Nu är det intensiva tider. Allt ska beslutas och avgöras före sommaren. På måndag är det sista mötet med kommunfullmäktige före valet. På det mötet är det bland annat beslut om Generationskonto på 1.1 miljard, en engångsintäkt från försäljningen av KIFAB som ska förvaltas och värdesäkras för utmaningar som Kalmar som kommun behöver möta i framtiden. Jag kommer argumentera hårt för att en engångsintäkt inte ska användas till löpande drift. Sådana förslag finns från M, L, KD och faktiskt också MP vilket förvånar mig en smula.

På fullmäktige tas också beslut om ny detaljplan för Norrliden centrum. Det medger byggnation av ny livsmedelsbutik, bostäder, ny hälsocentral och folktandvård. Kommer bli ett rejält lyft.

Även i Lindsdals centrum är en ny detaljplan färdig för beslut, planen möjliggör bland annat ett nytt Vård och omsorgsboende med Träffpunkt och lokaler för hemtjänst. Efterlängtat och välbehövligt.

Innan måndag ska dock äldsta dottern ta studenten. Är en milstolpe för både henne och för mig som förälder. Ska bli väldigt roligt att stå på Staggs skolgård med en riktigt rolig skylt och se utspringet!

På nationell nivå verkar oppositionen ha bestämt sig för att gyttjebrottning är enda sättet att komma ur greppet som Magdalena Andersson har i opinionen. Misstroendeförklaringar och kaos ska framställa regeringen som svag. Jag är inte säker på att det lyckas.

Tror måhända att svenska folket vill ha trygga och stabila politiker med ett krig pågående i vårt närområde men internt är säkert konfrontationen uppskattad och i bubblan tycker man säkert att man är framgångsrik. Utifrån sett så ser det dock mest ut som ett spektakel.

 

 

 

Nybloggat om Generationskonto, Norrliden, Lindsdal, student & gyttjebrottning