Många klokskaper i Memphis manifesto

Björn Samuelsson som arbetar på Kultur- och fritidsförvaltningen i Kalmar har försett bland annat mig med Memphis manifesto. Det handlar om hur man i Memphis, USA bjöd in hundra skarpa ungdomar för att diskutera hur man ska skapa en attraktiv stad i framtiden. 

Här är deras rekomendationer: 

* Odla och belöna kreativitet. 

* Investera i det kreativa ekosystemet som kultur, musik, restauranger, uppfinnare och entreprenörer.

* Bejaka mångfald. Det föder kreativitet och nytänkande.

* Samarbeta, stöd dem som ser nya möjligheter och sammanhang. 

* Var positiv till att människor tar risker, fokusera på möjligheter – inte problem. Utmana gamla sanningar. 

* Våga Identifiera dina starka och svaga sidor och fokusera på områden som är unika. 

* Investera i och bygg på platsens egen kvalitet. 

* Ta bort sådant som hindrar kreativitet, som medelmåttornas måttstock, intolerans, främlingsskap, dåliga skolor, segregation.

* Ta ansvar för förändring i din stad eller region, improvisera och få saker att hända.

* Se till att alla människor, särskilt barn, har rätt och möjlighet till att vara skapande. Ett livslångt lärare är avgörande för att utveckla och behålla kreativitet.