Sammanfattning av vårbudgeten…

  • Tillväxten lägre. Regeringen tvingas skriva ner sin prognos för tillväxten i år till 2,5 procent, jämfört med sin senaste prognos om 3,0. Sverige hade år 2006 en tillväxt om 4,2 procent (vårpropositionen (VÅP) sid 10, bilaga 1).
  • Jobben färre. Sysselsättningsgraden har på fyra år sjunkit med 1,6 procentenheter. Det motsvarar 100 000 förlorade jobb (VÅP sid 10, bilaga 1).
  • Utanförskapet högre. Antalet personer med socialbidrag ökar med 30 procent mellan 2008 och 2010 (sid 192).
  • Underskott i de offentliga finanserna.De offentliga finanserna har på fyra år försämrats från ett överskott om 70 miljarder kronor till ett lika stort underskott (sid 12, bilaga 1).

Inte ens den mest inbitne ”Allians-nissen” kan väl tycka att detta är särskilt mycket att skryta med?