Budget och nya namn i politiken

Varit urkass på att blogga ett tag nu. Veckan efter valet fick jag feber, när det var över så skulle jag lyfta några plåtar och fick då ryggskott. Det kryddades upp med ett förlorat vad med dottern som innebar att jag sedan några veckor är snusfri.

Sent en kväll så utmanande hon mig och sa att om S når över 28 procent i riksdagsvalet så slutar du snusa. Jag satte emot eftersom vi då låg på 24-25 procent i opinionsmätningarna. Stortorsk!

Hur eller hur så ska jag nu komma igång lite mer aktivt med bloggen igen.

Har idag suttit med majoriteten hela dagen. Under förmiddagen hade vi besök från Mörbylångas två tillträdande kommunalråd. Under eftermiddagen har vi arbetat med budgeten. Det är svårt. Demografin i form av fler äldre och yngre slår nu igenom med full kraft samtidigt som behovet av investeringar är gigantiskt. Ser likadant ut i hela landet. I många kommuner gjordes stora investeringar i samband med att man för 50 år sedan skapade större kommuner. Dessa behöver nu göras om, det handlar om allt från simhallar till vård och omsorgsboenden och reningsverk.

Inte blir det enklare av att vi inte vet vilken regering som landet ska få. Statens ansvar för kommunernas ekonomi är stort och kommer öka de kommande åren.

Idag släppte socialdemokraternas valberedning sitt förslag till ledamöter i kommunstyrelsen och ordförande i nämnder och bolag. Det slutgiltiga beslutet tas på ett medlemsmöte på torsdag och sedan av nya kommunfullmäktige på måndag.

Många av våra duktiga ordförande sitter kvar ytterligare en period på sina uppdrag. Bland de nya märks skogsföretagaren Magnus Uhr som blir ny ordförande i Södermöre kommundelsnämnd, Elisabeth Heimark Sjögren blir ny vice ordförande i kommunfullmäktige, Ola Erlandsson blir andre vice ordförande i Serviceförvaltningen, Lasse Johansson ersätter mig som ordförande i Destination Kalmar, Anna Thore blir ordförande i nya Vatten- och miljönämnden och Jenny Melander tar plats i kommunstyrelsen. Jenny är en stjärna som Kalmarborna kommer få se mer av. Hon är 23 år och ombudsman för SSU-distriktet, inflyttad från Blekinge med en examen i statsvetenskap. Hon har på kort tid fått igång SSU i hela länet och är väldigt drivande. Roligt att valberedningen sätter henne i kommunstyrelsen trots att hon inte är nämndordförande eller sitter i kommunfullmäktige.