Budget & samverkan

Hemkommen från ett par intensiva dagar i Stockholm. Uppdraget i Sveriges Kommuner och Landsting tar sin tid men det är å andra sidan väldigt lärorikt och skapar kontakter som är värdefulla.

Nu på morgonen har vi suttit och slutfilat på budgeten som presenteras på tisdag. Det har varit ett bra budgetarbete som varit betydligt enklare än de första åren som jag var kommunalråd. Det har väl dels att göra med att man själv får en rutin men också med att Kalmar numera har en mycket stabilare ekonomi.

Jag kom ihåg budgetarbetet 2008. I juni tog vi beslut om Budget i balans med besparingar på 50 miljoner kronor. Under oktober (älgjaktsveckan) så slog sedan finanskrisen till för fullt och våra prognoserna över skatteintäkterna fullkomligt rasade. Hela den buffert vi hade byggt upp genom junibeslutet var borta och det var bara kliva ned från älgjaktstornet och börja arbeta med ytterligare ett saneringspaket som togs i november.

Givetvis präglar det en framåt. Mot den bakgrunden är vi i budgeten som presenteras väldigt försiktiga i våra bedömningar.

På lunchen idag är det lansering av ”Sommar-Kalmar”. Alla inblandade aktörer, företag och partners bjuds på en häftig upplevelse med mycket kulturella smakprov. Vi hade aldrig kunnat få till dessa satsningar utan en väldigt tät samverkan mellan kommunen genom Destination Kalmar och det privata näringslivet. Just när det gäller denna samverkan är vi ett föredöme i landet.

I eftermiddag blir det Växjö och Akademisk högtid. Roligt att åka till ett Växjö som bara under 2000-talet låtit universitetet växa med 34 000 kvadratmeter. Totalt har man nu 73 000 kvadratmeter universitetslokaler.