Gemensam arbetsmarknadsregion

Var i Växjö igår eftermiddag. Även om väg 25 har rustats upp rejält så är det väldigt mörkt när man kör hem på kvällen.

Det ska bli skönt när man istället kan hoppa på pendeltåget på stationen.

Vi är nu med och finansierar investeringar och utredningar på totalt fyra mötesstationer mellan Kalmar och Växjö. Det är Örsjö, Åryd, Trekanten och Skruv. Med dessa mötesstationer byggda så kommer vi att kunna sjösätta ett riktigt system med pendeltåg som knyter ihop Kalmar och Växjö. Landstinget har ju dessutom redan köpt in tågen som nu renoveras.

När detta lyftes för några år sedan av Anders Henriksson och mig så betraktades vi som halvknäppa. Nu är det på rull och det känns fantastiskt bra. Genom detta når vi på sikt en gemensam arbetsmarknadsregion mellan Kalmar och Växjö. (Vi håller också på och knyter ihop oss med Oskarshamn).

En gemensam arbetsmarknadsregion innebär att människor vågar bosätta sig i exempelvis Kalmar därför att man vet att man också har tillgång till Växjös eller Oskarshamns arbetsmarknad. Detta har blivit en succé i Sörmland där Eskilstuna gått från att vara en stad med mycket stora problem till att bli Årets Tillväxtkommun.

Kombinera sedan detta med kraftigt ökad bostadsproduktion. Ännu mer kultur, nöjen och evenemang. Ett modernt nybyggt universitet, mer bryggor och strandpromenader, bra förskolor och skolor med mera.

Blunda så ser ni säkert, precis som jag, en riktigt attraktiv stad vid kanten av Kalmarsund. En stad som är stolt över sin historia men som inte lever i den.

Jag hörde på nyheterna om partiledardebatten igår. Jag kan inte låta bli att fundera över följande.

Om jag skulle föreslå att Kalmar kommun skulle gå till banken och låna till en sänkning av kommunalskatten så skulle jag med 100 procents sannolikhet bli idiotförklarad.

När man på nationell nivå nu lånar pengar för att sänka inkomstskatten och massa andra skatter så betraktas det som helt naturligt. Det är nästan så att man blir idiotförklarad om man ifrågasätter dessa stora skattesänkningar med lånade pengar.

Jag bara ställer mig frågan hur detta kan komma sig?