Handeln, restriktioner kontra covid-pass, splittring & Stångådal- och Tjustbanan

Hade ett väldigt bra frukostmöte kring Stadskärne-utveckling den här morgonen. Ett omfattande analysarbete har gjorts gemensamt mellan handeln, fastighetsägarna och Kalmar, Västervik och Oskarshamns kommuner. 

Det som fick mig att studsa till var att omsättningen inom handeln bara rört sig marginellt under pandemiåret 2020 jämfört med 2019. De närvarande på mötet menade att siffrorna inte heller har dykt särskilt mycket under 2021. Det bådar gott och visar att befolkningen sluter upp och fortsätter handla lokalt. E-handeln har ökat rejält men fortfarande så är denna del av handeln ganska liten, rent omsättningsmässigt.

Jag tror vägen framåt är mer samverkan och långsiktiga gemensamma strategier/arbetsgrupper. Ett sådant arbete drog vi igång under förra året, mitt i pandemin, för att kunna ha en klar väg framåt när vi är igenom detta helsike.

På tal om pandemin. Här tror jag vägen framåt är Covid-pass nästan överallt istället för nedstängningar. Det är ett effektivt sätt att få upp vaccinationsgraden men det innebär också att näringslivet överlever, inte minst restaurangerna.

Är det så att smittspridningen skulle ta fart ännu mer och att man behöver sätta in tyngre åtgärder så bör både företag och kommuner/regioner inte springa och avboka exempelvis julbord som är så viktiga för näringen. Istället bör man ringa till berörd restaurang och omvandla julbordet till en Take-away lösning, minst motsvarande den bokning man gjort!

I måndags hade vi kommunfullmäktige och tog beslut om budgeten för nästa år. Vi har lagt en väldigt stark budget som både innehåller offensiva satsningar samtidigt som vi höjer överskottsmålet. Under de närmaste åren behöver vi ha högre överskott för att klara de investeringar som vi vet kommer om tre-fyra år.

Majoriteten bestående av S, C och V har idag 35 av kommunfullmäktiges 61 mandat. Mot vårt budgetförslag stod inte mindre än fyra! budgetförslag från oppositionen.

Ett budgetförslag från M, KD och L där man föreslog sänkt skatt med 10 öre och ett mindre överskottsmål än majoriteten. Denna konstellation har idag 16 av 61 mandat.

Ett budgetförslag från SD där man föreslog oförändrad skatt och samma överskottsmål som majoriteten. SD har idag 7 mandat.

Ett budgetförslag från Mp som också föreslog oförändrad skatt och samma överskottsmål som majoriteten. Mp har idag 2 mandat.

Ett budgetförslag från Thoralf Alfsson med 40 öre i sänkt skatt och samma överskottsmål som majoriteten.

När jag påtalande att man knappast kunde kalla oppositionen varken samlad eller enad så blev miljöpartiets Max Troendle upprörd och hävdade att jag ägnade mig åt spelteorier. En väldigt märklig ingång från en miljöpartist som mer och mer uppträder som någon form av försvarsadvokat åt de högerkonservativa partierna.

Om man inte ens tio månader före ett val får påpeka att oppositionen är splittrad när får man då göra det?

Jag ser att det är en del diskussioner om Trafikverkets förslag till nationell plan. Jag är ju jävig eftersom jag varit med och beslutat om den.

Helt ärligt så tror jag att de mest besvikna idag är oppositionen i region Kalmar. De hade inte förväntat sig att Trafikverket skulle föreslå över 400 miljoner i nya signalsystem på Stångådal- och Tjustbanan. De hade nog inte heller trott att denna bana, som den enda, finns med som utpekad brist där investeringar för över en miljard ska studeras med syfte att skapa ”regionförstoring”. I verkligheten innebär det att banorna är mer närmare en upprustning än vad man varit de senaste 30 åren!

Med det sagt så behöver nu väldigt mycket energi läggas på att också få regeringen att gå på detta och sedan göra ett gediget arbete under nästa period. Det är genom ett idoget och envetet arbete som andra runtom i landet lyckats.