Så mycket får en asylsökande i bidrag

Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund tycker att ersättningen till asylsökande är för hög och därför ska sänkas. Här är fakta på hur stor ersättningen är idag. Ni kan ju själva reflektera över om den är för väl tilltage och om ni själva skulle klara er på denna ersättning.

OBS: Sjävklart finns inget samband mellan KD-ledarens utspel och dåliga opinionsmätningar för KD och alliansen.

Fråga: Hur mycket pengar får en person i månaden som kommer som flykting till Sverige?

Svar: Personer som söker asyl i Sverige och inte själva kan försörja sig har rätt dagersättning medan de väntar på beslut. Denna ersättning ser ut så här enligt Migrationsverket:

Bor den sökande på en av Migrationsverkets anläggningar där fri mat ingår är dagersättningen:

  • 24 kr/dag för vuxna ensamstående
  • 19 kr/dag per person för vuxna som delar hushåll
  • 12 kr/dag för barn t.o.m. 17 år (fr.o.m. tredje barnet halveras bidraget)

Har den sökande eget hushåll och sköter matinköpen själv är dagersättningen:

  • 71 kr/dag för vuxna ensamstående
  • 61 kr/dag och person för vuxna som delar hushåll
  • 37 kr/dag för barn upp till 3 år
  • 43 kr/dag för barn 4–10 år
  • 50 kr/dag för barn 11–17 år (fr.o.m. tredje barnet halveras bidraget)

Förutom mat ska dagersättningen också räcka till kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.

Personer som har fått uppehållstillstånd som asylsökande och deras anhöriga omfattas av etableringslagen. Det innebär att de har rätt att få etableringsinsatser utifrån en etableringsplan i högst två år. Nyanlända som medverkar till upprättande av en etableringsplan, eller deltar i aktiviteter enligt en etableringsplan, har rätt till ersättning. Etableringsersättningen är individuell och lika för alla oberoende av var i landet man bor. För att få full ersättning krävs deltagande på heltid i svenskundervisning, arbetsförberedande insatser och samhällsorientering.

De som efter etableringsplanen inte har fått arbete har möjlighet att skrivas in i jobb- och utbildningsgarantin eller jobbgarantin.