Kalmar växer mer än Stockholm! Uppsala växer mest

Idag kom SCB med sin befolkningsstatistik för 2019. Det intresserar mig av flera anledningar. Dels så ger det en bild av hur vi står oss i förhållande till andra men det avgör också våra skatteintäkter framåt.

Hela Sverige ökar sin befolkning med 97 904 personer vilket motsvarar 0.9 procent. Det är en av de lägsta befolkningsökningarna på flera år.

Kalmar län ökar glädjande sin befolkning med 776 personer vilket motsvarar 0.3 procent. Det innebär att Kalmar län, trots en ökning, tappar i förhållande till riket.

Kalmar kommun ökar sin befolkning med 957 personer vilket motsvarar 1.4 procent.

En intressant notering är att Stockholms län fortsätter ha ett negativt inrikes flyttnetto. I år är det 1676 fler personer som flyttade från Stockholms län än till länet. Myten om att Stockholm tömmer övriga landet kan därmed avlivas. Befolkningstillväxten i Stockholms län kommer nu av invandring och höga födelsetal.

Hur står sig då Kalmar i förhållande till övriga residensstäder? Bra!!

Vi är den 15e största residensstaden men ligger på delad 4e plats när det gäller relativ befolkningsökning!

Uppsala utklassar alla andra residensstäder och växer mest med en befolkningstillväxt på 2.4 procent. Sedan händer ingenting, ingenting och sedan kommer Växjö med 1.65 procent. På tredjeplats kommer Halmstad, Karlstad och Örebro på 1.5 procent.

På fjärdeplatsen av de 21 residensstäderna kommer Kalmar, Malmö och Umeå med en befolkningstillväxt på 1.4 procent.

Femteplatsen går till Jönköping, Västerås och Göteborg som växer med 1.3 procent.

På sjätte plats kommer Linköping och Stockholm med 1.2 procent.

Sjua i befolkningstillväxt bland residensstäderna är Nyköping som växer med 1 procent.

Gävle och Östersund hamnar på plats 8 med en tillväxt som motsvarar riksgenomsnittet på 0.9 procent.

Falun växer 0.8 procent och hamnar på plats 9.

På plats 10 återfinns Gotland som växer 0.7 procent.

Luleå är på plats 11 med sina 0.35 procent.

Härnösand är på plats 12 med 0.3 procent och Karlskrona som tappar befolkning är på jumboplats.

För sydöstra Sverige är det inte bra att Karlskrona och Blekinge går kräftgång i befolkningstillväxt. Det försvagar oss alla.

Men idag kan vi väl ändå glädja oss över att Kalmar trots sin litenhet och risiga tillgänglighet ändå hänger med i toppen. Att vi har högre relativ befolkningstillväxt än Göteborg, Stockholm och många andra storstäder är faktiskt riktigt roligt.