Dyster prognos från SKL

Idag har Sveriges kommuner och landsting (SKL) skickat ut sin prognos till landets kommuner. Det är utifrån den prognosen över skatter, löner med mera som kommunerna sedan planerar sin budget. Även SKL skriver ned sina prognoser mycket kraftigt.

Bara sedan december (fyra månader!) har skatteintäkterna för Kalmar kommun skrivits ned med 56.6 miljoner år 2009, 95.6 miljoner år 2010 och 159.5 miljoner år 2011. På fyra månader har skrivs alltså skatteintäkterna ned med hiskeliga 311 miljoner kronor. Den nedskrivningen motsvarar cirka 260 anställda i Kalmar kommun.

Nu har vi under resans gång vidtagit ett antal åtgärder.

Redan 2007 började vi processen med att få ordning och reda i kommunens ekonomi. Under 2008 tog vi vid två olika tillfällen beslut om ekonomin.

Det första beslutet i juni 2008 togs enhälligt av kommunfullmäktige och innebar att vi skulle spara motsvarande 50 miljoner kronor per år. Vi tog också beslut om ett omställningspaket på totalt 50 miljoner som skulle användas under 2008 och 2009. Hittills har 82 personer lämnat kommunen utan att deras tjänster återbesatts genom detta omställningspaket. Därtill togs beslut om ett antal utredningar inom vitt skilda områden som nu rullar på och kommer leda till beslut framåt.

I december såg vi i den politiska majoriteten att konjunkturen var på väg att ytterligare försvagas. De borgerliga ville vid det tillfället inte vara med om att vidta åtgärder om att förstärka ekonomin. Istället beskylldes majoriteten och undertecknad för att vara dystra och alltför kamerala. Vi tog i december beslut om ytterligare 25 miljoner i besparingar och en skattehöjning på 40 öre.

Dessa beslut innebär på intet sätt att Kalmar klarar dessa dramatiska nedskrivningar men vi klarar det väldigt mycket bättre än andra. Efter den senaste prognosen landar vi på -7 miljoner år 2009, -12.9 miljoner år 2010 och – 29.7 miljoner år 2011. Sammanlagt -49.6 miljoner på tre år.

Hade vi antagit de borgerligas budget och inte gjort någonting i december så hade Kalmar kommun enligt den senaste prognosen haft ett underskott 62.6 miljoner år 2009, -81.6 miljoner år 2010 och -100.4 miljoner år 2011.  Sammanlagt     -244.6 miljoner på tre år.

Trots detta är jag övertygad om att de borgerliga med hög svansföring och helt utan kritisk granskning kommer att hävda att majoriteten inte sköter kommunens ekonomi….