Nej till sex-timmars dag & revansch för småländska träindustrin

En del borgerliga debattörer i Kalmar går och drömmer om att majoriteten i Kalmar ska införa sex timmars arbetsdag. Jag kommer inte stödja detta.  Arbetslinjen gäller både nationellt och lokalt.

I Kalmar län sjunker andelen i arbetsför befolkning från 58 procent till 53 procent de kommande tio åren. Det kommer bli en utmaning att ens med bibehållen arbetstid klara försörjningsbördan. Det finns också andra utmaningar som är mer angelägna, exempelvis arbetet med att minska delade turer.

Just nu ökar strömmen av flyktingar till Sverige. Flyktingströmmarna är nu större än under andra världskriget. Hösten, vintern och våren kommer innebära en kraftansträngning när det gäller att få boende och tak över huvudet till alla människor som flyr krigets Syrien.

Det tas nu fram beredskapsplaner i varje kommun där man inventerar var människor tillfälligt skulle kunna bo. Jag tror att detta även kommer nå Kalmar inom några veckor. I södra Sverige är situationen väldigt ansträngd.

Samtidigt sitter människor som fått permanent uppehållstillstånd fast på flyktingsförläggningar på grund av att de inte får tag i en vanlig bostad. De kan ej gå vidare med SFI och intregrationsprocessen, de nyanlända får inte plats på förläggningarna. Moment 22.

Jag har ägnat de senaste dagarna att borra i möjligheter att hantera situationen. Igår togs frågan upp på majoritetsmötet där vi gav tjänstemännen i uppdrag att gå igenom samtliga planlagda och lämpliga områden där man kan uppföra fabriksbyggda bostäder. Från beställning till fabriken och till inflyttning pratar vi två månader. Det är den typen av åtgärder som måste till nu. Dock, det ska vara hållbara bostäder.

Rätt hanterat så kan detta också innebära en revansch och en återkomst för svensk husproduktion, våra sågverk och andra industrier. De ligger inte sällan i Småland. Det finns med andra ord stora möjligheter att skapa väldigt mycket nya jobb.

I varje bekymmer går det att hitta en möjlighet. Här finns en!