Fantastisk sommar klädd i siffror

Att vi har haft en fantastisk sommar är numera ställt utom allt rimligt tvivel. Jag har haft många samtal med både affärsidkare, krögare och hotellfolk som alla vittnar om en otroligt bra sommar. Samspelet mellan näringslivet och kommunen genom Destination Kalmar och Gatu-park förvaltningen har varit väldigt lyckat. Överhuvudtaget så tror jag att vi har lagt grunden till ett framgångskoncept i det nära och täta samarbete som numera finns.

Här kommer lite konkreta siffror på sommaren hittills:

* Totalt hade vi under juli månad 15 helsidor i Expressen och Aftonbladet med information kring Kalmars utbud.

* Turistbroschyren trycktes och distribuerades ut i 50 000 exemplar, det kommer öka nästa år.

* Rix FM semester har varje dag sänt från Kalmar till 1.3 miljoner lyssnare.

* Musik på Larmtorget kördes under 11 tisdagar och torsdagar. Torget var mer än smockfullt.

* Svensson Svensson sålde 37 167 biljetter och vi har nu kontrakt skrivet för fem år framåt. Nästa år intar Peter Dalle, Robert Gustavsson och Susanne Reuter scenen med en ny föreställning.

* Gästhamnen hade rekord 2008, den sista juli slogs det rekordet med 230 gästnätter och då är augusti kvar.. Jag vill att vi nu sätter oss ned och gör en tio-årig utvecklingsplan för gästhamnen med syfte att skapa ostkustens bästa gästhamn.
* Kalmars hotell hade en beläggning på 93.8 procent, det är en ökning med tio procent sedan förra året.

* Kalmar stadsfest lockade 100 – 120 000 besökare. 15 000 såg RIX FM festivalen på Stortorget.

* Allsång på slottet var kanon för de som upplevde det, tyvärr kom inte den stora publiken. Här får vi fundera till nästa år.

* Besöksantalet på Kalmar slott var 37 215 under juli månad, det är 55 procent fler än snittet för de fem senaste åren. Bara två gånger tidigare har det varit fler besökare, dels under 2002 då Salve låg på slottet och dels under unionsåret 1997.

* Turistbyrån har haft fler besökare än någonsin, rekordet under en dag var 1800 personer. Logiförmedlingen har ökat med 40 procent jämfört med förra året.