Bra dialog i Norrliden

Igår kväll hade kommunen bjudit in företrädare för alla föreningar i Norrliden för att ta ytterligare en diskussion om utkastet till fördjupad översiktsplan för Norrliden. Programmet har varit omdiskuterat och väckt mycket känslor. Kommunen får ta till sig och lära av denna process. Vi har exempelvis varit för otydliga med att beskriva hur en sådan här process går till.

Ett exempel: I förslaget finns inritat bostäder på tämligen många platser i Norrliden. Bland annat över ett skogsområde där motions-slingan idag finns. Att det står så betyder dock INTE att det ska byggas bostäder på alla dessa områden. Det betyder istället att detta är möjliga område att utreda för eventuell bebyggelse. Om man då i ett senare skede kommer fram att det är möjligt att bygga på några av dessa platser så definierar man också på vilken del av området och i så fall hur det ska byggas. Detta är ett exempel på otydlighet från kommunens sida. Här måste vi bli bättre. 

På mötet igår enades vi om att tillsätta en samrådsgrupp mellan kommunen och företrädare för de boende som har till uppgift att arbeta igenom förslaget innan det ska ställas ut. 

Jag är alldeles övertygad om att vi kommer att hitta varandra i denna process. Mötet igår kändes som en konstruktiv nystart. 

En sak kan man vara helt övertygad om och de som vill genomföra förslaget i sin helhet kommer bli besvikna. Också de som inte vill göra något kommer bli besvikna.