Utvecklingsdialog i Lindsdal

Snart bär det iväg mot utvecklingsdialog i Lindsdal. Det är ett härligt samhälle med ett stort engagemang. Jag är övertygad om att det kommer mycket folk och att diskussionen blir bra. Jag pssade på att köra förbi den nya idrottsplatsen på Fjölebro för ett tag sedan. Vilken topp-anläggning det har blivit! I veckan blir det spadtag för det nya klubbhuset.

Med stor säkerhet kommer den gamla idrottsplatsen, Majavallen, upp till diskussion ikväll. Ett antal intressenter har anmält intresse av att utveckla området när detaljplanen tagits fram. Enligt min uppfattning bör det bli en mix av bostäder, inklusive seniorbostäder.

Under eftermiddagen har jag varit med på en pressträff om den klimatlöfteskampanj som nu drar igång. Det handlar om vad vi som enskilda individer kan göra för en bättre miljö. Gå in på www.minplanet.se och gör en insats du med. Jag är ibland kritisk mot klimatdebatten därför att den är så svart och vitt. Den här kampanjen visar faktiskt att alla kan göra något men med stor total effekt.

Kommunstyrelsens möte under förmiddagen gick som planerat. Den kanske mest intressanta frågan för KS denna måndag var en samlad information kring hur vi som kommun arbetar med vattenfrågorna, från enskilda avlopp till musselodlingar. Just detta att jobba över sektorsgränserna och mot ett gemensamt mål. I det här fallet bättre vattenmiljö är något som jag tycker vi blir bättre och bättre på inom kommunen.