Kalmarsundskommissionens ideer i proposition!

För en tid sedan var kommunerna kring Kalmarsund inbjudna till miljödepartementet. Vi fick under en heldag träffa företrädare från departementet för att berätta om de tankar och ideer vi har fört fram genom arbetet med Kalmarsundskommissionen.

Vårt besök var väldigt lyckat. Jag uppfattade att man verkligen lyssnade på de förslag vi hade kring konkreta insatser. Att vi var den enda delen av landet som bjudits in tycker jag är en extra fjäder i hatten för det arbete som startat.

Nu, om några veckor så kommer regeringen med sin havsproposition. Det som hittills har läckt ut är rena avskrivningen av de önskemål vi förde fram.

1. Förbjud fritidsbåtar att släppa latrin i havet. Hänvisa till miljöbryggor i hamnarna. En sådan finns i Kalmar sedan nästan tre år tillbaka. Detta verkar faktiskt vara med i proppen.

2. Avsätt medel för lokalt och konkret kustmiljöarbete. Bara i Kalmar har det på två år startats femton kustmiljöföreningar. Kommunen stöttar dem genom maskinpool, leader, anställning av projektledare osv. Det behövs dock även avsättas nationella medel som man kan söka för att genomföra konkreta insatser som till exempel musselodlingar. Detta verkar faktiskt också vara med i proppen.

3. Kalmars miljöchef Eva Jansson lyfte frågan om det inte vore vettigt att införa rot-avdrag också för enskilda avlopp. Idag kan man få ta del av Rot-avdrag när man drar in vatten i en kåk men inte för att hantera avloppet. Detta förslag antecknades noga från tjänstemännen på departementet som tittade på varandra för att utröna om de nuvarande reglerna verkligen var så krångligt utformade. Nu kan man läsa att miljöminister Andreas Carlgren precis gått ut och sagt att man kommer att lägga ett förslag om detta.

Riktigt roligt att det ibland lönar sig att åka till Stockholm och föra fram ideér.