Riktigt kul! Kalmar växer näst mest av alla landets residensstäder. Gotland i topp!

För några veckor sedan kom SCB med sina befolkningssiffror för de tre första kvartalen 2021.

Befolkningsökningen i Kalmar till och med den sista september uppgick då till 926 personer, totalt 71 255 personer.

Det är höga födelsetal och flyttöverskott som ligger bakom vår ökning. Flyttöverskottet från övriga Kalmar län är 112 personer, lägre än på många år. Istället är flyttöverskottet från övriga Sverige rekordhögt, +297.

Kalmar län hade i slutet av september 246 965 invånare, en ökning med 955 personer.

Man kan definitivt säga att urbaniseringstrenden mot framförallt huvudstaden har brutits.

Riket har 10 435 447 invånare, en ökning med 56 152 personer vilket motsvarar 0.54 procent. 

Här följer en lista på befolkning i landets residensstäder.

 1. Gotland, 61 031, ökar med 907 personer vilket motsvarar 1.5 procent.
 2. Kalmar, 71 255, ökar med 926 personer vilket motsvarar 1.3 procent. 
 3. Uppsala, 236 509, ökar med 2 670 personer vilket motsvarar 1.1 procent.
 4. Växjö, 95 671, ökar med 812 personer vilket motsvarar 0.8 procent.
 5. Malmö, 350 647, ökar med 2 698 personer vilket motsvarar 0.78 procent.
 6. Nyköping 57 511, ökar med 440 personer vilket motsvarar 0.77 procent.
 7. Jönköping 143 415, ökar med 988 personer, vilket motsvarar 0.7 procent.
 8. Halmstad 104 461, ökar med 707 personer vilket motsvarar 0.68 procent.
 9. Västerås 156 597, ökar med 1 046 personer vilket motsvarar en ökning med 0.67 procent.
 10. Östersund 64 354, ökar med 369 personer vilket motsvarar en ökning med 0.58 procent.
 11. Göteborg 586 425, ökar med 3 369 personer vilket motsvarar en ökning med 0.57 procent.
 12. Umeå 130 873, ökar med 649 personer vilket motsvarar en ökning med 0.51 procent.
 13. Linköping 165 408, ökar med 792 personer vilket motsvarar en ökning med 0.5 procent.
 14. Falun 59 796, ökar med 268 personer vilket motsvarar en ökning med 0.45 procent.
 15. Karlstad 95 167, ökar med 339 personer vilket motsvarar en ökning med 0.35 procent.
 16. Luleå 78 787, ökar med 238 personer vilket motsvarar en ökning med 0.3 procent.
 17. Örebro 156 837, ökar med 456 personer vilket motsvarar en ökning med 0.29 procent.
 18. Gävle 103 124, ökar med 220 personer vilket motsvarar en ökning med 0.21 procent.
 19. Karlskrona 66 658, ökar med 143 personer vilket motsvarar 0.2 procent.
 20. Stockholm 977 345, ökar med 1 794 vilket motsvarar 0.18 procent.
 21. Härnösand 25 024, minskar med 90 personer vilket motsvarar -0.35 procent