Tvärskog och preliminärt bokslut

Jag och Anders Andersson var igår och besökte Rörviks sågverk i Tvärskog. Inget muntert samtal med anställda som i en del fall varit där i hela 40 år. Sågen i Tvärskog är en institution i bygden och betyder väldigt mycket. Vi ska ha nya samtal med företagsledningen under den närmaste tiden. Vi ska som kommun göra vad vi kan för att få till fortsatt produktion på en fin och stor anläggning som dessutom har färdiga produktionstillstånd.

Idag fick vi en rapport om kommunbolagets preliminära bokslut. Vi har vid sidan av Kalmar kommunbolag som är moderbolag åtta bolag. Allt från Kalmarhem till Kalmar Öland Airport och Kifab.

För ordningens skull skriver jag att denna verksamhet inte är skattefinansierad.

Det preliminära resultatet före bokslutsdispositioner och skatter landade på + 134 miljoner vilket är väldigt bra. Soliditeten i koncernen som helhet har ökat från 21 till 24 procent. Skuldsättningen har minskat från 2.6 miljarder till 2.4 miljarder.

Trots stora investeringar så har kommunkoncernen de senaste åren amorterat 600 miljoner vilket får betraktas som väldigt bra. Med en ökad soliditet så klarar vi även de investeringar som vi har framför oss med bland annat ett nytt reningsverk.

Kalmar kommunbolag som moderbolag har sedan 2010 ökat sin soliditet från cirka 13 procent till 78 procent år 2015.

Lägger man ihop de preliminära boksluten i kommunen och kommunbolaget så landar vi nästan på 200 miljoner. Det är bra och det kommer behövas framåt. Kommunsektorn har stora utmaningar framför sig!