Lägst arbetslöshet. Igen

Kalmar fortsätter ligga lägst i arbetslöshet bland jämförelsekommunerna även maj månad. Det gäller arbetslösheten generellt, bland unga och bland invandrare. Det är väldigt bra. Vi har legat lägst under i princip hela lågkonjunkturen och det är ett gott kvitto på att vi är igenom den strukturomvandling som kommunen och regionen varit inne i de senaste femton åren.

Att ha en hygglig arbetsmarknad är också själva grunden för att Kalmar ska fortsätta växa.

Arbetslösa och sökande i program, i procent:

Riket – 6.6
Halmstad – 6.7
Kalmar – 6.1
Karlskrona – 7.3
Kristianstad – 7.6
Växjö – 7.2

Öppet arbetslösa, utrikes födda

Riket – 7.5
Halmstad – 8.1
Kalmar – 7.4
Karlskrona – 7.9
Kristianstad – 10.6
Växjö – 10.3

Öppet arbetslösa, 18-24 år

Riket – 9.8
Växjö – 10.7
Kalmar – 8.4
Karlskrona – 12.6
Kristianstad – 13
Halmstad 9