Ny ishall & särredovisning av VA

Hade ett bra möte med företrädare för Kalmar HC och Kalmar konståkningsklubb i måndags eftermiddags. Vi är överens om att tidsplanen för ny ishall ligger fast. Det innebär upphandling under våren som kommer. Under tiden arbetar vi gemensamt med de sista delarna kring utformning och en lösning under den tid som byggnationen pågår. Det är en stor investering för kommunen och nu måste vi hitta en lösning som kan tjäna oss i många år framåt.

Ägnade hela tisdagen åt styrelsemöte på Svenskt Vatten i Stockholm. Hade tur som flög från Bromma och slapp allt trafikkaos som brukar vara kring Nobel-festligheterna.

De kommande årens investeringar i VA kommer vara gigantiska för landets kommuner. Nya krav, ökad befolkning och hantering av gamla anläggningar kommer kosta många tiotals miljarder och utgöra en stor del av kommunernas totala skuldsättning.

Mot bakgrund av att VA verksamheten helt styrs av en egen lagstiftning som heter Lagen om allmänna vattentjänster så är regleringarna hårda. Det innebär att VA-kollektivet (de som är anslutna till Vatten och avlopp) helt ska bära sina egna kostnader och intäkter.

Det är det enda området som har en så hård reglering. Jag tycker det är bra även om lagstiftningen är lite fyrkantig. Den egna lagstiftningen garanterar dock att Vatten inte blir en marknad eller att kommuner kan ta utdelning från VA-kollektivet.

Att VA-lagen finns ger dock en möjlighet till en förändring av redovisningen av kommunernas samlade skulder där VA borde särredovisas för sig själv och inte blandas ihop med kommunernas skuldsättning i övrigt.

Risken är annars att investeringar i VA konkurrerar om medel som behövs för att bygga skolor och vård- och omsorgsboenden. Detta trots att finansieringen av dessa skulder ligger helt utanför den övriga kommunala finansieringen.

Det kan i förlängningen innebära att kommuner tvingas hyresupphandla fastigheter utan någon möjlighet att kunna ställa det mot byggnation i egen regi. På det sättet kan marknaden sätta vilka hyror som helst och kommunerna får stå för kalaset oavsett kostnad. En del kommuner är redan nära att slå i taket för sina låneskulder, inte sällan utgör VA en stor del av denna skuld.

Här behövs en förändring. Har gjort inspel till lite olika instanser i ärendet. Blev tydligt på styrelsemötet att detta är en högaktuell fråga i alltfler kommuner.

Nu träff med Region Jönköping som är på besök i Kalmar.

Imorgon upp tidigt för möte med Samhällsbyggnadsberedningen i Stockholm.

För övrigt noterar jag att tonläget på sociala medier blir värre för varje vecka. Varför kan man inte föra ett samtal i normal ton?