Skattehöjningar över landet

Många tyckte att jag och den politiska majoriteten var lite väl dystra när vi i december 2008 gjorde en egen nedskriven skatteprognos, höjde skatten och lade ytterligare besparingar. Bland annat tyckte Ingemar Einarsson (c) att jag var för kameral i mitt tänkande. Idag är jag återigen på Sveriges kommuner och landsting och möts av beskedet att det kommer bli ännu kraftigare nedskrivningar av skatteinräkterna än vad man förutspådde i februari i år. 

Kommunalrådskollegorna talar om att skattehöjningarna kommer gå som en våg genom landet. Anders Borg säger ju att han inte vill spara eller höja skatter. Nä, det uppdraget delegeras till kommun- och landstingsråd.  

Alla som hade hoppats på att regeringen i sin vårbudget skulle göra aktiva insatser för att motverka lågkonjunkturen har blivit besvikna. Enligt konjunkturinstitutets chef Mats Dillén som varit här idag så behövs stimulanser på cirka 50 miljarder de närmaste åren för att förhindra en varaktigt hög arbetslöshet. Regeringen lyssnade knappast på den uppmaningen.

I vårbudgeten blev det inga nya satsningar av det slag som KI efterlyst. Den höjning av statsbidragen som genomförs 2010 med sju miljarder och sedan sänks till 5 år 2011 motsvarar inte ens den naturliga uppräkningen. Är det inte ganska absurt att höja ett statsbidrag ett valår och sedan sänka det året efter? Detta särskilt när alliansen i sin egen prognos förutspår att arbetslösheten kommer stiga mer år 2011. 

Ett konkret besked kom dock igår och det var ytterligare 400 platser till Yrkesvux. Dessa platser ska fördelas i hela landet och ger sålunda cirka 1.2 plats per kommun. Det är i det närmaste ett hån mot alla de människor som nu går ut i arbetslöshet och verkligen behöver omskolning eller utbildning för att möta framtiden. 

En annan bluff är det som finansministern kallar för satsning på aktiv arbetsmarknadspolitik på cirka 10 miljarder. Nu dagen efter kommer det fram att dessa medel inte alls avser några aktiva åtgärder. Tvärtom. De ska gå till att betala ut passiv a-kasse ersättning, aktivitetsstöd och lönebidrag. 

På en punkt måste jag dock berömma regeringen. De är oerhört skickliga på PR.  Att få ut denna politik beskriven som satsningar är oerhört skickligt…