Svenskarna ogillar skattesänkning på krita

Novus opinion har frågat 1000 svenskar om det är rätt eller fel att staten lånar mer pengar samtidigt som inkomstskatterna sänks.

Endast 17 procent av svenskarna tycker att det är rätt.

Sex av tio svenskar tycker det är fel att låna till skattesänkningar. Till och med bland de moderata väljarna så anser fler att det är fel än rätt.

Det löpande budgetunderskottet beräknas till omkring 100 miljarder nästa år. Det motsvarar omkring 1 100 kronor per Kalmarbo. Skulle Kalmar kommun ha motsvarande löpande underskott så hade det varit mellan 650 – 680 miljoner kronor.

Skulle någon kommunpolitiker i det läget föreslå en skattesänkning?