljard i ett generationskonto eller betalat av på vår pensionsskuld i flera omgångar.

Men. Det hade varit som att kissa på sig. Varmt en stund och sedan  kallt jäkligt länge.

 

 

Att nästa generation är viktigare än nästa val är min politiska drivkraft!