Då hade jag sannolikt fått avgå!

I augusti skrev oppositionsrådet Christina Fosnes (M) en debattartikel i Barometern. Jag citerar ur artikeln med rubriken:

”Det är dags att visa handlingskraft”

” Moderaterna i Kalmar kommun vill återskapa en kommunal variant av dåtidens lokala poliskontor där man kan agera förebyggande med fler ordningsvakter i samverkan med socialkontor och polisen genom så kallade paragraf 3-områden, områden som godkänts av polisen.”

Det är på tiden att visa handlingskraft med fler ordningsvakter, fler övervakningskameror och upprättande av kommunala lokala Trygghetskontor där medborgarna kan traska in för att få hjälp och kontakt med vakter, fältassistenter och polis. Vi vill återta makten över tryggheten i Kalmar. ”

Jag svarade på denna artikel i en replik i Barometern och räknade då upp allt det vi gör för att öka tryggheten i Kalmar. Jag ställde också frågan om Moderaterna verkligen hade en finansiering av det Christina Fosnes föreslog. Det kostar inte lite pengar att bygga upp Trygghetskontor i olika stadsdelar och kommundelar i hela Kalmar kommun.

Oppositionsrådet Christina Fosnes svarade på min replik med rubriken ”Persson försöker förvirra som vanligt”

I repliken står följande:

”Tillåt mig småle åt frågan från Socialdemokraterna om vi har finansiering för Trygghetskontor. Svaret är ja.”

Längre ner i samma replik står följande:

”Naturligtvis har vi tänkt igenom finansieringen av Trygghetskontor och fler ordningsvakter. Att beräkna kostnaden är inte svårast i sammanhanget. Frågan vi alla borde ställa oss är istället vad kostnaderna för samhället blir om vi inte jobbar förebyggande. För oss ska trygghet, självständighet och jämställdhet vara självklart för alla som bor i Kalmar kommun. Vi moderater kommer alltid att bekämpa dem som försöker ta tryggheten ifrån oss.”

Idag kom Christina Fosnes med sitt budgetförslag och 0 kronor är avsatta till finansiering. För tre månader sedan skrev hon sina artiklar.

Hade jag agerat på samma sätt så hade jag sannolikt fått avgå.

Imorgon tänkte jag kommentera lite av de olika budgetförslagen i övrigt som oppositionen lade idag.