Byttan och Kalmar FF

Så kom det då ut att det blir Anders Hansson och Robert Gustafsson som tar över Byttan. Det känns väldigt bra att man nått en uppgörelse med de tidigare ägarna och nu kan göra en nystart av denna pärla.

I våras gav Kalmar FF en information till kommunstyrelsen om sitt ekonomiska läge. Det gör man varje år. Vid detta möte blev det tydligt att Kalmar FF över tid har en ansträngd situation. Inte kopplat till fotbollsverksamheten utan till ägandet av arenan. Tjänstemännen har sedan dess haft en dialog med Kalmar FF kring olika lösningar och ett förslag finns nu framme.

Här är pressmeddelandet kring detta. Beslut kommer inte tas idag, som Radio Kalmar hävdar, utan på kommunfullmäktige i slutet av september. Det finns med andra ord gott om tid för partigrupperna och andra att sätta sig in i frågan.

———————————————————————————-

Pressmeddelande från Kalmar kommun

Kommunen går i borgen för lån till Kalmar FF  

Kopplat till finansieringen av Guldfågeln Arena går Kalmar kommun i borgen för ett lån på 26 miljoner kronor till Kalmar FF. Det beslutet föreslås kommunfullmäktige att ta vid sitt sammanträde i september. Borgen ersätter den säkerhet som hittills ställts genom att Kalmar FF har spärrat motsvarande 26,0 miljoner kronor av egna medel på konto i bank.

– Ett sådant beslut gör att föreningen fullt ut kan nyttja sitt egna kapital för verksamhetens fortsatta drift, förklarar kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S).

 

Kalmar FF har i grunden en styrka och uthållighet i det egna kapitalet. Det faktum att 26,0 miljoner kronor av likviditeten är spärrad innebär dock att styrkan och uthålligheten i nuläget är starkt begränsad.

–  Det är Kalmar FF:s egna likvida medel  som finns på kontot. Vi vill med detta borgensåtagande möjliggöra för Kalmar FF att använda sina egna medel för att driva och utveckla sin förening på bästa sätt, berättar Johan Persson (S).

 

Tidigare tecknad borgen för lån till Kalmar FF Fastigheter AB på 99,0 miljoner kronor hade vid halvårsskiftet, efter genomförda amorteringar av Kalmar FF, minskat till 95,4 miljoner kronor. 

————————————————————————————-

Märks att semestrarna nu är slut för alla. Tempot är väldigt högt, mail och telefon glöder. Försöker hänga med och svara men inte helt enkelt att hinna.

Nu ska jag träffa Skolledarförbundet i Kalmar och dess förbundsordförande som är här. Innan dess en träff med landstinget i Sörmland som ville veta mer om hur vi jobbar med förbättringsarbete i Kalmar.