Handslag om Kvarnholmen i hamn!

Nedan finner ni en överenskommelse om Kvarnholmen som idag har presenterats. Jag tycker det känns väldigt bra att nu ha hittat en uppgörelse som gör att vi kan fokusera på utvecklingen av Kalmar centrum. Parkeringsfrågan har legat som en våt filt över allt det positiva som ändå sker.

När vi tog beslutet om parkeringsavgifter på försommaren 2008 så befann vi oss fortfarande i högkonjunktur. Nu är läget radikalt annorlunda och då handlar det om att lägga undan prestigen och försöka hjälpas åt.

Den slutliga uppgörelsen kring detta gjordes upp på Ola Molins kontor under onsdagskvällen. På mötet deltog företrädare från Fastighetsägarna, Centrumföreningen, Baronen och Giraffen. Det mötet hade i sin tur föregåtts av både majoritetsmöte och frukostmöte. Den slutliga uppgörelsen togs sedan på torsdagskvällen då både Centrumföreningen och majoriteten hade möte. Det ena började sex och det andra sju så det var bara att vandra mellan mötena.

Nu känns det hur eller hur skönt att snart ta helg. Under veckan har vi tagit steg framåt i denna fråga, UEFA spel på Fredriksskans, samt ett antal byggprojekt som beräknas komma igång. Under dagens fick vi dessutom besked om att förbifart Rinkabyholm finns på Vägverkets prio-ista. Med andra ord en hygglig vecka!

Överenskommelse för utveckling av Kvarnholmen

  

Kvarnholmen och de centrala delarna av Kalmar är unikt. Här finns en fantastisk kulturmiljö, med handel, nöjen, vackra byggnader och stor framtidstro. Under många år var Kalmar en sluten stad präglad av institutioner och industri. Under de senaste tio åren har Kalmar levt upp. Vi har idag fler evenemang än någonsin, antalet gästnätter ökar, utbudet av handel har ökat kraftigt. Alltfler människor lockas till Kalmar för att handla, bo eller uppleva.

Avgörande för denna utveckling är en positiv utveckling för vårt centrum, Kvarnholmen. Vi är alla engagerade och angelägna om att Kvarnholmen ska fortsätta utvecklas på ett positivt sätt. Inom ramen för "Kvarnholmen 2010" har ett viktigt arbete bedrivits. Nu är det dags att ta ytterligare ett steg. Vi ser framför oss en levande stadskärna som drar människor till Kalmar. Mycket arbete pågår redan. Det handlar om investeringar, skyltning, marknadsföring och evenemang. Ytterligare insatser behöver dock göras, både på kort och lång sikt. Detta särskilt mot bakgrund av den rådande lågkonjunkturen.

Vi har därför gemensamt enats om följande:

  

  • Samtliga aktörer som finns verksamma på Kvarnholmen bjuds in för att diskutera hur Kvarnholmen ska utvecklas på kort och lång sikt. Huvudansvaret för att hålla ihop denna process har Fastighetsägarna, Kvarnholmens centrumförening och Kalmar kommun. Under 2009 ska "Vision Kvarnholmen 2020" arbetas fram gemensamt mellan aktörerna. Särskilt fokus ska fästas kring frågor om tillgänglighet, marknadsföring, attraktiv miljö i centrum, fler bostäder, utbudet av handel, ökat evenemang- kultur- och nöjesutbud.

  • Mot bakgrund av detta arbete och lågkonjunkturen genomför Kalmar kommun en tillfällig förändring i parkeringssystemet som innebär att det på kommunens parkeringar blir fri parkering på samtliga vardagar efter klockan 15.00.

  • Mot samma bakgrund har även Baronen meddelat att man deltar genom att halvera sin avgift från klockan 15.00 på vardagar.