Ja till långsiktighet

Jag tycker det är helt rätt att staten stöttar kommuner och landsting genom extra statsbidrag. Detta för att säkra välfärden i form av skola, vård och omsorg. Därom tycks vi numera vara överens mellan partierna.

Däremot är det direkt cyniskt att kommunerna och landstingen bara får stöd under nästa år, ett år som råkar vara valåret. Vi kan ju inte anställa undersköterskor och lärare bara för ett år och sedan varsla dem året efter..

Särskilt märkligt blir det när kommunernas prognoser över skatteintäkter visar att åren 2011 och 2012 blir än besvärligare än 2010.

Hade man varit ärligt inttresserad av att värna kvalitén i skola, vård och omsorg så hade man naturligtvis gjort detta stöd permanent, då hade man kunnat göra en långsiktig bedömning av behov och ekonomi. Nu skjuter man istället problemet framför sig och undviker på det sättet ett valår fyllt av kommunala skattehöjningar och varsel. Året efter så försvinner det tillfälliga stödet och kommunernas ekonomi är lika risig som innan.

Hade regeringen varit konsekvent i sitt agerande så hade man ju också gjort skattesänkningarna tillfälliga under krisåret 2010. På det området är man dock tydlig. Sänkta skatter är hugget i sten, givetvis är dessa permanenta.

Snacka om att visa vad man prioriterar.