Gästnätter, Bjursnäs bygdegård, imponerad & duell

2010 hade Kalmar kommun 342 000 gästnätter. År 2017 var det 419 000. Ingen dålig resa. I detta räknas bara kommersiella gästnätter på lite större anläggningar.

För att kunna fortsätta öka så måste kapaciteten byggas ut. Fler hotellrum, vandrarhem och även campingkapacitet behövs för att vi ska kunna ta emot fler besökare. Där ligger också nyckeln i att kunna ta emot större kongresser och konferenser. Kalmarsalen klarar det som anläggning men vi går inte sällan bet på att antalet hotellrum inom gångavstånd är lite för få.

Östran skriver om att Bjursnäs bygdegård får ta del av de kraftigt utökade investeringsstöden till föreningsägda anläggningar. I samband med detta lägger man in en bild på mig och antyder att det beror på att jag står på bygdegårdens scen några helger i april. Det är ganska lågt.

Jag är medskyldig till att vi gör en stor satsning på föreningsägda anläggningar för idrott, ridsport och bygdegårdar men fördelningen av medel sköter Kultur- och fritidsnämnden.

Ska styrelsen i Bjursnäs bygdegårdsförening avstå från att söka tillgängliga investeringsmedel till installation av kommunalt avlopp och kök för att jag står på scenen några helger?

Igår var majoriteten och besökte två delar av Serviceförvaltningen. Först Pumpen som är själva hjärtat i verksamheten när det gäller gator, badplatser, grönyteskötsel med mera. En bit över 100 medarbetare utgår därifrån varje dag.

Efter det besökte vi det nya köket på Oxhagshemmet där man lagar mat med väldigt hög kvalité till både våra särskilda boenden och äldre med hemtjänst. Nöjdheten bland de som äter maten är 93 procent!

Jag blir så imponerad vid dessa besök. Så många duktiga, engagerade och kvalificerade människor man möter. Fler borde få möjlighet att se den kommunala verksamheten på detta sätt. Är övertygad om att Kalmarborna skulle bli lika imponerade som jag! Kanske ska vi en dag om året ha ”Öppet hus” några timmar inom all kommunal verksamhet?

Jag har under en längre tid legat på för att under ett valår få till en debatt mellan de två statsminister-kandidaterna i Kalmar. En debatt där de båda får rejält utrymme att prata inför en stor publik. Tror det skulle locka på ett helt annat sätt än de sega tjafsiga debatterna i olika TV-studios. Nu verkar dörren ha öppnats för en sådan debatt i Kalmar. Vore väldigt roligt!

Ha en trevlig helg! Själv fokuserar jag på ytterligare en revy-helg i Bjursnäs bygdegård. Två föreställningar på lördagen och en på söndagen. Blir roligt!