Vision och kyrkstafett

Tidigt på stadshuset en fredagsmorgon.

Bland annat möte med plan och exploateringsberedningen. Det är här vi går igenom tidsplaner för detaljplaner och översiktlig planering. Detta möte föregås av en tjänstemannaberedning från berörda förvaltningar och bolag. Syftet med dessa möten är att få en sammanhållen planprocess där olika aktörers agerande hakar i varandra. Denna modell infördes för mer än ett år sedan och har nu börjat sätta sig. Det är en förutsättning för att påskynda bland annat bostadsproduktionen.

I onsdags hade vi kommunstyrelse och antog bland annat en vision för Kalmar 2020. Nu ska den vidare till kommunfullmäktige. Förhoppningsvis så kan vi enat ta beslut om denna vision. Det har varit en lång process med många versioner och remisser. Detta ska nu också ligga till grund för en översyn av kommunledningskontorets organisation. Sist det skedde var 1998-1999. Då såg Kalmar helt annorlunda ut mot idag. Varje tid behöver sin organisation. I höst ska det arbetet vara klart.

Imorgon, lördag, är jag en av deltagarna i Ölands kyrkstafett. Jag ska springa första sträckan från Färjestaden till Björnhovda för laget ”Kalmar(S)und” som består av ett gäng glada amatörer från socialdemokraterna på Öland, Kalmar, Nybro och Torsås. Vi vill med detta visa potentialen som finns kring Kalmarsund och behovet av ett närmande mellan de olika delarna. Varken besökare eller invånare bryr sig särskilt mycket om kommungränser längre.