Kommunalt vatten och avlopp i Norra Kalmar

Jag måste erkänna att jag har full förståelse för att den Grekiska regeringen nu satsar allt på ett kort och genomför en folkomröstning om besparingspaketen. Den nuvarande regeringen tog för ett par år sedan över ett land som var bankrutt. Den tidigare regeringen hade fifflat med siffror över den Grekiska ekonomin och kört landet i botten.

Samma parti som körde landet i botten protesterar nu högljutt mot besparingspaketen och kräver nyval. Någon egen agenda för att hantera den ekonomiska krisen har man dock inte.

Genom att köra en folkomröstning så tvingas alla nej-sägare ut och redovisa sina alternativ. Kortsiktigt kan det naturligtvis uppfattas som dumdristigt att ta till denna åtgärd. Långsiktigt tror jag det är enda vägen för att få ordning och reda i den Grekiska ekonomin. Naturligtvis under förutsättning att det blir ett ja.

Igår tog arbetsutskottet beslut om att stötta utbyggnaden av vatten och avlopp utmed norra kusten i Kalmar. Detta genom att skjuta till mellanskillnaden mellan den verkliga kostnaden på 180 000 kronor och anslutningsavgiften på 140 000 kronor. Detta kommer som mest kosta Kalmar kommun runt 900 000 per år men minskar successivt då fler tomter anläggs och då betalar man anslutningsavgift.

Det här är både en åtgärd för att säkra Kalmarsunds kustmiljö och en del i strategin att Hela Kalmar ska växa. Där det finns kommunalt vatten och avlopp framdraget byggs det också hus och sker utveckling.

Dessutom kommer detta innebära mycket jobb för kommunens hantverkare. När samtliga fastigheter i området ansluts till kommunalt vatten och avlopp brukar folk också passa på att renovera sina badrum. Kommunen kan också vara mer generös i bygglovsprövningen av utbyggnader av fastigheter.