Fortsatt tryck om Kalmartravet!

Igår var det stormöte på Kalmartravet om det beslut som tagits kring hur verksamheten ska bedrivas på landets travbanor. I Kalmar är missnöjet stort på grund av att man endast blir en begränsad året runt bana. Av många aktiva på Kalmartravet beskrivs förslaget som ett första steg mot sotdöden för travbanan och alla de aktiva som finns runt Kalmartravet.

Företrädarna från STC och ATG fick stenhård kritik för sitt beslut som jag nu verkligen hoppas att man omprövar. Under kvällen framgick det att man i utredningen varken gjort någon ekonomisk konsekvensanalys eller tagit hänsyn till geografisk spridning.

Stryper man Kalmartravet så finns ingen travbana på vintern inom 25 mil. I mellansverige får däremot alla banor vara kvar enligt det beslut som fattats. Någon av de uppretade Kalmarborna ifrågasatte med all rätt detta. Detta särskilt som ett av de grundläggande kraven från staten är just geografisk spridning. Herrarna från STC och ATG hade mycket svårt att förklara detta faktum.

Ännu lite märkligare blev tillställningen när det kröp fram att man inte bara struntat i att göra en konsekvensanalys. Man hade inte heller tittat på faktorer som antalet gästnätter, handelns omsättning, antalet besökare i regionen eller regionala tillväxtsiffror. Det är ju normalt sett något varenda företag tar hänsyn till när man befinner sig i en sektor där det handlar om att locka folk….

Jag hoppas nu att ledningen för Kalmartravet och alla andra fortsätter engagera sig och trycka på för att försöka få till stånd en ändring av beslutet.

Jag har själv kontaktat riksdagsledamoten Desiree Liljevall och bett henne ställa en fråga till ansvarig minister om just begreppet geografisk spridning. Om staten står fast vid det som en allmän inriktning för travsporten så måste ju den ansvariga ministern agera för att garantera detta. Det beslut som här har lagts kan ju inte med den godaste viljan i världen sägas uppfylla det målet.   

Läs mer:

www.travnet.se/Blogs/NiklasRobertsson/