Ötab & Winberg

Under snart tre års tid har Destination Kalmar, Glasriket och Ötab gemensamt finansierat och byggt upp en portal på nätet som gör det möjligt för besökare att boka boende, paket och upplevelser i vår region. I branschen bedöms vi ligga väldigt långt framme. Vår satsning är också omnämnd i den senaste statliga turist-utredningen.  Vår del av portalen finns på www.kalmar.com

Nu, några månader innan, projektet är klart och helt färdigbyggt går Ötab i konkurs. Mot bakgrund av att Kalmar och Glasriket gemensamt äger två tredjedelar av systemet så är vi naturligtvis intresserade av att fortsätta disponera och äga något som vi redan finansierat och redan äger. Något annat vore sensationellt.

Jag läser i tidningen att förre ministern Margareta Winberg förklarar det rekordlåga stödet för socialdemokratin med att vi gått för långt till höger. Med samma logik borde väl vänsterpartiet ha tjugo procent i opinionsmätningarna. 

Tänk vad kul det skulle vara med lite socialdemokrater som någon gång sa något som de inte sagt förut. Just detta med att vi är för långt åt höger har samma Margareta Winberg kört med oavsett om vi haft femtio eller 30 procent i opinionsmätningarna…