Seniorboende & strutsbudget

Dagens möte med kommunstyrelsen innehöll ingen större dramatik. Ett av de mer intressanta besluten var att ge Hansabygg en markreservation på Kungsgårdsvägen, detta för att kunna bygga seniorbostäder. Här räknar man med byggstart efter semestern.

Ett annat ärende var bokslutet som visar på ett överskott på en bit över 30 miljoner, vilket är bättre än vad som budgeterats. Detta trots att exploateringsintäkterna var 70 miljoner lägre och att vi tappat nästan 20 miljoner i skatteintäkter på grund av lågkonjunkturen.

Självklart kunde vi från majoriteten låta bli att stressa oppositionen som valt strutsen som varumärke. Det vill säga huvudet rakt ned i sanden så går nog krisen över. Man ville ju som bekant varken spara eller höja skatten när vi tog tilläggsbudgeten i december.

De har nu hamnat i en omöjlig situation. Antingen står man fast vid sin skattesänkning och ska då finansiera den eller så köper man skattesatsen vilket kommer göra att man tappar trovärdighet. När det ställningstagandet är gjort i vårens budgetarbete så ställs man inför nästa utmaning.

För att nå två procent i överskott vilket är ett mål så måste man fram med finansiering på ytterligare nästan 60 miljoner. Det innebär att man ska finansiera 111 miljoner i nedskärningar ovanpå de 75 miljoner vi redan lagt ut i besparingar.
 
Tidigare sparpaket kommer framstå som ganska milda i förhållande till det. Som lök på laxen kommer regelbundna avstämningar av skatteintäkterna som sannolikt inte kommer förbättra läget…

Det ska bli ett sant nöje att vid varje skatteintäktsprognos räkna om de borgerligas redan svaga budget och redovisa hur stort minuset hade varit om vi deras struts-budget vunnit gehör i december.

Då tror man ju att de borgerliga partierna lokalt skulle sätta sitt hopp till ökade statsbidrag. Den förhoppningen lever ju fortfarande i ett antal borgerliga kommuner. Dock ej i Kalmar.

Inger Hillmansson (fp) tyckte inte det behövdes…. Malin Pettersson (m) svävade på målet. Ordföranden i Sveriges kommuner och landsting Anders Knape (m) har dock varit tydlig. Hoppas han får rätt.

Kommunsektorn behöver varenda krona. Ibland funderar jag över om den lojalitet som en del borgerliga politiker i kommunerna och för den delen också riksdagen (läs Anders Åkesson (c)) är riktigt sund. När det var socialdemokratisk regering så vet jag att vi vid flera tillfällen röt till och sa ifrån. Det skulle aldrig dessa politiker göra. För dem är lojaliteten mot alliansen starkare än banden till den egna kommunen. Självklart uppskattas detta på partikanslierna men jag är inte lika säker på folkets förtjusning…