En bra tisdag

Imorse hade vi, som vanligt på tisdagar, kommunstyrelsens arbetsutskott. Där sker den första politiska behandlingen av ärenden som ska gå till kommunstyrelsen och ofta också till kommunfullmäktige. Bland ärendena idag fanns ett uppdrag att skapa en handlingsplan för HBTQ frågor. Den syftar till att göra Kalmar till en öppen och tillåtande stad för alla, oavsett sexuell läggning. Jag hoppas verkligen att vi kan få igång en förening igen. Mötesplatser är viktiga!

Vi hanterade också den berömda ”spion”-motionen från Magnus Isaksson som gick ut på att Kalmar kommun skulle anställa vikarier med uppdrag att spionera på sina arbetskamrater. Jag tror inte att det fanns något ont uppsåt från Isakssons sida men det blev totalfel. Ibland ska man nog fundera både en och två gånger innan man skriver en motion. Motionen avslogs av arbetsutskottet idag och den första med att föreslå avslag var moderata kommunalrådet Per Olof Jonsson.

Under förmiddagen gjorde vi också ett studiebesök i Peter Glebes nybyggda lägenheter i slottsallen. Oj vilken kraft och energi hans företag lagt ned på att omvandla det före detta sjukhuset och skolan till bostäder. Riktigt roligt att se!

I denna första etapp som nu är klar för inflyttning handlar det om 45 lägenheter, fullt utbyggt med etapp 2 och 3 så är det cirka 85. Ett välkommet tillskott!

Ibland när jag öppnar insändarsidorna så undrar jag hur många gånger man kan skriva ungefär samma insändare och få den införd?

Precis hemkommen från Trekanten där jag, Anders Andersson och Bertil Dahl haft pressträff med PRO och Hansabygg. För tre år sedan uppvaktades kommunen av PRO om behovet av en samlingslokal. De befintliga samlingslokalerna i samhället har alla blivit förskolor vilket naturligtvis är positivt. Det visar på ett samhälle som utvecklas.

Nu har vi hittat en lösning som innebär att omsorgen flyttar sin träffpunkt och lokaler för hemtjänst till en ny samlingslokal. Den har före sommaren upphandlats med Hansa Bygg som vinnare. Det företaget bygger också seniorbostäder i anslutning till Träffpunkten.

Kultur och fritidsnämnden har också hanterat frågan före sommaren och bejakar behovet av samlingslokal men behöver få 170 000 i årligt hyresbidrag för att landa hela paketet. Vi har diskuterat frågan i majoriteten och är överens om att det kommer läggas in i budgeten när den läggs i november.

Byggstart sker förhoppningsvis före vintern och en inflyttning kan ske efter nästa sommar. En bra lösning där kommun, näringsliv och PRO arbetat tillsammans och nu gått i mål.

En bild på det glada gänget i Trekanten.