Södermöre Fortsatt Framåt

SÖDERMÖRE FORTSATT FRAMÅT

Ett övergripande mål för Socialdemokraterna i Kalmar är att hela kommunen ska växa och utvecklas. I vårt Kalmar är det inte stad mot land utan stad och land. Mot den bakgrunden vill vi här presentera förslag som särskilt riktar sig till Södermöre.

1. Ny brygga i Vita Sand. I valet 2010 gick vi till val på att göra Kalmar till bryggornas och strandpromenadernas stad. Sedan dess har mycket hänt, bland annat Vågbrytarbadet, Gästhamnen och bryggan i Kalmarsundsparken. Vi vill nu gå vidare i denna mycket lyckade satsning genom att bygga en lång brygga på Vita Sand.

2. Sporthall. Ett annat löfte för Socialdemokraterna har varit att det ska finnas tillgång till sporthallar i hela kommunen. Under denna mandatperiod har sporthallar byggts i Rockneby och på Södra området. Efter sommaren sätts spaden i jorden för en sporthall i Ljungbyholm. Konstgräsplan har byggts under våren.

3. Förskola och skola. Hagbyskolan kommer att byggas om med fyra nya avdelningar, ett tillagningskök och skolmatsal. Det nuvarande köket och skolmatsalen byggs om till fritidshem. I nästa steg byggs åtta nya klassrum och fyra nya grupprum. Det blir även en ombyggnad av administrativa lokaler samt ett nytt bibliotek. Även Halltorpsskolan kommer att få nya klassrum.

4. Hela Kalmar växer och utvecklas. Sedan hösten 2012 har vi tillsammans med Tillväxtverket satsat särskilt på en tjänst som landsbygdsutvecklare. Detta har varit mycket lyckat och gett väldigt bra resultat. Vi vill att tjänsten permanentas.

5. Kalmar kommun har tagit beslut om att förskottera den nya sträckningen av E22 för att få med den i den nationella planen. Under 2015 påbörjas byggnation av den nya vägen. Det kommer innebära kraftigt förkortad restid, vilket i sin tur kommer göra Södermöre än mer attraktivt att bo i.

6. Nya villatomter i Ljungbyholm. Vi vill ta fram en ny detaljplan för Ljungbyholm som ger plats för 70 nya villor i Ljungbyholm. Vi vill också ta fram en ny detaljplan för villatomter i Halltorp.

7. Ny mack. För att samhällen ska leva och blomstra är service a och o. Kommunledningen har aktivt jobbat för att säkerställa exempelvis butik i Halltorp. Vi kommer framåt att kämpa för att få till stånd ytterligare en mack i Södermöre.

8. Bra tillgång till bredband och mobiltelefoni. Det är en närmast avgörande fråga för landsbygdens utveckling. Kalmar kommun har nyligen ingått ett samverkansavtal med Telia målet att 90 procent av kommuns yta ska ha tillgång till öppen fiber och bättre mobilstäckning fram till 2020.