Om förhållningsättet till politiken

Lite morgontankar om perspektiven i politiken…

Redan när jag nosade på politiken som väldigt ung fick jag lära mig av äldre och mer erfarna politiker att alltid försöka hitta lösningar och vara pragmatisk. Att det viktigaste är att få något gjort och att kommunen utvecklas. Det är råd som jag försökt leva efter sedan dess.

Mot den bakgrunden söker jag ofta och gärna breda lösningar, gärna över blockgränsen. Den nuvarande och förstenade blockpolitiken är enligt min uppfattning fördummande. Den bygger på en princip att majoriteten alltid har rätt och oppositionen alltid fel. Så är det naturligtvis inte.

Under den förra mandatperioden lyckades vi i nästan alla större frågor få uppgörelser över blockgränserna. Det var bra för kommunen och bra för själva sakfrågan. Jag har varit tydlig med att detta förhålningssätt kommer att gälla även denna madatperiod.

Naturligtvis finns det inom partierna och även i media uppfattningar om detta. Här finns alltid rättrogna som söker konflikten för konfliktens egen skull, här finns också uppfattningen att det egna partiet, oavsett förslag, alltid har rätt medan motståndarna har fel.

Det är ett förhållningssätt som jag inte tror vare sig uppskattas av medborgarna eller gynnar kommunens utveckling.