Fiber till 100 procent i Kalmar kommun!

Det här är en av de bästa dagarna under min tid som kommunalråd.

Idag har den politiska majoriteten presenterat en överenskommelse med Telia som innebär att samtliga hushåll/företag senast år 2020, sannolikt tidigare, får tillgång till bredband via fiber.

I princip varje vecka möter jag invånare och företagare som frågar om fiber. Särskilt på landsbygden. Därför känns detta besked väldigt bra. Att vi kommer bli en av de första kommunerna som på detta sätt säkerställer fiber i hela kommunen gör inte saken sämre.

Idag har drygt 61 procent av hushållen tillgång till fiber i Sverige. 86.7 procent har tillgång till fiber i Kalmar kommun. I tätorterna är det 93 procent medan det på landsbygden är 4 procent. Det är här skevheten och klyftan uppstår mellan stad och land. Så ska vi inte ha det i Kalmar kommun!

Uppgörelsen innebär investeringar på cirka 400 miljoner. 63 mil  ledningar ska ner i backen för att klara de återstående 4 300 hushållen/företagen.

Av dessa medel upphandlar och investerar Kalmar kommun 48 miljoner i infrastruktur som vi själva kommer att äga. Vi kommer bygga dubbel kanalisation för att i framtiden också kunna släppa in nya tjänster/operatörer. Beslut om detta kommer att tas i samband med budgeten i november.  Allt är därför under förutsättning av detta beslut. Den politiska majoriteten är dock helt överens.

Det här innebär att Kalmar kommun minst fem år i förväg kommer nå regeringens bredbandsmål.

I övriga Kalmar län är glesheten större och utbyggnaden lägre, 71 procent av hushållen i länet har tillgång till fiber. Lägst andel på landsbygden. För att öka möjligheterna för övriga länet att öka takten så kommer Kalmar kommun avstå från möjligheten att söka statligt stöd. Det innebär att potten för övriga länet ökar. Det är ett aktivt ställningstagande från den politiska majoriteten och handlar om att vi är beroende av övriga kommuners utveckling för att utvecklas själva.

Efter dagens besked kommer Telia nu kontakta de som tecknat sig och ge besked om tidpunkter men man kommer också öka takten i försäljningen. Beskedet från Telia idag var att ju fler som tecknar sig, desto fortare går utbyggnaden.