Guldfågeln & Söderport

Precis avslutat månadens möte med kommunstyrelsen. Var väldigt mycket årsrapporter och internbudget så själva mötet tog inte så lång tid. I anslutning till sammanträdet hade vi en mycket bra utbildning i Systematiskt arbetsmiljöarbete. Riktigt bra och nyttig föredragning. Hittills har 360 chefer i kommunen genomgått utbildning i detta.

Kommunstyrelsen hanterade också bokslutet. Vi gör ett överskott på 105 miljoner. Vi har under året investerat för 644 miljoner kronor. Det är framförallt skolor, bland annat Hagby, Djurängen och Halltorp. Det är vägar och förskolor.

En väldigt omdiskuterad fråga under 2018 var köpet av Guldfågeln arena. Jag har hela tiden varit tydlig med att köpet av arenan, driftsmässigt, ej skulle överstiga de kostnader kommunen hade för det årliga föreningsbidraget till Kalmar FF. (Nollsummespel).När vi ägt arenan i ett år så ska vi redovisa exakt utfall när det gäller driftskostnaden.

Dock. En fingervisning finns ändå i bokslutet som nu presenterats.

Hela den kalkyl som gjordes för arenaköpet baserades på att det till hundra procent skulle lånefinansieras. Så blev det inte.

Av de totala investeringarna på 644 miljoner så har vi ökat upplåningen med 100 miljoner under hösten. Vi klarar därmed med råge kraven på minst 50 procent i självfinansiering när det gäller investeringar.

Arenaköpets andel av kommunens totala investeringar är cirka 38 procent. Det innebär att 38 miljoner av den nya upplåningen på 100 miljoner kan härröras till arenan. Det innebär att kommunen med egen finansiering klarade över 200 miljoner, 85 procent av investeringen.

Lånefinansieringen blev 15 procent istället för 100 procent som kalkylen baserades på. Det är bra. Vi äger nu långsiktigt en arena som kostar mindre än tidigare modell med föreningsbidrag och som idag hade kostat mer än dubbelt så mycket att bygga.

Tror dock inte att det blir några helsidor på detta…

Ikväll ska vi ha ett gemensamt uppstartsmöte på Söderport med cirka 100 personer anmälda från S, C och V. Förutom trivsel så deltar Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson. Det blir en väldigt bra kväll!