Äntligen!

Regeringen har vänt ett underskott till ett överskott på 80 miljarder. Hälften använder man till reformer och hälften använder man till att beta av statsskulden som nu är den lägsta sedan 1977. Det totala skattetrycket i Sverige sänks.

Satsningarna som görs på polisen och militären är riktigt stora och viktiga. (De är större än vad till exempel M föreslog i våras).

Nu läggs också politiken om så att de med sämst ekonomi får ta del av överskottet. Pensionärerna får kraftigt sänkt skatt och bostadstillägget höjs. I Kalmar kommun får 11 100 pensionärer sänkt skatt. Till 2020 så avskaffas pensionärsskatten helt.  (Den infördes av alliansen).

Barnbidragen och studiebidragen höjs med 200 kronor. Äntligen. De har inte höjts på över 10 år. I Kalmar berörs 8 700 hushåll.

Studiebidraget för studenter höjs också. Liksom sjukersättningen. Tidigare har taket i A-kassan höjts.

Sjukvården och skolan får stora tillskott. Komvux och yrkeshögskolan byggs ut mycket kraftigt för att möta bristen på arbetskraft och samtidigt pressa tillbaka arbetslösheten.

Därtill stora satsningar på klimat och miljö. Bland annat för vattenåtgärder.

Valfläsk skriker en del. Jag säger äntligen! Äntligen får vanligt folk och de med liten plånbok ta del av ett överskott. Att det dessutom är en politik som vi gick till val på gör inte att soppan smakar sämre. Tvärtom! Vi håller vad vi lovar, både lokalt och nationellt!

Och. Det är klart att oppositionen tycker detta är jobbigt. De kommer göra allt för att tona ner och ironisera över dessa satsningar. Sannolikt kommer man också försöka fortsätta prata Transportstyrelsen. Det vore ju hemskt om media skulle fyllas av en budget som gynnar vanligt folk!